PP-projekt: Vill du skriva DLD-insändare/debattartiklar för lokal media?

I en organisation med 8000 medlemmar finns det självklart en väldig massa kunskap, erfarenhet och energi. Det har vi inte alltid tagit hand om på bästa sätt i Piratpartiet, så nu är det dags att ta krafttag för att kanalisera allt detta på bästa sätt. Därför börjar ledningen nu dra igång projekt av olika slag.

Projekten kommer att vara tydligt avgränsade, både i tid och omfång. Man ska veta vad man ger sig in på, vad som förväntas av en och vilket stöd man kommer att få i arbetet. Det är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö och goda resultat.

Syftet med dessa projekt är dels att öka vår synlighet och möjlighet att påverka, dels att stimulera vår lokala aktivitet så mycket som möjligt. Vi hoppas också att de ska stimulera andra att dra igång projekt av liknande slag.

Först ut är detta projekt:

Projekt – DLD-insändare/debattartiklar

Tid:
November-februari

Mål:
Att i lokal media upplysa om och bilda opinion mot datalagringsdirektivet inför riksdagens nästa omröstning i frågan och att stimulera lokal aktivitet.

Projektplan:
1-23 nov – samla intresserade till projektet
23 nov – 20 jan – producera insändare och debattartiklar till lokal media
21 jan – feb – arbeta in texterna i lokal media runt om i landet

Ansvar:
Du som deltar i projektet förväntas dels producera insändare och/eller debattartiklar. Du förväntas även arbeta aktivt med att stimulera lokalt arbete med insändare och debattartiklar. Detta kan till exempel ske genom att skriva om det på en lokal PP-blogg, genom att ta initiativ till lokala insändarfikor eller onlineworkshops. Du behöver inte göra allt arbete själv. Ta mer än gärna hjälp av lokala pirater för att samla fler pirater för träffar on- eller offline.

Stöd:
Du som deltar i projektet kommer att få stöd av ledningen i form av en inledande workshop med PL om hur man skriver den här typen av texter och säljer in dem till media på bästa sätt, samt onlinestöd under hela arbetets gång. Du kommer också att ha tillgång till fortlöpande stöd i arbetet med att nå ut till och aktivera lokala pirater av den lokale samordnaren, Andreas Svensson. Tanken är också att ni som är en del av projektet ska hjälpa och stödja varandra.

Hur blir man en del av projektet?
Vi söker omkring 8 personer, för att kunna ge så bra och handgripligt stöd som möjligt i arbetet. Om du vill vara en av dem ska du mejla en kort insändare om DLD till anna.troberg@piratpartiet.se (Mejlets subject: "Projket: DLD-insändare") och ett par rader om hur du skulle vilja uppmuntra det lokala arbetet med att producera insändare och debattartiklar. Mejla senast den 13 nov. Vi söker personer som verkligen vill vara med och fullfölja projektet. Tips på hur man skriver insändare finns i textform och i videoform. Det är inte så svårt. Kör hårt!

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar