Amelia Andersdotter anställer Mattias Bjärnemalm som kanslichef

- Mattias är en enormt duktig administratör och jag har ett stort förtroende för honom. Han kommer bli en värdefull resurs i mitt arbete, säger Amelia och tillägger: som kanslichef kommer Mattias att fungera som min högra hand nere i Bryssel och utöver kansliet kommer han även ha hand om mediakontakter.

Amelia tillträder som parlamentariker då Lissabonfördraget träder i kraft. Målsättningen är att alla assistenttjänster ska vara tillsatta tills dess.

Kommentarer

Alltat skrev

Siffror för skivbranschens intäkter säger inte längre allt om musikkonsumtionen. Du får ha i åtanke att det finns gott om ”mindre” musiker som sprider/säljer sin musik över Internet i diverse former, till exempel musiker som erbjuder sin musik gratis men tar emot donationer. Om dessa börjar få en större andel av den totala konsumtionen så kan musikkonsumtionen som helhet mycket väl öka utan att skivbranschen ser några ökade intäkter. Det finns även varianten att piratkopiera musik för att därefter lägga pengarna på konserter istället, vilket ger lika mycket pengar åt artisterna men kommer att redovisas som minskade intäkter för skivbranschen.

Anonym skrev

Det är väl ganska naturligt att konsumtionen ökar om man slipper betala? Det skulle vara intressant att se studier på detta. Såg nyligen en studie som visade att intäkterna inom skivbranschen var ungefär samma under en 4-årsperiod men något minskande. Om det är så att konsumtionen ökat dramatiskt så borde ju även intäkterna öka motsvarande, vilket de alltså inte har gjort. Det är väl naturligt att man betalar för sin konsumtion, alltså dubblerar man den så betalar man dubbelt så mycket i princip även om branschen förstås kan justera sina priser och sänka styckpriset i och med ökade intäkter. Det finns ingen lag eller naturlag som säger att intäkterna ska ligga på samma nivå varje år utan en ökad efterfrågan brukar normalt ge större intäkter. Min teori är att justerat avseende ökat konsumtion så har branschen förlorat avsevärt på piratkopieringen.

Anonym 2 skrev

Varför tycker du att det ska behöva kosta pengar att engagera sig politiskt och vara med i den demokratiska processen?

Ja, det stämmer att PP:s medlemsantal har dalat med ca 200 personer från sin toppnotering. Jämför med vilket parti du vill. Samtliga riksdagspartier har dalat betydligt mer jämfört med sina toppnoteringar. Enda orsaken till att du överhuvudtaget vet om att Piratpartiets medlemsantal förändrats på detta sätt är att det är det enda partiet som öppet redovisar sina medlemssiffror på ett sådant sätt. Alla andra redovisar sina siffror en enda gång per år, och det är alltid den högsta noteringen det året. Skulle PP följa samma system för redovisning skulle nuvarande redovisade medlemsantal vara följande.

2006: 0
2007: ca 9000
2008: ca 9000
2009: ca 9000
2010: ca 50 000

Samtliga siffror visar alltså toppnoteringen för året innan. Detta är en mycket klumpig och missvisande metod att visa hur medlemsantal förändras över tid, men det är vad alla andra partier använder, så det är det enda man kan använda för jämförelser över tid.

Att betalningsviljan för musik och film skulle vara lågt för PP:s medlemmar skulle jag gärna se en källhänvisning till. Särskilt eftersom samtliga seriösa studier har visat att fildelare, om vi förutsätter att PP:s medlemmar är sådana, har en mycket högre konsumtion av kultur än andra i samhället.

Anonym skrev

Jämförelser mellan PP och andra partier vad gäller medlemsantal kan visserligen göras men det är som att jämföra äpplen och päron eftersom det fungerar så olika. Går man med i ett seriöst/etablerat parti så är man normalt över en viss nivå i engagemang och visar även detta genom att betala medlemsavgift. Faktum är att en medlemsavgift faktiskt fungerar ganska bra, man sållar bort de med inget eller väldigt lågt engagemang.

Betalningsviljan för det som huvuddelen av PP:s medlemmar brinner för – musik och film – är mycket låg, man snor hellre en kopia än betalar ärligt. Man kan då inse att betalningsviljan för att gå med i ett politiskt parti också är väldigt låg. Men trots att det är gratis och mycket enkelt att gå med i PP så dalar nu medlemsantalet.

Om någon tycker att det visst går alldeles utmärkt att jämföra siffrorna så studera då följande från DN/Synovates senaste väljarbarometer:

M: 29%
PP: 1.5%
Relation M/PP: Förtroendet för M inför kommande riksdagsval är drygt 19 ggr större än för PP

M medlemsantal enligt PP:s redovisning: 54858
PP:s medlemsantal enl PP:s redovisning: 50039
Relation M/PP: Medlemsantalet är ungefär lika stort

Kommentar?

Anonym skrev

Det är väl viktigt att vi får några läskunniga till EU-parlamentet,ni som gnäller rikta kritiken mot dem som ständigt trampar på våra medborjarrättigheter.

Fredrika skrev

[quote=Anonym]Rabiat som vanligt[/quote]

Personangrepp som vanligt ser jag?

[quote=Anonym]som gör det i prinicip omöjligt att gå vidare i debatten.[/quote]

Hmm, menar du att något av det jag skrev inte stämmer, så är du välkommen att bemöta det. Jag ser fram emot ett inlägg från dig som inte är innehållslöst. Jag har belägg för vartenda ord jag skrivit. Ifrågasätt gärna något specifikt, och visa på vad som inte stämmer, så går vi vidare därifrån.

[quote=Anonym]Jag låter siffrorna tala[/quote]

Du menar dom siffrorna som säger att 3-5 miljoner svenskar fildelar, och att fildelningen just nu ökar ökar och ökar, eller dom siffrorna som säger att andelen svenskar som skaffar sig VPN-tunnlar ökar, och att det närmar sig en miljon hushåll?

Eller faktumet att en växande majoritet av befolkningen vill ha fri fildelning? Är det dom siffrorna du menar?

Grå skrev

Om du vill låta siffror tala så har vi följande: Piratpartiet har detta år ökat sitt medlemsantal med 40 000 medlemmar, hittills. http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik
Jämför det med vilket annat parti du vill, du hittar mest sänkningar, eller i stort sett oförändrade medlemsantal de senaste åren. Och Ung Pirat är lika stort som fyra eller fem andra politiska ungdomsförbund tillsammans.

Ett väljarstöd på 1 till 3 procent som det växlar mellan just nu är rent fantastiska siffror och överstiger allt PP hade räknat med i opinionsundersökningar ett år innan nästa riksdagsval. Partiet hade betydligt lägre väljarunderstöd ett år innan EU-valet och existerade inte ens ett år innan det förra riksdagsvalet. Att siffrorna ser ut som de gör just nu har många orsaker. En av dem är naturligtvis att folk gärna vill att de andra partierna verkligen tar till sig PP:s frågor. Men glöm inte att flera optionsundersökningar formulerar sina frågor i stil med ”Vilket riksdagsparti gillar du bäst?” eller ”Vilket parti tycker du har gjort bäst ifrån sig i rikspolitiken?” vilket helt utesluter PP. Och så förstås det lilla faktum att det är rekordhögt antal osäkra väljare, vilka alltså inte redovisas alls.

Anonym skrev

Rabiat som vanligt och du använder detta som en form av härskarteknik med enorma svador och citat som gör det i prinicip omöjligt att gå vidare i debatten. Jag låter siffrorna tala, PP:s minskande minoritet vad gäller medlemsantal och även det dalande stödet i opinionsundersökningar.

En fråga bara, är du samma person som den där Amelia? Jag får sådana vibbar. Stämmer den teorin så gynnar det min ståndpunkt. En onyanserad/rabiat person kommer bara att stöta bort personer med någonlunda vett och sans.

Fredrika skrev

[quote=Anonym]Att vi via våra skattemedel ska avlöna en hel stab som vill gynna snyltare[/quote]

Jamen den ekonomiska upphovsrätten är ju till just för att gynna dessa snyltare!?

Det är just det som är poängen med ekonomisk upphovsrätt, den ska gynna dom som tar del av kulturen, vare sig dom tar del av den via bibliotek, privatlån, privatkopiering, fildelning, eller köper kopior eller tjänster. Den ekonomiska upphovsrätten ska I-N-T-E gynna upphovsmännen eller upphovsrättsinnehavarna. Hade du brytt dig om att lära dig den mest grundläggande fundamenta om upphovsrätt, så hade du vetat om dessa obestridliga faktum.

Varför fortsätter du försöka diskutera upphovsrätt, när du bevisligen inte vet vad upphovsrätt är? Vore det inte bättre om du lärde dig vad upphovsrätt är först, innan du försöker dra slutsatser om upphovsrättsliga ämnen?

Varför fortsätter du försöka diskutera upphovsrätt, när du bevisligen inte vet vad upphovsrätt är? Vore det inte bättre om du lärde dig vad upphovsrätt är först, innan du försöker dra slutsatser om upphovsrättsliga ämnen?

Varför fortsätter du försöka diskutera upphovsrätt, när du bevisligen inte vet vad upphovsrätt är? Vore det inte bättre om du lärde dig vad upphovsrätt är först, innan du försöker dra slutsatser om upphovsrättsliga ämnen?

Jag har ställt frågan i flera veckor, men jag får inget svar från dig. Vågar du inte besvara frågan? Är du feg? Skäms du över din okunnighet om upphovsrätten?

[quote=Anonym]är fruktansvärt demoraliserande[/quote]

Är det din personliga subjektiva moral vi pratar om nu? Du är medveten om att du ligger 150år efter med din moral?

Den rådande moralen i samhället sen 150år tillbaka säger att det är helt moraliskt ok att kostnadsfritt ta del av kultur, utan att upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens åsikter tas hänsyn till, eller att dom beviljas någon rätt till ersättning, för att människor kostnadsfritt kan del av deras verk.

Så vad Piratpartiet försöker göra är alltså inte demoraliserande, det tvärtom bygger vidare på exakt den moral som rått under lång tid.

Det är faktiskt du som förespråkar en moral som helt enkelt inte existerar i samhället.

Du förespråkar att anledningen att man ska betala för tillgång till kultur, är så att andra ska nekas tillgång till samma kultur, vilket inte går ihop med dom mänskliga rättigheterna. Du betalar för att människor ska nekas sina mänskliga rättigheter.

Du förespråkar kränkningar av människors privata äganderätt, ett solklart brott mot dom mänskliga rättigheterna.

Av princip förespråkar du ekonomiska monopol, som helt saknar behovsunderlag. Det är kommunism, eller värre, fascism.

Du förespråkar ett totalt avstamp från den fullt rådande principen gällande normalt rättsförfarande, där man ska antas vara oskyldig tills man funnits skyldig i en enligt dom mänskliga rättigheterna rättvis domstol. Du förespråkar att skuld ska antas, tills man bevisats oskyldig.

Du förespråkar kränkningar av Yttrandefriheten, och att människor bara ska få använda sig av yttrandefriheten, om dom väljer att kommunicera via vissa media.

Du förespråkar ett totalitärt samhälle, där icke-brottsmisstänkta människor ska nekas sin mänskliga rättighet att anonymt kunna ta del av samhället, umgås och kommunicera med varann, utan övervakning.

För att försöka ta dig igenom en debatt, så ljuger och fabricerar du kontinuerligt falska premisser som inte existerar i verkligheten, och du använder dig kontinuerligt av personangrepp och argumentationsfel.

Baserat på ovanstående uppräknade punkter, dvs vad du har slängt ur dig dom senaste veckorna, så är det solklart att utöver att du inte klarar av att föra en normal saklig underlagsbaserad argumentation, så är det din moral som får anses vara helt omänsklig, då den uppvisar ett totalt förakt för upphovsrätt, västerländsk demokrati, mänskliga rättigheter och det samhälle vi lever i idag.

[quote=Anonym]för vi som prioriterar arbetslinjen[/quote]

Arbetslinjen?

[quote=Anonym]att göra rätt för sig.[/quote]

Ja och även om du inte tycker det, så gör människor rätt för sig när dom kostnadsfritt tar del av kultur, vare sig det sker via bibliotek, privatlån, privatkopiering eller fildelning. Hade du vetat vad upphovsrätt är, och vad syftet med den ekonomiska upphovsrätten är, så hade du förstått detta.

