Dataroaming blir billigare, men fortfarande dyrt

Idag på morgonen röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor (ITRE) om pristak på dataroaming i Europa.

Pristaket i konsumentledet blir cirka 5000 kronor (500 euro) per gigabyte från den 1 juli 2012, 3000 kronor/GB från den 1 juli 2013, och 2000 kronor/GB från den 1 juli 2014.

Hålldatum för Piratpartiets vårmöte

Det börjar dra ihop sig till vårmötet, ett av Piratpartiets två årliga medlemsmöten. Mötet kommer som vanligt att ske i partiets forum. Redan nu finns det en del datum att hålla i huvudet. De kommer här: 

EU-kommissionen frågar EU-domstolen om ACTA

EU-kommissionen beslutade idag att fråga EU-domstolen om ACTA-avtalets förenlighet med unionens regler om yttrandefrihet och dataskydd. Beslutet kommer efter omfattande protester i många medlemsstater mot ratifikationsprocessen.

- En rättslig prövning är naturligtvis på sin plats. Men dagens beslut är ändå märkligt, både vad gäller tidpunkt och form. Ett domstolsutlåtande är begränsat till att beakta unionens så kallade primära lagstiftning, grundlagarna. ACTA handlar om mycket mer än så, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter.

Tankafetast lägger ner och ger Piratpartiet den finaste avskedsgåvan av alla

Fildelningssajten Tankafetast.com har beslutat sig för att lägga ned verksamheten. På hemsidan har man publicerat ett kort förklaring till beslutet. Man uppmanar också alla som tycker att nedläggningen är tråkig att engagera sig i Piratpartiet, en avskedsgåva som bara under natten givit partiet nära 250 nya medlemmar.