EU-domstolen: ”Upphovsrätten trumfar inte allt annat”

EU-domstolen har i dag offentliggjort sitt beslut i det uppmärksammade belgiska fallet mellan internetleverantören Scarlet Extended och upphovsrättslobbyn SABAM.

SABAM försökte genom EU-domstolen tvinga Scarlet Extended att bevaka sina användares internetanvändande för att på så sätt upptäcka upphovsrättsintrång. Domstolen beslutade dock att gå på internetleverantörens linje då man ansåg att integritetsintrång och risk för felaktiga blockeringar vägde tyngre än upphovsrättslobbyns särintresse.

– Domstolens beslut är mycket glädjande, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Det är viktigare att skydda människors privatliv och rätt att kommunicera fritt än att skydda enskilda ekonomiska intressen som vägrar att anpassa sin verksamhet efter den rådande verklighet.

EU-domstolen gör även en viktig markering mot upphovsrättsindustrin i sitt domslut när man skriver att: ”Skyddet för immateriella rättigheter stadfästs visserligen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det framgår dock inte, vare sig av stadgan eller av domstolens praxis, att dessa rättigheter är absoluta och således ska garanteras ett undantagslöst skydd.”

– Det är positivt att domstolen gör denna tydliga markering, säger Troberg. Upphovsrättslobbyn vill gärna få oss alla att tro att dagens upphovsrätt är skriven i sten, men det har den aldrig varit. Upphovsrätten är i otakt med tiden och måste reformeras. Därför är det mycket bra att EU-domstolen gör klart att den inte alltid trumfar ut allt annat.

Domslutet är inte bara en framgång för internetleverantörer och internetanvändare. Det är dessutom en stor framgång för den nya generationens kulturskapare som inte längre accepterar att låsas in i de föråldrade system som upphovsrättsindustrin vill bevara.

– Den nya generationens kulturskapare är upphovsrättsindustrins kanonmat i kriget mot pirater. Det är starkt och rätt av EU-domstolen att ställa upp för dem genom att ge industrin en välmenande spark där bak, så att de uppmuntras att tänka i nya banor, avslutar Troberg.

Mer information:
Domstolens beslut:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126sv.pdf

Digital Civil Rights in Europe om domslutet:
http://www.edri.org/scarlet_sabam_win

Kontakt:
Anna Troberg, partiledare, 010-3333401

Kommentarer

Anonym skrev

om du vill ha 100 % anonymitet med dina aktiviter på nätet så måste du skaffa Eset smart security + NAT brandvägg typ Cisco/Netgear + super hide ip (crackat) http://www.superhideip.com : internationella fullmakts-ipadresser, EU kan aldrig begära ut falsk ip från nigeria, kazakstan, ryssland, ukraina och mongoliet pga länderna tillhör ej EU + mailservern är fejkad och går via servern i de valda länderna

Anonym skrev

http://www.nocake.de | kroatische inseln | Kids-wingtsun

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska uttryckligen uppmuntras. Internet fyller i dag samma funktion som folkbiblioteken gjorde för hundra år sedan. Det är positivt och nyttigt för folkbildning och samhällsutveckling. Den allt hårdare tillämpningen av en föråldrad upphovsrätt skapar inte bara integritetsproblem, utan även problem för kulturskapandet. Genom att försöka stänga de forum som är de nya kulturskaparnas huvudsakliga fönster mot omvärlden, bidrar upphovsrättsindustrin och de lagförslag och lagar de stödjer till att strypa den kulturella återväxten.
Umzüge | mp3 download | Pic in Alurahmen | Baufinanzierung ohne Eigenkapital

Anonym skrev

Nej nu är det hög tid att vi ryter ifrån igen. När jag var och tänkte lämna blod häromdagen (Linköping) såg jag en liten fingeravtrycks-läsare.

Det verkar ha börjat i Örebro och sen spridit sig:

http://na.se/nyheter/orebro/1.455560-blodcentralen-forst-med-elektronisk-id

Än så länge går det vägra fingeravtryck så man ”bara” blir registrerad på papper. Vi måste säga ifrån innan detta blir ”standard”. Annars bör vi (ironiskt nog) dra igång en anti-blodgivar-kampanj…

Anonym skrev

kom ihåg vad de överlevande till förintelsen sa : Aldrig mer
och vad gör vi nu : plockar fram censuren som är grogrund för diktaturer världen över skrämmande men sant

Anonym skrev

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.
Geldbörse | Humor | 123fly

Anonym skrev

Upphovsrätten skapades för att gynna samhället genom att uppmuntra till skapande, utveckling och spridning av kultur. För att uppnå dessa mål krävs en balans mellan dels samhällets krav på tillgänglighet och spridning, och dels samhällets önskan om att det ska finnas incitament för nyskapande och vidareutveckling av kultur.
Bautrocknung Bremen
Vi menar att dagens upphovsrätt är i obalans. Ett samhälle där kultur och kunskap är fri och åtkomlig för alla på lika villkor gynnar hela samhället. Vi hävdar att ett utbrett och systematiskt missbruk av dagens upphovsrätt aktivt motverkar dessa syften genom att det begränsar både utbudet av kultur och tillgången till kultur.

Anonym skrev

Ett flertal lagar har dragits igenom och fler kommer, som har till avsikt att inskränka medborgarnas rätt till ett privatliv. Exempelvis vill man genom telekompaketet göra om internet till kabel-tv, dvs toppstyrda och kontrollerade former av publiceringar där du endast ska vara mottagare. Ett annat exempel är FRA som får tillgång till stora delar av vår digitala kommunikation, där informationen som samlas ihop kan användas som handelsvara med andra länder. Ofta motiveras de här lagarna med en önskan att öka tryggheten, men sann trygghet skapas inte med censur och kontroller, utan genom öppenhet och information. Trygghet är att leva fritt i ett rättssäkert samhälle. Trygghet är att kunna använda internet utan att staten granskar allt vi gör.
facebook | Lohnsteuerhilfeverein Frankfurt | Taxibörse

Anonym skrev

På min ”About” sida skrev jag att jag valt att vara anonym, men inte varför. Jag kanske var statsanstäld. Jag kanske inte ville att mina barn skulle råka illa ut på skolan. Jag kanske var på flykt undan en misshandlande man som jag inte ville skulle veta var jag var. Min familj kanske inte skulle vilja prata med mig igen. Jag kanske skulle bli ovän med min bästa vän. Kanske ville jag inte få en tegelsten kastad genom mitt fönster. Min man kanske jobbade för Palin-administrationen. Kanske ville jag inte att folk skulle veta var jag bodde eller arbetade.
Advent
Så när politiker eller andra försöker lagstifta bort rätten att vara anonym så vet du vad som står på spel.
gefällt mir kaufen | Banner und Mash Digitaldruck | Unternehmensanalyse

Anonym skrev

EU-domstolen har i dag offentliggjort sitt beslut i det uppmärksammade belgiska fallet mellan internetleverantören Scarlet Extended och upphovsrättslobbyn SABAM.

SABAM försökte genom EU-domstolen tvinga Scarlet Extended att bevaka sina användares internetanvändande för att på så sätt upptäcka upphovsrättsintrång. Domstolen beslutade dock att gå på internetleverantörens linje då man ansåg att integritetsintrång och risk för felaktiga blockeringar vägde tyngre än upphovsrättslobbyns särintresse.
nails

Anonym skrev

– Det är positivt att domstolen gör denna tydliga markering, säger Troberg. Upphovsrättslobbyn vill gärna få oss alla att tro att dagens upphovsrätt är skriven i sten, men det har den aldrig varit. Upphovsrätten är i otakt med tiden och måste reformeras. Därför är det mycket bra att EU-domstolen gör klart att den inte alltid trumfar ut allt annat.
Feine Fotografie | Etikettierer
– Den nya generationens kulturskapare är upphovsrättsindustrins kanonmat i kriget mot pirater. Det är starkt och rätt av EU-domstolen att ställa upp för dem genom att ge industrin en välmenande spark där bak, så att de uppmuntras att tänka i nya banor, avslutar Troberg.

Anonym skrev

aktenvernichter schredder | Umzugsunternehmen
EU-domstolen gör även en viktig markering mot upphovsrättsindustrin i sitt domslut när man skriver att: ”Skyddet för immateriella rättigheter stadfästs visserligen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det framgår dock inte, vare sig av stadgan eller av domstolens praxis, att dessa rättigheter är absoluta och således ska garanteras ett undantagslöst skydd.”

Lämna kommentar