Men som det är nu så förstår du tydligen inte vad upphovsrätt är, varvid du går runt och tycker illa om bibliotek, privatlån, privatkopiering och fildelning, eftersom samtliga dessa fenomen helt åsidosätter upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens åsikter, och inte beviljar dom någon rätt till ersättning, för att människor kostnadsfritt kan del av deras verk.

gastlind skrev

Att med skattemedel subventionera monopolisering av företagande som bygger på utdaterad teknik och hindrar företagande som bygger på nyskapad och effektivare teknik är ännu dummare.

Jämför med att förbjuda folk att dricka kranvatten och köpa SodaStream-apparater för att bolag som Ramlösa och Loka _eventuellt_ ska kunna tjäna mer pengar. (Inget ont om Ramlösa eller Loka – tvärtom. De verkar ju åtminstone förstå att det både skulle se löjligt ut och vara riktigt dumt).

Det är väldigt få i Sverige som förespråkar din version av ”arbetslinje”. Folk förstår att ny teknik gör utrymme för nya arbetstillfällen inom nya områden och kastar omkull vissa gamla. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Enda skillnaden är att det idag är en del kontorsjobb som blir onödiga till skillnad från på 1800- och 1900-talen då det mest var industri- och verkstadsarbetsuppgifter som förändrades.

Daniel Wijk skrev

[quote=Anonym]Demokrati när den är som värst. Att vi via våra skattemedel ska avlöna en hel stab som vill gynna snyltare är fruktansvärt demoraliserande för vi som prioriterar arbetslinjen och att göra rätt för sig.[/quote]

Ja, det är synd att vissa får pengar via copyswede och dylikt. Du får väl rösta på PP så vi blir av med den typen utav människor då?

Anonym skrev

Demokrati när den är som värst. Att vi via våra skattemedel ska avlöna en hel stab som vill gynna snyltare är fruktansvärt demoraliserande för vi som prioriterar arbetslinjen och att göra rätt för sig.

Hans Alvenkrona skrev

Grattis Mattias & Amelia, ta nu Bryssel med storm. Vi ser framemot rapporteringen från Bryssel.

Varma hälssningar från UP Huddinge(Salem, Botkyrka, Haninge) & PP Huddinge, Ni har vårat fulla stöd

Funktionär i Huddinge/Hans Alvenkrona

Richie skrev

Amelia (och även Christian) får en viss summa varje månad (som jag inte har i huvudet just nu) att anställa assistenter för, både ackrediterade assistenter på plats i Bryssel och lokalassistenter som jobbar för deras räkning här hemma i Sverige. De får rent formellt disponera summan som de själva vill, men partiets styrelse har framfört önskemål om en prioriteringsordning för anställningar. Christian valde att så långt det var möjligt, tillmötesgå styrelsens önskemål både vdg vilka som skulle anställas och vilka löner de skulle ha. Christians pengar räckte till en assistent i Bryssel och lite drygt 2,5 stycken i Sverige (om jag räknat rätt), dessutom fick vi en extra assistenttjänst av den Gröna gruppen.

Jag vet inte om även Amelia får en assistent av de Gröna eller hur hon kommer att välja att disponera sina pengar utöver anställningen av Mab.

– Rickard Olsson

IsakGerson skrev

Ja, hon får anställa hur många hon vill för assistentpengarna. CEs assistenspengar går också till Rick.

Edvard Lundkvist skrev

De får en viss summa pengar att anställa assistenter för sen väljer de själva hur många de anstället. Vissa parlamentariker anställer endast en assistent för summon. Jag tror att Christians löner ligger på runt 40’000 och har ingen aning om vad Amelia lägger sina på. Kanske hälften för att anställa dubbelt upp? Kanske får kanslichefen mer? Vi får se!

scaber nestor skrev

En parlamentariker får en viss summa att anställa folk för, så Amelia kan anställa så många som den summan tillåter.
Däremot måste det vara anställda för den summan så hon kan inte bara anställa en person och lägga resten i fickan.

Anonym skrev

Jag tror hon får anställa 2 st som jag fattat det som!

Det fick ju Christian Engström!

Hurra för att vi får en till i EP!!!

Hurra, hurra, hurra, hurra!

