Omvalet 2011 – Västra Götaland

Det mesta i landstingen handlar om sjukvård, för 90% av budgeten går dit. Det är egentligen inte så mycket politik utan mer förvaltning. Resurserna ska hanteras på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Du som medborgare ska få den sjukvård du behöver.

Så långt är alla partier överens. Sedan finns det olika syn på hur det ska gå till. Piratpartiet har inte suttit i Regionfullmäktige tidigare, så därför har vi inte insyn nog för att ha förslag om tunga vårdfrågor. Vi vill nämligen leverera konkreta förslag som vi vet förbättrar kvalitet och ekonomi.

I vårt valmanifest har vi identifierat ett antal profilfrågor, där vi som parti tillför något nytt. Att vi i övrigt ska driva en ansvarsfull politik som på bästa sätt ger dig den vård du behöver, det är underförstått.

Valmanifest

Skrota Västtrafiks biljettsystem

Nej till trängselskatt

Befria institutionskulturen

Skydda patientdata i Nationell Patientöversikt

Förenkla betalning i vården

Ja till fri programvara i vården

Ja till fri programvara i skolan

Bredband 100 Mbit/s till hela regionen

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar