Nyhetsbrev 2011-08-03

Detta nyhetsbrev innehåller: Några ord från partiledaren – Minskning av ledningen – Stimulering av lokal aktivitet – Ledningens kommunikationsvägar – Kampanj och media – Arbete i projektform – Tough love

Några ord från partiledaren 
Efter några veckors sommarstiljte är det dags att hugga tag i allt arbete som måste göras igen. Efter att ha försökt sparka igång aktiviteten enligt de gamla rutinerna har jag och resten av ledningen insett att vi behöver tänka i nya banor som är bättre anpassade efter våra förutsättningar.

Vårt mål är att maximera partiets möjlighet att influera den politiska debatten i den politiska riktning vi förespråkar. Ju bättre vi lyckas uppfylla det målet, desto fler positiva spinoff-effekter får vi. Det ger fler aktivister, mer donationer och framför allt en bättre chans att behålla vår plats i EU-parlamentet och komma in i riksdagen och på så sätt få ännu större inflytande i den politiska debatten.

Piratpartiet har knappa resurser, både mänskligt och ekonomiskt. Därför måste vi ta väl vara på varje aktivist och varje donerad krona. Det betyder att varje aktivist måste få möjlighet att aktivera sig så mycket eller lite som han, hon eller hen vill. Det betyder också att varje donerad krona ska användas på bästa tänkbara sätt.

Under sommaren har jag talat med ledningen, enskilda styrelsemedlemmar och andra funktionärer. Utifrån deras erfarenheter har jag tillsammans med ledningen tagit fram en rad åtgärder för hur vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt inom de ramar vi har att förhålla oss till. Jag tänkte gå igenom åtgärderna lite kort här nedanför. Om du vill läsa en något mer utförlig version, så kan du göra det i ledningens senaste mötesprotokoll.

Innan jag avslutar vill jag också tacka Rickard Olsson för hans arbete som IT-ledare. Han har nu valt att lämna rollen som IT-ledare på grund av tidsbrist. Rickard kommer dock att fortsätta arbeta med IT-gruppen och i sin roll som styrelsemedlem. Jag vill också passa på att välkomna Ola Nyström till posten som ny IT-ledare. I och med det lämnar Ola sin nuvarande position som distriktsledare i Stockholm. Den rollen kommer att fyllas genom val under hösten.

Ha det så bra,
Anna
——————————
Anna Troberg
Partiledare
——————————

Minskning av ledningen 
Ledningen kommer att minskas i storlek. Distriktsledarna kommer att flyttas ner under ledningen. Under mellanvalsår kommer Valkretsledare och Distriktsledares främsta uppgift vara att stimulera och stödja lokal verksamhet på kommunnivå. (Under valår ansvarar de, som tidigare, för valsedelsdistributionen.) Ledningen kommer att få en ny roll som kallas Lokal Samordnare. Den lokala samordnarens uppgift är att stödja Kommunledare, Valkretsledare och Distriktsledare i deras arbete och att slussa in nya aktivister i partiets arbete.

Partiledaren kommer inom kort att utse den Lokala Samordnaren. Ledningen kommer även att återkomma med reviderade arbetsbeskrivningar och kommer även att göra en ny behovsprövning av de telefonabonnemang som partiet betalar.

Stimulering av lokal aktivitet
Som tidgiare nämnt ska VL, DL och LS hädanefter fokusera helt på att stimulera och stödja lokal verksamhet på kommunnivå. Ledningen kommer även att lyfta fram ett mindre antal fokuskommuner som kommer att erbjudas extra hjälp och stöd under en period tills de blir självgående och kan agera stöd och inspiration för en ny grupp fokuskommuner.

Ledningen kommer att välja ut några strategiskt viktiga kommuner och ge andra kommuner som är intresserade av att bli fokuskommuner möjligheten att bli det. Syftet med fokuskommunerna är att sakta börja bygga upp stark lokal aktivitet. Det betyder INTE att andra kommuner inte kommer att få någon hjälp alls.

Partiledaren kommer att föreslå till styrelsen att distriktsbudgetarna minskas radikalt eller tas bort till förmån för en landsomfattande aktivistbudget. Vi har för lite pengar för att binda upp dem i budgetar som kanske aldrig används. Genom att lägga dem i en gemensam aktivistbudget kan pengarna riktas till dem som verkligen vill göra saker. Stimulansen av den lokala aktiviteten på kommunnivå är också ett steg för att förbereda organisationen på en eventuell möjlighet att starta lokala organisationer som styrelsen just nu jobbar på.

Ledningens kommunikationsvägar
Informationskedjan KL – VL – DL – PL fungerar inte. För att informationsvägarna mellan ledning och lokalt aktiva pirater ska fungera och vara så kort och transparent som möjligt kommer vi därför att platta till informationsstrukturen. Mellanleden VL och DL befrias från ansvaret att skicka information fram och tillbaka mellan ledning och lokala aktivister.

Istället kommer ledningen att starta en ledningsblogg som hamnar på hemsidans förstasida. Där kommer all information om vad som är på gång i partiet att postas tillsammans med möjligheten att diskutera som är öppen för alla. Detta kommer att sparkas igång när den nya hemsidan tas i bruk.

Man ska bara behöva hålla koll på ett ställe för att veta vad som händer i partiet och det stället ska vara hemsidan.

Kampanj och media
Kampanj och media är oerhört viktiga funktioner och eftersom då dessa ledarroller nu plockats bort från ledningen förtjänar det ett speciellt omnämnande. I den bästa av världar skulle vi ha enskilt ansvariga för dessa områden, men då vi gång på gång sett att arbetet av olika skäl stagnerat måste vi tänka om även här.

Kampanj och media är två funktioner som vi under inga förutsättningar har råd att låta halka efter. Därför kommer detta arbete nu att planeras och ledas av partiledaren i samråd med resten av partiledningen. Det rent operativa arbetet i dessa områden kommer att utföras i projektform där varje projekt har en ansvarig som leder och driver det enskilda projektet i hamn. Tanke är alltså inte att PL och ledningen ska utföra allt det operativa jobbet då det faller på sin egen orimlighet, utan att vi ska få bättre styrning och kontinuitet inom kampanj och media.

Arbete i projektform
Hädanefter kommer vi att utföra så mycket arbete som möjligt i form av tydligt definierade och tidsbegränsade projekt som följs upp ordentligt. Projektformen kommer att erbjuda fler aktiveringsmöjligheter och aktiveringsnivåer. Aktivering ska inte vara allt eller inget. Aktivering ska vara på möjlig på den nivå som passar var och en bäst. Ingen ska behöva gå in i väggen i Piratpartiet.

Projektformen är dessutom ett utmärkt sätt att hitta fler duktiga pirater som är villiga att engagera sig. Flera projekt kommer inom kort att annonseras ut på hemsidan och i nyhetsbrev. Håll utkik efter ett projekt som passar dig.

Tough love
Ledningen kommer att sluta springa efter alla tappade bollar. Anledningen till det är att när vi springer efter tappade bollar tappar vi de stora viktiga bollarna som att arbeta på att utveckla partiet och synas utåt. Vi har helt enkelt inte kapacitet att hålla alla bollar i luften samtidigt utan behöver fler piraters stöd för att göra det.

Ledningen kommer att initiera projekt som vi anser är viktiga för partiet. Andra har naturligtvis också möjlighet att initiera projekt. Vi kommer att informera i god tid, berätta vad som behöver göras, söka aktiva som vill arbeta med det och sätta en deadline för när projektgruppen ska vara sammansatt. Om det visar sig att ingen har något intresse av att hjälpa till att driva projektet kommer det inte att genomföras.

Alla har ett ansvar för att saker blir gjorda.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar