Info från styrelsen: Anders Nordin lämnar styrelsen

Styrelsesuppleant Anders Nordin har valt att lämna styrelsen på grund av tidsbrist. Vi i styrelsen önskar honom lycka till med allt och hoppas att han återkommer med aktivism och engagemang i framtiden. 

Anders mandat skulle löpt ut 2011-12-31. I och med den stadgerevidering som partiet genomförde i vintras har partiet inte längre suppleanter i styrelsen (med undantag av de som innehade suppleantposter när stadgerevideringen genomfördes) och därför kommer inget fyllnadsval eller nyval hållas.
 
Styrelsen består av:
 
Sammankallande: 
Deldén, Marit
 
Ledamöter:
Bjärnemalm, Mattias
Brändén, Henrik
Falkvinge, Rick
Fjällström, Mårten
Isberg, Emil
Julén, Johanna
Nordström, Sammy
Olsson, Rickard
Svensson, Anna
Wester, Torbjörn
 
Suppleanter:
Willenfort, Christoffer
 
Styrelsens första möte kommer ske AFK den 11-12:e juni.
 
//Marit Deldén, styrelsens sammankallande

Kommentarer

Anonym skrev

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst 50 % + en ledamot, är närvarande på styrelsemötet där beslutet ska fattas.

Vilket alltså i dagsläget betyder att det krävs 7 närvarande. (Hälften av 12 + 1).

De vakanta platserna räknas alltså bort.

Mvh.
Torbjörn Wester

Anonym skrev

I en styrelse som ska bestå av 15 personer (varav 1 sammankallande), så har alltså Piratpartiet för närvarande 12 personer i styrelsen.

Hur går ni tillväga med att göra beslut i styrelsen, då det krävs 50%+ som är för ett beslut, och ni redan saknar 20% av styrelsen? (3 av 15)

jiuc skrev

We can give them a good education that they can use in their life to get a better chance in this life. Im sure with a good education all of us will see the changing that all that kids can have.Flour Mill

Lämna kommentar