Positiva nyheter i EU:s nya persondataskydd

EU-kommissionen presenterar idag onsdag sitt förslag till reviderat direktiv för persondataskydd, vilket i princip är EU’s motsvarighet till den svenska personuppgiftslagen.

-Det är en glad överraskning att EU-kommissionen tycks ha lyssnat på den opinion som är orolig över vår rätt till privatliv på nätet, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet Christian Engström.

-Förslaget innebär bland annat att företag som verkar på nätet måste ha användarnas uttryckliga tillstånd för att lagra deras personuppgifter. Sådana uppgifter skall också raderas, om användarna begär det. Detta är bra, eftersom mängden privat information som finns lagrad om oss i dag är närmast oöverskådlig, säger Christian Engström.

-Även om det handlar om information som människor frivilligt lämnar från sig, så måste reglerna bli tydligare så att man verkligen förstår att den information man lämnar till andra kan komma att lagras och användas i olika syften. Dagens förslag kan minska mängden uppgifter som människor lämnar ifrån sig av ren slentrian, säger Christian Engström.

- Det är också en fördel att reglerna för dataskydd blir gemensamma för hela EU. Det underlättar för företag som är verksamma över gränserna i Europa, och det gör att vi får större möjlighet att hävda den europeiska synen på dataskydd gentemot USA, som har en väldigt låg nivå på sin lagstiftning, säger Christian Engström.

-Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att staten är den största aktören när det gäller att samla in, lagra och använda information om medborgarna. Det handlar om allt från uppgifter om var vi bor till datalagringsdirektivets krav på lagring av data om våra telefonsamtal, SMS och e-postmeddelanden, säger Christian Engström.

-Nu skall vi detaljstudera det nya förslaget om dataskydd. I förslag från EU brukar djävulen alltid finnas i detaljerna. Så än kan man inte oreserverat hylla det nya förslaget. När det reviderade direktivet sedan läggs fram för Europaparlamentet kommer vi att lyssna noga på vad medborgare och aktivister har att säga om saken, avslutar Christian Engström.

Information:
EU-kommissionens presskonferens livesänds kl 12:30 i dag:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
För mer bakgrundsinformation, se bland andra New York Times:
http://www.nytimes.com/2012/01/24/technology/europe-weighs-a-tough-law-on-online-privacy-and-user-data.html?_r=1

Kontakt:
Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet
Mobil: 070-663 37 80
Kontor Bryssel: +32 228 45368

Kommentarer

Anonym skrev

you have a good sense of humor.american people must think that it is sure that we could have learned from you so much!

Anonym skrev

A good informative post that you have shared and appreciate your work for sharing the information. Got some interesting information and would like to give it a try. Appreciate your work and keep sharing your information.Book of ra

Anonym skrev

Nu skall y8 vi detaljstudera det nya förslaget om dataskydd. I förslag från EU brukar djävulen alltid finnas i detaljerna. Så än kan man inte oreserverat hylla det nya förslaget. När det reviderade direktivet sedan läggs fram för Europaparlamentet kommer vi att lyssna noga på vad medborgare och aktivister har att säga om saken, avslutar Christian Engström

Anonym skrev

Vidare friv står det att hushåll, journalistiskt och konstnärligt arbete är undantaget – men hur passar bloggar in där?

Anonym skrev

It has every of the spirit news bulletin so when I take to indicate this site that I have been extremely helpful and I take for granted it very obligatory all assembly of people.

Volvo S70 AC Compressor

Anonym skrev

Det här är en false flag operation. EU har och kommer aldrig att ha något intresse i att skydda den lilla människan mot de stora företagen, det är en bluff och det förbryllar mig att ni inte genomskådar den. Anledningen till att EU pumpar ut lagförslag, oavsett vilken ”grupp” lagen ska skydda, är enbart för att få mer makt och inflytande.

Rent konkret i detta sammanhang skulle det t.ex. kunna innebära att EU vill ha makt att kunna få insyn i företagen. Om vi frivilligt lämnar makten till att göra ”snälla saker” idag så öppnar vi upp för att göra riktigt jävliga saker i morgon.

Det enda rätta för frihetsaktivister som jag och er är att kräva att staten och EU inte ska lägga sig i. Om jag som person ingått avtal med Facebook eller Google där det ingår att dom sparar mina uppgifter får jag skylla mig själv. Om de däremot begår avtalsbrott och lagrar uppgifter på ett sätt som inte var överenskommet ska det självklart straffas precis som vanligt.

Anonym skrev

Dagens Nyheters vinkling är krav på att Internet skall tappa minnet – en rätt att bli glömd. Det verkar som ett väldigt kostsamt slag i luften.

Det här förslaget verkar vara mycket av önskemålskaraktär, men med stora kostnader förknippade till det. Är resultatet värt det?

Vidare står det att hushåll, journalistiskt och konstnärligt arbete är undantaget – men hur passar bloggar in där?

Lämna kommentar