Ännu en valsuccé för det tyska Piratpartiet

På söndagen var det val i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Det tyska Piratpartiet ser enligt de första rapporterna ut att få mellan 7-8% av rösterna och tar därmed platser i den fjärde tyska delstaten på kort tid.

– Det är väldigt roligt att det går så bra för de tyska piraterna, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Det är uppenbart att Piratpartiet fyller ett politiskt tomrum som de andra partierna inte förmår att fylla.

Data-roaming i Europa är fortfarande på tok för dyrt!

”EU:s prisreglering av gränsöverskridande mobil datatrafik (roaming) är ett slag i luften. De nya priserna är minst tio gånger för höga, om man vill att vanliga människor och småföretag skall ha råd att använda mobilt internet på resa i Europa.”

Detta säger Piratpartiet, efter att Europaparlamentet i dag gett sitt godkännande till EU:s fortsatta reglering av roamingpriser för mobil teletrafik.

I dag får datalagringsdirektivet nya huggtänder

I dag röstar riksdagen om en lagändring som urholkar respekten för privatlivet. Lagändringen luckrar upp regelverket för när och hur privat information får samlas in, hämtas ut och användas. Försämringen är en direkt följd av att Sverige infört datalagringsdirektivet. Piratpartiet ser allvarligt på detta.

Idag släpps boken Case For Copyright Reform

På tisdagen lanserades boken The Case for Copyright Reform av Christian Engström och Rick Falkvinge i Europaparlamentet.

Boken redogör för behovet av en genomgripande upphovsrättsreform och föreslår bland annat:

Upphovsmännens ideella/moraliska rätt till sina verk behålls oförändrad.

Icke-kommersiell fildelning legaliseras.

Upphovsrätten / det kommersiella monopolet begränsas till 20 år.

För att upphovsrätten skall gälla mer än fem år krävs registrering av de aktuella verken.

Fri rätt till sampling.

Förbud mot kopieringsskydd.

EU-domstolen öppnar för privatiserad utpressning

Fem ljudboksförlag har i enlighet Ipred-lagen begärt ut användarinformation från internetleverantören ePhone. Företaget har dock vägrat att lämna ut informationen med hänvisning till att det kunde strida mot EU:s datalagringsdirektiv. Högsta domstolen skickade därför frågan vidare till EU-domstolen, som i dag kommit med ett nedslående utlåtande.

– Jag visste ju att det här var en möjlig utgång, men det känns alltid tråkigt när ännu en liten bit av våra rättigheter tas bort, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg.

Svenska intressen ska inte kränga övervakning utomlands

Teliasonera, vars största aktieägare är svenska staten, har genom dotterbolag hjälpt diktaturerna Azerbadzjan, Vitryssland och Uzbekistan att spåra och gripa demokratiaktivister.

– Det är upprörande att svenska intressen hjälper diktaturer att bryta mot de mänskliga rättigheterna, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Sverige måste ta ett betydligt mycket större ansvar för hur vårt agerande i omvärlden påverkar människors levnadsvillkor.