Självstyrande lokala partiorganisationer – en väg att gå?

På styrelsemötet helgen 11-12 juni beslöts att till höstmötet i oktober lägga fram ett förslag om att öppna upp för självstyrande lokala partiorganisationer med eget organisationsnummer. Syftet med dessa föreningar ska främst vara att representera partiet i val till kommuner och landsting samt representera partiet i regionen.

Frågan om lokalavdelningar har diskuterats länge och styrelsens utredning har lett fram till två alternativa förslag (länk till pdf). Inför ett styrelsemöte i september kommer Henrik Brändén, Emil Isberg och Sammy Nordström att arbeta fram ett konkret förslag till proposition utifrån det första förslaget i utredningen.

 
I det arbetet vill vi gärna ha in synpunkter från intresserade pirater runt om i landet. Vi lägger därför idag ut utredningen på partiets forum och hoppas att så många som möjligt framför sina synpunkter och idéer.
 
//Styrelsen

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar