Det katalanska Piratpartiet stämmer FBI för lagbrott

Den katalanska grenen av Piratpartiet i Spanien stämmer nu FBI för lagbrott i samband med MegaUpload-razzian förra veckan. Piratpartiet menar att FBI brutit mot åtskilliga spanska lagar vid tillslaget.

Katalanska Piratpartiet skriver i ett uttalande:

”FBI har orsakat omätbar skada, långt bortom de förluster som hävdas av upphovsrättslobbyn, i sitt fruktlösa försök att förhindra tillgång till den media som hostats på MegaUpload, som de hävdar har kränkt upphovsrätten under amerikansk lagstiftning. Men eftersom mycket av detta material fortfarande kommer att finnas tillgängligt på nätet, så har detta agerande inte bara visat på meningslösheten i sådana åtgärder, utan påminner också alla om att dessa filer inte nödvändigtvis är eller har visats vara olagliga i något land, inklusive USA.”

”Genom att stänga tjänsten har man hindrat tillgång till miljontals arkiv för både privatpersoner och organisationer. Man har potentiellt orsakat enorma personliga, ekonomiska och varumärkesmässiga skador för miljoner människor. Utöver detta, så anser Piratpartiet att FBI har brutit mot spansk lagstiftning, brottsbalkens artiklar 197 och 198, genom att kränka persondataskydd.”

”Den ödeläggelse som orsakats av den plötsliga stängningen av Megaupload är inte rättfärdigad och helt oproportionerlig i förhållande till det mål man försökt nå. Av denna anledning, så har Katalanska Piratpartiet i samarbete med Pirate Parties International och andra Piratpartier börjat undersöka dessa lagbrott och kommer att föra fram klagomål mot de amerikanska myndigheternas agerande i så många länder som möjligt, för att på så sätt försäkra sig om ett rättvist utfall.”

Flera andra piratpartier stödjer initiativet, däribland Piratpartiet i Storbritannien, Tjeckien, Frankrike, Sverige och Ukraina.

För mer information:
Anna Troberg, partiledare Piratpartiet, 0704-676273

Länkar och referenser:
Katalanska piratpartiets sida för att skicka in begäran om lagföring,
http://megaupload.pirata.cat

Kommentarer

Anonym skrev

Det finns rikligt med titlar videospel som har fantastiskt ljud och härlig. Allt måste fylla någon grundlig köpprocessen så att online-spel har hög kvalitet och även omhuldas enkelt genom att helt enkelt massor av människor. best dating

Anonym skrev

It is indeed my great delight to think about your website also to appreciate your current fantastic content right here.I favor that quite definitely.I am aware which you placed considerably focus of those articles, since every one of them sound right and so are invaluable.Book of ra online

Lämna kommentar