Hjälp oss att skriva ett nytt principprogram

Vi, Anna Troberg och Henrik Brändén, har tillsammans tagit fram ett första utkast till nytt principprogram för Piratpartiet. Det har presenterats för styrelsen och vi har fått klartecken att jobba vidare med det och nu behöver vi er hjälp.

Tanken är att vi ska presentera ett mer färdigt utkast inför styrelsemötet i november, så att styrelsen kan diskutera igenom det och sedan lägga ut ett mer konkret förslag för diskussion bland medlemmarna under vintern innan ett slutgiltigt förslag läggs som proposition till vårmötet 2012.

Principprogrammet är vår gemensamma bas, därför har inkludering aldrig varit viktigare än i arbetet med det nya principprogrammet. Alla som vill måste få en reell möjlighet att vara med och arbeta fram det principprogram som så småningom ska antas av Piratpartiets medlemmar. Det är också därför vi vill ge alla en månads extra tid att läsa, fundera och kommentera det förslag vi just nu arbetar med.

I vårt arbete med utkastet till ett nytt principprogram har vi tagit fasta på en del saker som vi anser är viktiga.

Vi har valt att plocka bort konkret sakpolitik, eftersom ett principprogram ska innehålla grundläggande principer och värderingar, medan konkret sakpolitik hör hemma i sakpolitiska program. Det är också viktigt att ett principprogram tål tidens tand, medan sakpolitik måste kunna justeras mer fortlöpande.

Vi har valt att slå an en mer positiv och visionär ton. Piratpartiets texter har tidigare präglats av en negativ alarmism, som vi inte upplever speglas i den mer positiva och lösningsorienterade diskussion som växt fram i partiet under de senaste åren. Piratpartiet har utvecklats och mognat under årens gång. Det är hög tid att låta denna positiva utveckling synas även i vår dokumentation.

Detta första utkast publiceras i forumet, på hemsidan och på partiledarens blogg. Det gör vi för att exponera det för så många olika par ögon som möjligt. Vi kommer att hålla koll på och delta i kommentarsfälten på alla dessa tre ställen. Om ni vill vara helt säkra på att vi inte missar något, så mejla era synpunkter till både: anna.troberg@piratpartiet.se och henrik.branden@piratpartiet.se.

Detta är, som sagt, ett första utkast, ett underlag för vidare samtal. Det är inte en färdig text, med färdiga rubriker och färdig disposition.

Välkomna med era synpunkter. Kommer de senast söndagen 23 oktober kan vi ta hänsyn till dem redan i det förslag som hamnar på styrelsens bord i november.

Anna Troberg, partiledare 
Henrik Brändén, styrelseledamot

Utkastet finns här som pdf och här som odt.

UPPDATERING: Det går även att göra ändringsförslag i den här paddan.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar