Piratpartiet: Stoppa EU:s förlängning av upphovsrätten!

- Nu måste aktivister i hela Europa ta krafttag för att hjälpa den svenska regeringen och oss att stoppa EU:s förlängning av upphovsrätten för inspelad musik från 50 till 70 år, säger Piaratpartiets ledamot i Europaparlamentet Christian Engström.

Frågan kommer att behandlas i EU:s ministerråd denna vecka och klubbas senare under månaden. Än så länge har det funnits en blockerande minoritet i ministerrådet. Men sedan Danmark ändrat åsikt i frågan är det nu fritt fram för ett beslut.

Piratpartiet har försökt få upp ärendet till förnyad behandling i Europaparlamentet, men fått nej till detta efter flera månaders väntan. Den enda möjligheten att stoppa denna lag är nu att piratpartister och andra aktivister runt om i Europa påverkar de regeringar som än så länge stöder en förlängd upphovsrätt.

- En förlängd upphovsrätt är att gå åt helt fel håll. Att musikindustrin fått med politikerna på att låsa in en stor del av vår musikskatt visar att det är särintressena som styr politiken i EU, säger Christian Engström.

Den svenska regeringen skräder inte heller orden. ”Att förlänga skyddstiden för inspelningar är varken rättvist eller  balanserat” skriver den till sina kollegor i ministerrådet.

En rad akademiker har pekat på hur fel en förlängning av upphovsrätten kommer att slå. Den kommer att kosta kosta europeiska konsumenter hundratals miljoner euro. Lejonparten av dessa pengar kommer att gå till de stora skivbolagen. En tiondel kommer att gå till de allra största artisterna. Och mindre än en procent kommer att gå till den stora gruppen artister.

- Det handlar alltså om ren girighet från en bransch som redan visat sig vara i sällsynt dålig samklang med den nya marknaden, säger Christian Engström

- Förlängningen kommer att skapa en ytterligare inlåsning av så kallade orphan works. Det är verk där rättighetsinnehavarna inte längre går att spåra. Sådan musik borde tillfalla den allmänna domänen. Men med den föreslagna förlängningen av upphovsrätten kommer den att bli omöjlig att använda i ytterligare 20 år, säger Christian Engström.

Mer info:
En populärversion av kritiken mot förlängd upphovsrätt finns i denna video från Open Rights Group:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kijON_XODUk

Sound Copyright:
http://soundcopyright.eu/

Professor Kretschmer vid Bornemouth University:
http://www.cippm.org.uk/copyright_term.html

Europaportalen har en bra sammanfattning av den senaste händelseutvecklingen:
http://europaportalen.se/2011/09/upphovsratten-forlangs-i-eu

Pirate MEP Christian Engströms blogg:
http://christianengstrom.wordpress.com/2011/09/05/copyright-term-extension-in-the-eu-council-on-wednesday/

Kontakt:
Christian Engström, EU-parlamentariker Piratpartiet, 070-6633780

Kommentarer

Anonym skrev

I vindicatory couldn’t variegated your website before noesis that I rale equilateral this ism. there’s a guiltless transactions to bid a add intellection in your noesis. the windup compounding you act to your visitors.

find cell number

Anonym skrev

I vindicatory couldn’t variegated your website before noesis that I rale equilateral this ism. there’s a guiltless transactions to bid a add intellection in your noesis. the windup compounding you act to your visitors

find cell number

Lämna kommentar