Anna Troberg i DN: ”Fina ord måste backas upp i handling”

Anna Troberg har skrivit en replik i DN till integrationsminister Erik Ullenhags debattartikel om att myterna om invandringen måste ifrågasättas. Hon skriver bland annat:

Det är mycket positivt att Sverige berikas med människor från andra delar av världen. Det är däremot en ren lögn att påstå att Sverige bryr sig om integritet och därför inte registrerar religiös tillhörighet, etnicitet och kultur.
 
FRA har en egen version av Personuppgiftslagen, PUL, som låter dem samla in information om ”personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv…” Dessa uppgifter får dessutom ”föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer…”

 

 

Kommentarer

Anonym skrev

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job …

Service computer melbourne

Crow skrev

You will be missed.The one place where as a venue and fan I could search by what ever perimeters I chose .Good Luck with your future endeavors.

Bonfire

Anonym skrev

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
stupid clips

Buy Ritalin Online skrev

Nice to share my love is wonderful to tell you that a healthy green gives you the best Organic vitamins, herbal remedies and organic supplements.They use all natural ingredients to create organic products.

seseliagil skrev

I modify and total the communicator’s blogs. It is so overnice and hirsute to add for everyone. This is rale dread…
furniture

Lämna kommentar