Anonym skrev

Får alltså Amelia anställa fler än en assistent? Som jag förstod det är Erik Josefsson formellt anställd av Piratpartiets partigrupp och har en post som tillkom under förhandlingarna mellan PP och G/EFA (även om han i praktiken endast arbetar för PP med piratfrågor). Får Amelia anställa mer folk än Christian? Lite klarhet, tack! :)

Anonym skrev

Ännu en gång gör Amelia mig besviken, hur fan kan hon lägga förtroende på en Quisling som mab? Men jag blir inte förvånad längre egentligen; så fort det handlar om pengar så kommer svågerpolitiken som ett brev på posten. Mattias Bjärnemalm är en landsförrädare, han är dessutom en riktig fegis när det verkligen gäller.

Anonym skrev

Oseriöst är det dock att per automatik associera ”seriöst” med ”etablerad”.

Tycker du istället ska svara på frågorna som ställdes ovan. Kommentar?

Richard Ramstedt skrev

Anonym skrev:
”Demokrati när den är som värst. Att vi via våra skattemedel ska avlöna en hel stab som vill gynna snyltare är fruktansvärt demoraliserande för vi som prioriterar arbetslinjen och att göra rätt för sig.”

Värst vad demokratisk den pricken var….snyltare…jojo…

kras skrev

Du vet väl att medlemsantalet har ökat ändå fram till oktober? Under oktober månad försvann istället hela 0,001, dvs 1 promille av medlemmarna. Anser du att detta är ekvivalent med att medlemsantalet dalar? Kollar du aldrig fakta innan du uttalar dig?

kras skrev

[quote]Rabiat som vanligt och du använder detta som en form av härskarteknik med enorma svador och citat som gör det i prinicip omöjligt att gå vidare i debatten.[/quote]

Det som gör det i princip omöjligt för dig att gå vidare i debatten är väl ändå att du inte klarar av att bemöta argumenten sakligt? Saknar man kompetensen i sakfrågorna däremot så blir det en aning svårare antar jag.

[quote]Jag låter siffrorna tala, PP:s minskande minoritet vad gäller medlemsantal och även det dalande stödet i opinionsundersökningar.” [/quote]

Du vet väl att medlemsantalet har ökat ändå fram till oktober? Under oktober månad försvann istället hela 0,001, dvs 1 promille av medlemmarna. Anser du att det är av någon större betydelse?

Vad gäller opinionsundersökningar så går de alltid upp och ner, och ofta påverkas de av dagliga händelser. Jag antar att du även visste detta, men ändå väljer att försöka påvisa något samband med detta och din egen moral. Det känns inte direkt som ett knivskarpt argument, utan snarare som ett tecken på desperation.

[quote] En fråga bara, är du samma person som den där Amelia? Jag får sådana vibbar. Stämmer den teorin så gynnar det min ståndpunkt. En onyanserad/rabiat person kommer bara att stöta bort personer med någonlunda vett och sans.” [/quote]

Ytterligare ett tecken på desperation? När man inte längre klarar av att bemöta folk med sakargument så kan man alltid försöka att smutskasta dom?

Anonym skrev

Noterar bara att du inte har något säga om själva sakfrågan när du får argument emot din ”snyltar”-idoti och därför snabbt byter till nästa gamla uttjatade mantra ”PP kommer inte kunna påverka nåt”.

Fredrika skrev

[quote=Anonym]Jämförelser mellan PP och andra partier vad gäller medlemsantal kan visserligen göras men det är som att jämföra äpplen och päron eftersom det fungerar så olika. Går man med i ett seriöst/etablerat parti så är man normalt över en viss nivå i engagemang och visar även detta genom att betala medlemsavgift. Faktum är att en medlemsavgift faktiskt fungerar ganska bra, man sållar bort de med inget eller väldigt lågt engagemang.[/quote]

Nej, verkligen inte! En medlemsavgift är direkt kontraproduktivt, eftersom den bygger upp en helt onödig tröskel som utesluter människor från partideltagande. Varför i all sin dar skulle man vilja utesluta människor från partideltagande???? Är det för att göra det till en elitistisk klubb?

Intresset för dom övriga partierna i samhället minskar för var år som går, kanske beror det just på att dom aktivt arbetar för att hålla ute människor från partideltagande? Det verkar mindre smart. Men å andra sidan, när man som dom andra partierna lyfter över en miljard kronor per år av skattebetalarnas pengar i partistöd, så är behovet av medlemmar lågt, det räcker att anställa lite giriga karriärister för dom pengarna, så löser det sig självt.

Piratpartiet däremot, har medans dom andra partierna lyft över tre miljarder i partistöd sen 2006, lyft NOLL kr av skattebetalarnas pengar, så det ligger utan tvekan i PPs intresse att nå ut till så många sympatisörer som möjligt, och inte stänga ute några människor från deltagande, så en självklar del blir att ha gratis medlemsskap.

Det finns två siffror som är intressanta, den ena är att ha så många medlemmar som möjligt, så man når ut till så många som möjligt med sina medlemssutskick, på den punkten är PP tredje bäst i Sverige.

Den andra siffran är antalet aktivister, vilket är väldigt värdefullt, tiofaldigt så för ett parti som inte får ta del av en miljard om året i partistöd. Jag har frågat dig ett antal gånger om du känner till hur många aktivister PP har? Jag får inga svar, men jag antar att du helt enkelt inte vet, och därmed är dina bedömningar av PPs styrka storleksmässigt sett helt ointressant. Snäll som jag är kan jag upplysa dig om det så vitt jag vet rör sig om 16.000 aktivister inom PP. Med den siffran så ligger PP i den absoluta toppen i Sverige bland partierna.

Med andra ord så är PPs låga medlemsavgift ett klart vinnande drag, som borde beundras. Om du sen väger in att PP inte får ta del av partistödet på en miljard om året, så är PP utan tvekan det mest gräsrotsdrivna partiet i Sverige. Det är något beundransvärt, som dom andra partierna med sina anställda karriärister bara kan drömma om.

[quote=Anonym]Betalningsviljan för det som huvuddelen av PP:s medlemmar brinner för – musik och film – är mycket låg[/quote]

Har du något faktiskt underlag till det påståndet? Om vi gör antagandet att du likställer PP-medlemmar med fildelare, så säger all forskning tvärtom, att betalningsviljan hos fildelare är hög! Högre än hos icke-fildelare.

[quote=Anonym]Det är väl ganska naturligt att konsumtionen ökar om man slipper betala?[/quote]

Ja absolut, och det är något mycket bra, så har det varit under dom 150åren man kunnat få tag i kultur gratis. Alla människor borde ta del av så mycket gratiskultur dom bara kan.

[quote=Anonym]Såg nyligen en studie som visade att intäkterna inom skivbranschen var ungefär samma under en 4-årsperiod men något minskande.[/quote]

Jupp, det är mycket glädjande, fast man kunde önska att dom intäkterna skulle minska aningen fortare.. Men lyckligtvis så ökar hela tiden andelen människor som lägger antika mediabärare som CD bakom sig, och tillverkar musiken själva istället, i sin dator, med fildelning. Det är mycket bra för samhällsekonomin, att människor slutar betala till onödiga mellanhänder för kostnadsineffektiva prispåslag.

[quote=Anonym]Om det är så att konsumtionen ökat dramatiskt så borde ju även intäkterna öka motsvarande, vilket de alltså inte har gjort.[/quote]

Varför skulle dom göra det? Varför blandar du ihop konsumtion med köp av produkter och tjänster? Det är två skilda saker.

[quote=Anonym]Det är väl naturligt att man betalar för sin konsumtion[/quote]

Nej verkligen inte? Människan har aldrig någonsin betalat för sin konsumtion av kultur? Man betalar för inköp av media, eller tillgång till tjänster och dylikt. När man väl har ett media i sin ägo, så är det gratis att konsumera innehållet så mycket man vill. Skaffar man sig tillgång till kulturen gratis, via bibliotek, privatlån, privatkopiering eller fildelning, så står ingalunda eventuell ökning i konsumtionen i någon fast korrelation till inköp av produkter eller tjänster? Dom senaste 150åren har det varit möjligt att tiodubbla, eller rent av hundradubbla sin kulturkonsumtion, utan att betala ett öre extra?

[quote=Anonym]Det finns ingen lag eller naturlag som säger att intäkterna ska ligga på samma nivå varje år utan en ökad efterfrågan brukar normalt ge större intäkter.[/quote]

Ja eventuellt, förutsatt att nu efterfrågan gäller det som säljs, vilket väl i ditt exempel är antika CD-skivor, något som folk av naturliga skäl blir mer och mer ointresserade av för var dag som går, så då faller ju poängen med hela din jämförelse.

