Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2011

Styrelsen kallar härmed till vårmöte för Piratpartiet. Mötet startar måndagen den 4 april klockan 18.30 och slutar sex veckor senare, söndagen den 15 maj klockan 18.30.
 

Vårmötet är ett av de två medlemsmötet som har ersatt det som i många andra organisationer kallas årsmöte. Sedan den omfattande stadgerevidering, som slutfördes vid årsskiftet, är årsmötets funktioner numera uppdelade på de två medlemsmötena som kallas vårmöte och höstmöte.

Vårmötet kommer att inledas på partiets forum och alla medlemmar är välkomna att delta. För att ha rösträtt i voteringar krävs dock att man varit medlem i partiet sedan två månader innan voteringen startar. Ta gärna för vana att gå in där och titta redan innan mötet börjar, då vi kommer att lägga upp information där löpande.

Normalt sett ska valen inom partiet ske på höstmötet, men på grund av övergångsreglerna som antogs på förra medlemsmötet ska val hållas detta första vårmöte. Även verksamhetsplanen för 2011 kommer att beslutas om på detta vårmöte.

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
10. Propositioner
11. Motioner
12. Verksamhetsplan för 2011
13. Val till styrelse
14. Val till revisorer
15. Val till valberedning
16. Fyllnadsval: 2 st styrelseledamöter med mandat t o m 2012-12-31
17. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
18. Mötets avslutande

Samtliga voteringar i punkt sex till 17 i dagordningen kommer att hållas de sista två veckorna av mötet.

Nomineringar till val
Vill man föreslå sig själv eller någon annan till de val som ska hållas på medlemsmötet måste man göra en nominering. Senast under söndagen den 3 april måste du ha nominerat. Det gör du genom att gå in på http://forum.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=754&do2=nominering

De val som ska ske på medlemsmötet, är:
(a) en mötesordförande och sex rangordnade vice mötesordföranden (som tillsammans kallas för mötespresidium) för detta vårmöte
(b) en sammankallande i partistyrelsen tom 31 dec 2011
(c) fem ledamöter i partistyrelsen tom 31 dec 2013
(d) två ledamöter i partistyrelsen tom 31 dec 2012 (fyllnadsval)
(e) en sammankallande i valberedningen och tre ledamöter tom 31 dec 2011 och tre ledamöter tom 31 dec 2012
(f) två revisorer och två personliga ersättare tom 31 dec 2011
(g) en mötesordförande och sex rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

Normalt förbereds val av valberedningen. Under våren har dock valberedningen avgått, varför något förslag från valberedningen inte kommer att finnas på vårmötet. 
Se här för mer information om nomineringar.

Motioner:
Som medlem har du rätt att skicka in ett eller flera förslag på beslut, kallat motioner, till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade via http://www.piratpartiet.se/motion senast under söndagen den 3 april för att behandlas på detta medlemsmötet. Motioner som inkommer senare kommer istället att behandlas på höstmötet.

Möteshandlingar som ska bifogas kallelsen enligt stadgan:
Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ekonomiska berättelse

Proposition: Transparenspolicy för valberedningen
Verksamhetsplan för 2011

Enligt stadgan ska revisionsberättelsen bifogas stadgan, men då mötespresidiet ännu inte har fått in den av revisorn är detta inte möjligt. Mötespresidiet kommer istället att lägga upp revisionsberättelsen i forumet snarast när den inkommer. Den kommer då gå att finna under rubriken "Årsredovisning" i mötesforumets vänstermeny.


Har du några frågor?
Du når oss i mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se eller skriv din fråga i tråden för allmänna frågor.

Så här gör du som medlem i Piratpartiet för att medverka på medlemsmötet:

1. Registrera dig på forumet
Du får inte automatiskt ett forumkonto som medlem utan behöver själv registrera dig. Du kan välja vilket namn du vill, det måste inte vara ditt eget.

2. Bekräfta forumkontot
Du får ett mail skickat till den e-postadressen du uppgett. Verifiera forumkontot genom att klicka på länken i det mailet.

3. Låt forumet veta att du är partimedlem
För att kunna delta i mötet måste forumet få veta att du faktiskt är medlem i Piratpartiet.
Logga in på den här sidan på PirateWeb. I rutan "Forum Handle" ska du ange det användarnamn du har på forumet, klicka på Spara.

Lösenord till PirateWeb valde du när du blev medlem i Piratpartiet, du kan få ett nytt genom funktionen glömt lösenord, eller genom att skriva till medlemsservice@piratpartiet.se.

4. Logga in och delta i mötet
Mötet sker i den här forumdelen.

Efter ovanstående steg behöver du vara inloggad på forumet för att kunna delta i diskussioner och omröstningar. Om du får problem med ditt medlemskap kan du maila partiets medlemsservice på medlemsservice@piratpartiet.se.

Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar