”Oacceptabelt med upptäckta brister hos FRA”

I dag framkommer det uppgifter i Computer Sweden om att FRA flera gånger brustit allvarligt i sin hantering av databaser, integritetskänslig information som sprids utan motivering och personuppgifter med oklar koppling till signalspaningen. Det är Siun, Statens inspektion för underrättelseverksamheten, som upptäckt bristerna. Man fann brister vid inte mindre än fyra av de tretton kontroller som gjordes. Piratpartiet ser mycket allvarligt på det inträffade.

-– Det här är exakt det här vi varnat för ända sedan vi Piratpartiet bildades 2006, säger Piratpartiets partiledare Anna Troberg. Alla databaser läcker. Det är naivt att tro något annat. Man har hittat allvarliga brister i över 30% av kontrollerna. Det är en helt oacceptabel felmarginal. Det döljer sig verkliga människor i felmarginalen, människor som riskerar att få sina liv förstörda på grund av FRAs slappa attityd. Det finns dessutom all anledning att fundera över hur stort mörkertalet är.

FRA har skickat uppgifter till Säpo utan att ange tydligt varför. Siun påpekade detta för FRA, men vid en senare kontroll upptäcktes det att de utan förklaring gjort samma sak igen.

FRA har lagrat mer personlig information om individer än vad uppdraget kräver. Man har också underlåtit att gallra bort information som inte bör finnas kvar.

FRA har en skyldighet att förstöra viss information. Denna förstörelseskyldighet har dock FRA valt att tolka mycket kreativt. Istället för att helt förstöra uppgifterna har man sett till att man vid behov ska kunna återskapa dem.

–- Detta är extremt graverande, säger Troberg. Återigen har FRA bevisat att man varken kan eller vill respektera människors personliga integritet. Det tycks finnas en ingrodd känsla av att man står över lagen inom organisationen. Det är helt oacceptabelt och nu måste politikerna agera.

Socialdemokraterna har kommit överens om att låta Säpo och Rikskriminalpolisen beställa spaning av FRA. En överenskommelse som kommer att innebära än större risker för enskilda individer.

-– Det är direkt ansvarslöst att ge långkoppel till en organisation som redan visat att den inte kan leva upp till grundläggande krav på respekt för medborgarna och deras privatliv. FRA är inte pålitliga. De har struntat i Siuns tidigare påpakenden. Det finns inget som säger att de kommer att följa dem den här gången.

– Det enda rätta är att riva upp FRA-lagen och förbjuda FRA att massavlyssna det svenska folket. Den enda information som inte läcker är den information som aldrig samlats in, avslutar Troberg.

Kontakt och mer information:

Anna Troberg, partiledare Piratpartiet, 0704-676273

Länkar och referenser:

FRA-spaning får bakläxa (Computer Sweden)

Kommentarer

Anonym skrev

Vilka söker jobb på FRA? Jag skulle gissa på att det är vår generations allra värsta och vidrigaste skvallertanter. Tänk vilken guldgruva de skulle få att gotta ner sig i! ;)

Anonym skrev

Jag blir irriterad på den här partistyrelsen. På något sätt har partiet lyckats med att inte synas öht längre fastän det händer så mycket i våra frågor just nu.

Hela ledningen i partiet framstår som supernördar. Folk vill rösta på någon de beundrar. Dagens val är mer personval än ideologiska val. Vi behöver någon karismatisk som har förmågan att få folk att lyssna när han/hon pratar.

Anonym skrev

Vilka söker jobb på FRA? Jag skulle gissa på att det är vår generations allra värsta och vidrigaste skvallertanter. Tänk vilken friv guldgruva de skulle få att gotta ner sig i! ;)

Lämna kommentar