Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2011

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet. Mötet startar måndagen den 3 oktober klockan 19.00 och slutar sex veckor senare, söndagen den 13 november klockan 19.00.

Höstmötet kommer att äga rum på partiets mötesforum https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=770 och alla medlemmar är välkomna att delta. Alla som blivit medlemmar i partiet senast två månader innan en votering startar har rösträtt i den voteringen. Titta gärna in i mötesforumet lite då och då redan innan mötet börjar då mötespresidiet kommer att lägga upp information där löpande.

På mötet kommer ordinarie val till styrelse, valberedning och revisorer att hållas, samt fyllnadsval till de uppdrag som behövs. En komplett lista över vilka val som ska hållas finns längre ner i denna kallelse. Vidare kommer två stadgeändringar som vårmötet beslutade om, som kräver två läsningar för att träda i kraft, att tas upp för en andra läsning.

Mötet kommer även ta ställning till styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012, styrelsens övriga propositioner och medlemmarnas insända motioner. Mer information om hur motioner skickas in finns längre ner.

Dagordning för mötet 
På höstmötet behandlas endast följande punkter: 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behörighet 
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium 
4. Val av två justerare 
5. Godkännande av voteringsordningen 
6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte 
7. Propositioner 
8. Motioner 
9. Kommande års verksamhetsplan 
10. Val av kommande års partistyrelse 
11. Val av kommande års revisorer 
12. Val av kommande års valberedning 
13. Eventuella fyllnadsval 
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod 
15. Mötets avslutande

Diskussion i samtliga ärenden kommer att starta i samband med mötets öppnande. Dagordningens punkt två till fyra kommer att behandlas under mötets första dagar. Punkt fem kommer att behandlas under mötets fjärde vecka. Samtliga voteringar i punkt sex till 14 i dagordningen kommer att hållas de sista två veckorna av mötet.

Val på mötet
Enligt stadgan ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre veckor innan mötet och bifogas kallelsen. Mötespresidiet har dock inte mottagit valberedningens förslag i tid och kan därför inte bifoga det. Förslaget kommer istället att läggas upp i mötesforumet https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=770så snart det inkommer.

De val som ska ske på medlemsmötet, är:

Styrelsen:
1 st sammankallande, med mandat t o m 2012-12-31 
5 st ledamöter, med mandat t o m 2014-12-31 
3 st ledamöter, med mandat t o m 2012-12-31 (fyllnadsval)

Valberedningen:
1 st sammankallande, med mandat t o m 2012-12-31 
3 st ledamöter, med mandat t o m 2013-12-31 
2 st ledamöter, med mandat t o m 2012-12-31 (fyllnadsval)

Revisorer
2 st ordinarie, med mandat t o m 2012-12-31 
2 st personliga ersättare, med mandat t o m 2012-12-31 
1 st ordinarie, med mandat t o m 2011-12-31 (fyllnadsval) 
2 st personliga ersättare, med mandat t o m 2011-12-31 (fyllnadsval)

Mötespresidiet
1 st mötesordförande för kommande mötesperiod 
6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

Mötespresidiet har beslutat att mötet inte ska fyllnadsvälja vakanta poster vars mandat löper ut vid årsskiftet och därmed kallas det inte till fyllnadsval för dessa poster. Undantaget från detta är uppdragen som revisor och revisors personliga ersättare då en stor del av deras arbete sker först efter det år uppdraget avser.

Nomineringar till val
Vill du föreslå dig själv eller någon annan till de val som ska hållas på medlemsmötet måste du skicka in en nominering. Senast söndagen den 2 oktober klockan 23.59 måste du ha nominerat viahttps://forum.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=772.

Motioner 
Som medlem är du välkommen att skicka in ett eller flera förslag på beslut, kallat motioner, till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade via https://forum.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=774 senast söndagen den 2 oktober klockan 23.59 för att behandlas på detta medlemsmötet. Motioner som inkommer senare behandlas istället på nästa års vårmöte.

Bifogade möteshandlingar 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35350 
Styrelsens förslag till budget för 2012 https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35352 
Styrelsens förslag om politiska program https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35353 
Styrelsens förslag om lokala föreningar https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35355 
Styrelsens förslag om kandidatlistor inför valet 2014 https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35356 
Styrelsens förslag om mötesordning som stadgebilaga https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35357 
Andraläsning av vårmötets motion A06: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte.https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35351 
Andraläsning av vårmötets motion A11: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen. https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35354

Har du några frågor? 
Du når mötespresidiet genom att maila  motespresidiet@piratpartiet.se eller skriv din fråga i tråden för allmänna frågor https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35320

Jag vill vara med på mötet, hur gör jag? 
Du måste vara inloggad på mötesforumet för att kunna delta. Nytt för detta möte är att du kan logga in direkt med dina uppgifter från partiets medlemssystem PirateWeb. Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb.

Har du inte redan ett forumanvändarnamn kommer du att få välja ett när du loggar in första gången.

Har du ett gammalt forumanvändarnamn så går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord.

Har du redan ett forumanvändarnamn men ännu inte kopplat detta till ditt medlemskap i partiet, följ denna guiden:https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=23196. Detta krävs för att kunna delta på mötet.

Har du glömt ditt lösenord till PirateWeb kan du få ett nytt genom att klicka här: https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx

Har du problem att logga in eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se

Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet

 

 

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar