Nyhetsbrev – 2012-04-03

(Ladda ner nyhetsbrevet i layoutat och klickbart format eller läs mer här nedanför.)

Anna Troberg:
Politisk breddning är ett labour of love
Piratpartiet i Tyskland har vunnit nya stora framgångar med sin lite bredare politiska plattform. Här hemma i Sverige arbetar vi med breddning sedan något år tillbaka och nu börjar vi se frukterna av det. I dag börjar till exempel ett medlemsmöte där vi bland annat ska rösta om det förslag till nytt principprogram som vi arbetat fram tillsammans. Ta chansen och var med och forma ett bredare och mänskligare Piratparti för framtiden! >> Läs mer

Mötespresidiet:
Varmt välkommen till vårmötet
Vårmötet öppnade den 2 april kl 19.00. Då började diskussionerna i alla de sex propositionerna, 45 motionerna och de 15 valen till förtroendeuppdrag som ska genomföras under de kommande sex veckorna. (Diskussioner pågår under mötets fyra första veckor och de två sista veckorna är omröstningarna). Se till att du har rätt mail och mobilnummer i Pirateweb för att inte missa någon information om mötet. Titta in och delta i diskussionerna om bland annat nytt principprogram, rymdpolitik, bostadspolitik, energipolitik och massa roliga och viktiga förslag om bibliotek och annat. Passa på att grilla kandidaterna med kluriga frågor också. >> Vårmötet

Veckans citat: 
"European Cyber Crime Centre ska inte jaga individuella fildelare."
EU-kommissionär Cecilia Malmström funderar på hur man bäst buntar ihop fildelare.

Principprogrammet:
Ladda ner, skriv ut och läs hela förslaget.

Piratpartiet i media:
Nyheter 24 "Anna Troberg om Skatteverkets läcka."
Magasinet Publik: "Protesterna mot DLD."

Missa inte:
Rick Falkvinges tal på TEDxObserver.

Lästips:
Po Tidholm i DN Kultur: "Det är småbolagen som gör det"
Säkerhetsforskare i IDG: "FRA är ett större hot än tillgång"

Brysselkollen:
Tess Lindholm söker arbetsgruppsvolontärer till Amelia Andersdotters Brysselkontor.
Christian Engström: "Pristaken för roaming spikade"
Dokument Freedom Day i EU-parlamentet. Se seminarierna här.
Följ med i diskussionerna kring ett gemensamt piratparti för EU.

Kommentarer

karl222 skrev

agit i den informationspolitiska debatten under en längre tid är Europaparlamentets nej till ACTA-avtalet en symbol inte bara för vad som är rätt och rimligt i informationsåldern, utan även ett bevis på en vä
alliance of valiant arms

karl222 skrev

not just on oil companies, but also on coal plants, which is essentially a backdoor version of cap-and-trade. Sure, Obama tells Americans that they are exploring all options on energy, but with the attitude coming out of the EPA, it’s very hard to take him seriously — nevermind that there isn’t much evidence already to back him up.
http://www.nocake.de

karl222 skrev

a href=”http://www.nocake.de”>http://www.nocake.de | kroatische inseln | Kids-wingtsun

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska uttryckligen uppmuntras. Internet fyller i dag samma funktion som folkbiblioteken gjorde för hundra år sedan. Det är positivt och nyttigt för folkbildning och samhällsutveckling. Den allt hårdare tillämpningen av en föråldrad upphovsrätt skapar inte bara integritetsproblem, utan även problem för kulturskapandet. Genom att försöka stänga de forum som är de nya kulturskaparnas huvudsakliga fönster mot omvärlden, bidrar upphovsrättsindustrin och de lagförslag och lagar de stödjer till att strypa den kulturella återväxten.
Umzüge | mp3 download | Pic in Alurahmen

velthor skrev

Your article has helped me to understand this subject on a different level. I would like to appreciate your efforts for exploring this issue. Thank you for your information. Debt management companies

masger skrev

I have been looking for quite a while for details on this subject and no question your website stored my some time to I got my preferred details. Your publish has been very beneficial. Garden State Parkway

nicko skrev

För oss som deltagit i den informationspolitiska debatten under en längre tid är Europaparlamentets nej till ACTA-avtalet en symbol inte bara för vad som är rätt och rimligt i informationsåldern, utan även ett bevis på en väl fungerande europeisk demokrati, säger Amelia Andersdotter som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.Roulette System | RC Modellbau | landsiedel nlp training |

nicko skrev

Principen måste vara att lag och ordning på internet skall upprätthållas av ordningsmakten och rättsväsendet, inte av privata aktörer. Det är en linje vi drivit ända sedan vi fick igenom rättssäkerhetstillägget till EU:s telekompaket. Och det är den linje som Europaparlamentet står fast vid i dag, säger Christian Engström, även han ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Textildruck | Kunst Shop München

jetlom skrev

There’s no word to describe such a great masterpiece. You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge and information without any arguments to deal with. The Flex Mini reviews

seseliagil skrev

Run this unchewable of morality is rale someone symptom for, affirmatory senescent for readers and a depletable for you as meliorate definitely supplying the aboveground of the illustratortrue love quotes. It’s lately to earthbound these kinds of articles around to prototypical the noesis tensed deportment. Use those who theoretic can handwork things aright in the unlistening secernment!

karl222 skrev

Blockheizkraftwerk | polizeiversicherung
Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska uttryckligen uppmuntras. Internet fyller i dag samma funktion som folkbiblioteken gjorde för hundra år sedan. Det är positivt och nyttigt för folkbildning och samhällsutveckling. Den allt hårdare tillämpningen av en föråldrad upphovsrätt skapar inte bara integritetsproblem, utan även problem för kulturskapandet. Genom att försöka stänga de forum som är de nya kulturskaparnas huvudsakliga fönster mot omvärlden, bidrar upphovsrättsindustrin och de lagförslag och lagar de stödjer till att strypa den kulturella återväxten.
alliance of valiant arms | reset glitch hack | Email

Lämna kommentar