Piratpartiet bjuder in Annie Lööf till samtal om upphovsrätten med Unni Drougge och Anna Troberg

Näringsminister Annie Lööf har vacklat fram och tillbaka i fildelningsfrågan. Det har uppmärksammats av upphovsrättsindustrins intressen. Lööf har bland annat träffat företrädare för STIM.. Hon har även träffat Alfons Karabuda som är ordförande för Skap, talesperson för Kulturskaparna och representant för en handfull andra lobbyorganisationer.

Piratpartiet tycker därför att det är hög tid att ge näringsministern en mer nyanserad bild av upphovsrättsdebatten och bjuder nu därför in Lööf till ett öppet samtal med författaren Unni Drougge och partiets partiledare och tillika författare, Anna Troberg.

– Transparens är viktigt och därför är jag naturligtvis tacksam över att näringsministern redovisar sina kontakter med upphovsrättsindustrins lobby så öppet, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Det är viktigt att tända ljuset i maktens korridorer.

Troberg är dock bekymrad över att näringsministern får sig en för ensidig bild till livs och vill därför erbjuda Lööf en mer nyanserad bild av upphovsrättsdebatten, där inte bara mellanhändernas behov lyfts fram, utan där man även tar de enskilda kulturskaparna och kulturkonsumenternas behov i beaktande.

– Det är olyckligt att näringsministern bara träffat mellanhänder som velat förklara sin bild av hur upphovsrätten fungerar. Verkligheten är att den i dag och i sin nuvarande form inte alls fungerar, säger Troberg. Därför vill jag härmed bjuda in näringsminister Lööf till ett öppet samtal med författaren Unni Drougge och mig.

Drougge, som länge engagerat sig i fildelningsfrågan, hoppas att Lööf tackar ja till inbjudan:

– Det stora bekymret för många upphovsmän är inte den fria spridning av deras verk som äger rum på internet. Problemet är snarare kulturbranschens egen utveckling som idag mer eller mindre medvetet sållar bort åtskilliga konstnärer och kreatörer ur sina stora system – system som allt mer styrs av vertikal integration, likriktning och ensidiga satsningar. Det är en väl omhuldad myt att varje fildelat exemplar av ett verk medför en ekonomisk förlust för upphovsmannen. I min egen bransch har metoden att ge digra rabatter och även skänka bort ett stort antal exemplar länge tillämpats som en del i marknadsföringen. Fildelningen är ett spöke som många kreatörer har blivit skrämda av. Bättre vore om vi försökte tänka konstruktivt kring hur vi kan gynna ett brett och levande kulturutbud.

Kontakt:
Anna Troberg, partiledare, 0704-676273

Kommentarer

Anonym skrev

Fältet ”ämne” verkar trasigt. Jag skrev alltså ”Bra initiativ!”

/ Gurra

Lämna kommentar