[quote=Anonym]Min teori är att justerat avseende ökat konsumtion så har branschen förlorat avsevärt på piratkopieringen.[/quote]

Nej det stämmer inte, man kan inte förlora något man aldrig har haft, följaktligen har skivindustrin inte förlorat någonting på fildelningen.

Vad man däremot kan göra, om man uppvisar en kanske historiskt sett oöverträffad grov inkompetens, är att få minskade intäkter och omsättning, till följd av att man envisas med att sälja antika produkter som allt färre efterfrågar, samtidigt som man vägrar sälja det som faktiskt efterfrågas, och genom att inte anpassa sig till den ständigt föränderliga marknaden, och dom förutsättningar som faktiskt råder i verkligheten.

Historiskt sett är det oftast branscher som har innehar monopol på sin produkt, som uppvisar sådan inkompetens och oförmåga att anpassa sig, då dom inbillar sig att det är dom som sätter spelreglerna, medans det i verkligheten faktiskt är kunderna som gör just det.

Men det är något bra, att inkompetenta branscher går under, varefter nya sunda branscher kan växa fram, det är en naturlig del av marknadsekonomin, även om marknadsekonomin sätts ur spel av eventuella monopol. Det är därför moderater och liberaler är emot monopol, som den ekonomiska upphovsrätten.

Om enbart en intressent får tillverka och sälja produkten tack vare ett monopol, så uppstår tyvärr ingen konkurrens, annat än om konsumenterna kommer på ett sätt att själva tillverka produkten, vilket lyckligtvis har skett gällande kulturmedia.

Sen blir det väldigt förvirrande när du skriver branschen, när du i själva verket menar enbart skivindustrin, som utgör en krympande del av musikbranschen som helhet, en bransch som i helhet faktiskt växer och gror.

[quote=Anonym]Skulle tro att det är en ganska liten andel av fildelarna som går på konserter ”istället”, det är i så fall både och för den andel som går.[/quote]

Baserar sig alla dina slutsatser och analyser på enbart din egna tro? Jag har sett i flera veckor att andra frågar dig efter källor och underlag till dina påståenden och analyser, men du lämnar aldrig några, ska man tolka det som att allting du påstår grundar sig på din egna tro?

Eftersom 3-5 miljoner människor fildelar regelbundet, och eftersom antalet konsertbesökare blir fler och fler hela tiden, samtidigt som skivförsäljningen minskar, så är en mer logisk slutsats att i stort sett alla nya konsertbesökare dessutom är fildelare, och att många av dom istället för att köpa skivor går på konserter.

[quote=Anonym]Det gäller ju både att ha möjlighet att gå och att ha råd, det kan bli dyrt för stora artister med dyra biljetter och resor.[/quote]

Absolut, men i en kapitalism, så omfördelar man sina resurser, för att kunna maximera deras värde, så om vissa kostnader ökar, så är det smart att minska andra utgifter, och ett bra knep inom kapitalism är ju att tillverka sina egna produkter, kostnadsfritt om det går, vilket är vad fildelarna gör, så fildelarna får anses vara både ekonomiska, kapitalistiska och smarta. Riktiga moderater med andra ord.

[quote=Anonym]De verkligt trogna fansen vill nog både köpa skivor och gå på konserter[/quote]

Varför skulle dom vilja det? Det är väl musiken man är ett fan av, inte den fysiska mediabäraren?

[quote=Anonym]inte snylta kopior av låtar för en artist man älskar och sen visa sin kärlek till artisten enbart genom att gå på konsert.[/quote]

Det är väl för sjutton exakt det man gör om man är ett fan av artisten? En mycket större andel av konsertintäkterna går ju direkt till artisten, än vad artisten någonsin hade fått från skivförsäljningen? Om du har 100kr att lägga på din favoritartist, så kan man räkna med att mellan 50-100kr går direkt till artisten om man går på en konsert, medans 10-0kr går till artisten om man köper en skiva. Enkel logik säger att om man vill gynna artister ska man helt sluta köpa fysiska CD-skivor, och istället gå på konserter, eller köpa merchandise av artisterna.

[quote=Anonym]Betalningsviljan angående konserter är nog mest kopplad till svårigheten att ta del av den gratis, skulle det vara enklare att smita in på konserter så skulle det också vara betydligt vanligare.[/quote]

Har du något underlag du baserar den slutsatsen på, eller är det enbart din egna tro?

[quote=Anonym]Det är knappast troligt att moralen avviker väsentligt i fallen fildelning eller konsert, det är bara de praktiska omständigheterna som skiljer.[/quote]

Nu får du förtydliga vad du menar med moral, självklart har människor en hög moral, och betalar för det man ska betala för? Konserter ska man betala för, medans tillgång till kultur via bibliotek, privatlån, privatkopiering och fildelning är något som faktiskt är gratis, och alltså inte varken ska eller kan betalas för?

Har du i det förgångna känt dig omoralisk när du kostnadsfritt tagit del av kultur via bibliotek, privatlån och privatkopiering, bara för att upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren inte fått något att sätta emot, eller rätt till ersättning från sådant tillgodogörande av kultur? Nej knappast, så är det inte på tiden att du sent omsider inser att samma sak gäller fildelningen, och att den inte är omoralisk på något sätt?

Apropå moral, vad säger dig din moral om följande företeelser?

Att någon betalar för för kultur, utav anledningen att andra ska nekas tillgång till samma kultur?

Kränkningar av människors privata äganderätt?

Ekonomiska monopol, som helt saknar behovsunderlag som visar att monopolet gynnar det eftersökta syftet?

Ett totalt avstamp från den fullt rådande principen gällande normalt rättsförfarande, där man ska antas vara oskyldig tills man funnits skyldig i en enligt dom mänskliga rättigheterna rättvis domstol, där istället skuld ska antas, tills man bevisats oskyldig?

Kränkningar av människors mänskliga rättigheter, genom att dom bara ska få använda sig av yttrandefriheten, om dom väljer att kommunicera via vissa media?

Ett totalitärt samhälle, där icke-brottsmisstänkta människor ska nekas sin mänskliga rättighet att anonymt kunna ta del av samhället, umgås och kommunicera med varann, utan övervakning?

Låter det moraliskt?

Anonym skrev

Jag håller med dig om att jämförelser mellan PP och riksdagspartierna haltar en hel del. Detta gäller även jämförelser i väljarstöd och man ska vara försiktig med att bara presentera statistiken som den är utan att förklara vad siffrorna betyder. Du ger exemplet att förhållandet i väljarstöd för M och PP är 19:1. Har du funderat på vad denna siffra egentligen säger? Du redovisar bara siffrorna och verkar utgå från att alla har samma parti program? Din jämförelse hade kanske visat att M hade 19 ggr större förtroende om dessa två partier varit engagerade i samma frågor. I detta fall är det inte så. PP är ett fokus parti och engagerar sig bara i en bråkdel (dock med mycket större engagemang) av det M har på sitt parti program. PP:s 1.5% visar att det finns en betydande andel väljare som prioriterar dessa frågor framför riksdagspartiernas mer kompletta parti program (som ofta innebär mer kvantitet än kvalitet i frågor. Riksdagspartierna har glädjande nog börjat anamma (börjat prioritera) en del av PP:s frågor i sina egna parti program då man upptäckt att frågorna är viktiga även bland sina egna väljare.

Anonym skrev

Skulle tro att det är en ganska liten andel av fildelarna som går på konserter ”istället”, det är i så fall både och för den andel som går. Det gäller ju både att ha möjlighet att gå och att ha råd, det kan bli dyrt för stora artister med dyra biljetter och resor. Jag förstår att man tar till det resonemanget men det håller inte. De verkligt trogna fansen vill nog både köpa skivor och gå på konserter, inte snylta kopior av låtar för en artist man älskar och sen visa sin kärlek till artisten enbart genom att gå på konsert. Betalningsviljan angående konserter är nog mest kopplad till svårigheten att ta del av den gratis, skulle det vara enklare att smita in på konserter så skulle det också vara betydligt vanligare. Det är knappast troligt att moralen avviker väsentligt i fallen fildelning eller konsert, det är bara de praktiska omständigheterna som skiljer.

Lämna kommentar