Gå med Piratpartiet i Prideparaden!

Kommentarer

Nicholas Miles skrev

Det finns definitivt arbete att göra i Piratpartiet på den här fronten. Vi har, som Torbjörns inlägg tyder på, länge stött oss på formuleringar om allas lika värde, mänskliga rättigheter, osv. Att sådana resonemang förs är iof inte fel i grunden – HBT-politik ÄR ju i grunden en fråga om alla människors lika värde – men det uppenbara problemet är ju att det finns tolkningsutrymme. Vi säger ”mänskliga rättigheter” och sedan tänker vi att det är självklart att alla andra människor förstår vad det innebär i HBT-politiken bara för att vi tänker på ett visst sätt, och förbiser därmed alla att (till exempel) många homofober nog också skulle påstå sig stå för mänskliga rättigheter, och att det inte räcker med sådana okonkretiserade ställningstaganden.

Det politiska, ideologiska, och attitydmässiga grunden för en bra HBT-politik tror jag absolut finns i PP, men vi har kanske ännu inte lärt oss att väljarkåren inte kan läsa våra tankar när det kommer till att tolka principprogrammet.

Nicholas Miles skrev

Det finns definitivt arbete att göra i Piratpartiet på den här fronten. Vi har, som Torbjörns inlägg tyder på, länge stött oss på formuleringar om allas lika värde, mänskliga rättigheter, osv. Att sådana resonemang förs är iof inte fel i grunden – HBT-politik ÄR ju i grunden en fråga om alla människors lika värde – men det uppenbara problemet är ju att det finns tolkningsutrymme. Vi säger ”mänskliga rättigheter” och sedan tänker vi att det är självklart att alla andra människor förstår vad det innebär i HBT-politiken bara för att vi tänker på ett visst sätt, och förbiser därmed alla att (till exempel) många homofober nog också skulle påstå sig stå för mänskliga rättigheter, och att det inte räcker med sådana okonkretiserade ställningstaganden.

Det politiska, ideologiska, och attitydmässiga grunden för en bra HBT-politik tror jag absolut finns i PP, men vi har kanske ännu inte lärt oss att väljarkåren inte kan läsa våra tankar när det kommer till att tolka principprogrammet.

Torbjörn Wester skrev

Jag sitter i Piratpartiets partistyrelse, och känner mig inte det minsta rädd för att hävda att partiets linje är nr. 1, dvs. att vi avvisar ”heteronormen” eller idén att personer som ej är hetero skulle vara onormala.

Även om vi inte använder exakt dessa ord, är det ändå – som jag uppfattar det – den bakomliggande tanken med följande stycke i vårt principprogram:

”Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.” (http://www.piratpartiet.se/principer)

I vårt valmanifest inför valet 2010 fanns även följande stycke:

”Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.” (http://www.piratpartiet.org/integritet)

Att vi faktiskt gick till val inför senaste riksdagsvalet på att avskaffa juridiskt kön, är verkligen långt ifrån heteronormativt!

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester, torbjorn.wester @ piratpartiet.se

Bengt Held skrev

Alright. Tack för svaret. Jag hade hoppats att någon från partistyrelsen skulle kunna svara här men det kanske kommer ett svar senare i veckan. Annars får det vara. Mitt fokus är främst på riksdagspartierna.

Anders Troberg skrev

Som jag ser det hamnar PP på alternativ 1. Som jag skrev, ogenomsnittligt är inte automatiskt onormalt. Man kan vara långt ut på klockkurvan och ändå vara normal.

Jag uttalar mig dock inte officiellt, jag har ingen officiell roll. Skicka mail till partiledaren om du vill ha det svaret.

Bengt Held skrev

Till nicket Tider.

Är du politiker och har förtroendeuppdrag inom Piratpartiet? Den typ av resonemang som du framför hör jag annars bara från sd (och delar av kd) när det gäller partipolitiker. Du tycks vara okunnig om vad heteronormativitet är. Som det det handlade om att heterosexuella inte ska ha några rättigheter. Se min förklaring av vad heteronorm är i mitt svar till Anders Troberg.

Vore kanske bra om det spreds kunskap inom Piratpartiet både om heteronormen och konkreta reformer. Att ha ett tält vid Stockholm Pride räcker inte. Det gäller att vara tydligt HBT-vänliga resten av året och låta det genomsyra hela partiets och att budskapet ska nå alla medlemmar. Precis som flera riksdagspartier jobbar.

Bengt

Bengt Held skrev

Anders

Tack för svaret.

Jag har juni 2011 skickat en enkät till partierna om vad de har för åsikter om heteronormativitet. Jag skickade följande meddelande till dem.

Heteronormativitet

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer ”normala” och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer ”normalt” och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans.

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga ”Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation”. Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten) Vilket alternativ av följande beskriver bäst ditt parti?

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika ”normala” och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika ”normala” som övriga individer.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Här är partiernas svar.

Alternativ 1. Emot heteronormen.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ

Alternativ 2. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Moderaterna, Kristdemokraterna

Alternativ 3. För heteronormen.
Sverigedemokraterna

Enligt dig Anders låter det som om Piratpartiet skulle placeras på alternativ 2 precis som Moderaterna och Kristdemokraterna.

Bengt

Anders Troberg skrev

Det beror på hur du definierar norm. PP (och, misstänker jag, alla andra större partier utom SD och KD) anser att ”normalt” inte ska avgränsas till hetero, utan även ska inrymma andra läggningar, så länge som de ryms inom lagen och SSC (Safe, Sane, Consensual).

Lika rättigheter för alla dessa läggningar, alla betraktas som lika normala (om än olika genomsnittliga).

Egentligen är det PP’s grundläggande värderingar i mänskliga rättigheter och människovärde som ligger till grunden för det.

Detta då min helt inofficiella tolkning.

tider skrev

Jag misstänker att så som du ställt frågan kommer du inte att få nåt svar du kommer att känna dig nöjd med. Att folk ska ha lika rättigheter innebär inte att det som kan etiketteras ”hetero” inte kan ha några rättigheter. Precis som att det finns bara ett fast antal analoga rättigheter, så när nån får en rättighet så slutar de gälla för nån annan.

tider skrev

Paraden startar på Ringvägen 13.00 vid Zinkensdamms IP, för att gå längs Hornsgatan, över Slussen, längs Skeppsbron och Strömbron, följa Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan ner till Nybroplan. Sen fortsätter paraden på Birger Jarlsgatan, Kungsgatan och Sveavägen för att avslutas vid festivalområdet på Sergels torg.

Bengt Held skrev

Framför min fråga igen. Hoppas någon har möjlighet att besvara den.

Är Piratpartiet som parti emot heteronormen? Eller parti har ingen officiell åsikt om den.

Bengt

Lämna kommentar