Piratpartiet röstar nej till censur av internet

I dagens votering i Europaparlamentet – om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn – kommer Piratpartiet att rösta nej till censur av internet.

- Det handlar om bristande rättssäkerhet och om att rusa iväg på ett sätt som kommer att få oklara och olyckliga konsekvenser, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Christian Engström.

- Alla är vi naturligtvis mot övergrepp mot barn, oavsett om det sker på internet eller någon annanstans. Vi har samtidigt en skyldighet att respektera rättsstatens grundläggande principer, säger Christian Engström.

- Brott skall bekämpas av ordningsmakten och rättsväsendet. Här vill man införa censur av internet utan att vederbörliga rättsliga instanser, inte ens en åklagare, behöver vara inblandade, säger Christian Engström.

- Vi vet, till exempel från Sverige, att sådan blockering kan vara trubbig och drabba oskyldiga, påpekar Christian Engström.

- Detta förslag är en kompromiss, där ministerrådet och EU-kommissionen ännu en gång har urholkat rättssäkerheten, jämfört med parlamentets ursprungliga krav, säger Christian Engström.

Den text som nu ligger på bordet är förvisso bättre än det förslag som EU-kommissionär Malmström ursprungligen lade fram. Det krävde att EU:s medlemsstater skall blockera barnporrsidor på nätet. Den nya text som förhandlats fram säger att barnporr först och främst skall plockas bort, om sådan upptäcks på internet. Därefter kan medlemsstaterna besluta om eventuell web-blockering.

- Vi vet också att vissa intressen cyniskt ser barnporr som en murbräcka för annan censur och blockering. Frågan är redan på tapeten vad gäller online-spel. Och upphovsrättsindustrin har helt öppet erkänt att barnporr är den öppning den behöver för att få till stånd censur av fildelningssiter, säger Christian Engström.

- Förslaget innefattar även tecknade bilder. Hur fel det kan bli visar det omdiskuterade svenska Manga-målet. Vill man skydda barn mot sexuella övergrepp, då skall man istället fokusera på verkliga barn och på övergrepp som sker i verkligheten, säger Christian Engström.

- Även bilder på personer över 18 år klassas i förslaget som barnpornografi om de ”ser ut” att vara under 18. Det är alldeles för rättsosäkert, säger Christian Engström.

- Ett annat exempel är att vi nu kommer att få en oklar situation, där ungdomar som utforskar sin sexualitet, själva eller med andra, kan bli anklagade för att producera barnpornografi eller för övergrepp. Det är helt enkelt inte rimligt, säger Christian Engström.

Mer information:
Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0294+0+DOC+XML+V0//SV

Kontakt:
Christian Engström, EU-parlamentariker, 070-6633780

Kommentarer

Anonym skrev

Den text som nu ligger på bordet är förvisso bättre än det förslag som EU-kommissionär Malmström ursprungligen lade fram. Det krävde att EU:s medlemsstater skall blockera barnporrsidor på nätet. Den nya text som förhandlats fram säger att barnporr först och främst skall plockas bort, om sådan upptäcks på internet. Därefter kan medlemsstaterna besluta om eventuell web-blockering.
Iraqi Dinar

Anonym skrev

visste ni om att det jobbar såväl kvinnliga som manliga pedofiler i vära dagis i hela sverige och den perversa förskolepersonalen utför bisarra lekar med era barn mm = 23 kvinnor och en man

kanske ska börja jobba på dagis för det finns ju gott om pedofiler där har jag hört 23 kvinnliga pedofiler och 1 en man

Anonym skrev

Ska hela EU börja anse att tecknat är barnporr, och censurera internet från det och mycket annat, har det gått alldeles för långt! Ingen gillar övergrepp mot barn, men jag trodde att alla gillade rättssäkerhet. Jag hade fel!

Lämna kommentar