Der Spiegel: ”Varför ACTA hör hemma i papperskorgen”

 

Der Spiegel OnlineDER SPIEGEL: Vill vi med Acta-avtalet tillåta en privatisering av brottsbekämpningen med för yttrandefrihet, integritet och tillgång till kultur skadliga biverkningar? Markus Beckedahl i ’det digitala samhället’ ger här ett klart svar.
 
Varför sluter stater avtal med varandra? Denna fråga ställer sig varje person som kommer i kontakt med Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). EU-kommissionen försäkrar att Acta inte medför några förändringar av den nuvarande rättsliga ramen inom EU. Den amerikanska senaten säger att Acta inte kommer att ha någon inverkan för USA. Senaten säger vidare att man inte sluter några internationella överenskommelser utan att ha med egna förbehåll. Vad ska då detta fördrag åstadkomma?
 
Initiativtagarna och de drivande bakom fördraget försäkrar: Endast Acta kan rädda de "immateriella egendomarna". Det internationella fördraget ska fastställa en "gyllene standard" för hantering av och åtgärder mot upphovsrättsintrång. Redan på denna punkt bör man bli skeptisk: Har den nuvarande upphovsrätten inte några grundläggande problem? Är den inte i grunden felaktig? Acta står för en helt missriktad förståelse av upphovsrätt, där varken användaren eller författarna står i centrum, utan istället rättsliga ”mäklare”, advokater och jurister från Hollywood, musikbranschen och andra. Den som vill ha Acta motsätter sig alla möjligheter till förändringar av upphovsrätten, vilken desperat är i behov av förändring. Acta är helt enkelt så fel.
 
Acta är inte något vanligt avtal. Den innehåller en detaljerad uppsättning skrivna regler. Och det är inte så att detta inte har någon effekt: Acta fastställer bestämda principer som strider mot grundläggande förfaranden vid en konstitutionell process. Exempelvis skall speciellt särskilda avtal mellan privata parter främjas. Detta betyder i klarspråk: De undertecknande staterna måste, till exempel uppmuntra Internetleverantörer att ingå avtal med film-och musikindustrierna där blockering, filtrering och övervakning för bekämpande av brott mot upphovsrätten ingår. Ungefär som den förra familjeministern Ursula von der Leyen redan har försökt att införa under förespeglingen att det är en del i kampen mot barnpornografi på nätet. 
 
Men vill vi verkligen låta privata aktörer avgöra vilket innehåll som ska få transporteras från A till B och hur, när och under vilka omständigheter? För bara några veckor sedan avgjorde EG-domstolen i ett belgiskt fall att sådana djupa övervakningsåtgärder inte är förenliga med stadgan om de grundläggande rättigheterna i Lissabonfördraget. Acta är alltså även skadligt. 
 
Det finns några sådana principer i Acta-avtalet – men vad de betyder är ofta tveksamt: Acta innehåller många vaga fraser vars innebörd enbart avslöjas när man får tillgång till protokollen från förhandlingarna. Dessa ska också användas i efterhand när det kommer till tolkningsfrågor – men till allmänhetens beskådande kommer de aldrig. Detta innebär att EU och medlemsstater står i begrepp att ingå ett internationellt avtal, om vilket parlamenten inte har en aning om vad de röstar om då de saknar viktiga delar av avtalet som tidigare sagts.
 
Kontraktsdjungel skymmer intentionerna 
Detta är särskilt relevant eftersom förhandlingspartnerna i Acta har utarbetat en rad nya begrepp och terminologier. Så talas det exempelvis om "rättvis process". Detta betyder alls inte "rättvis rättegång" som man som tysk jurist skulle kunna tro. Denna svamp av begrepp ska alltså utgöra användarnas räddningsplanka i fördragsdjungeln och inte bara simulera rättssäkerhet för dessa. Men hur; Det vet ingen så noga.
 
Acta har redan förhandlats om i flera år. I början var det bara rykten, att ett sådant avtal var under utarbetande. Det tog en evighet tills den första officiella bekräftelsen kom. EU-kommissionen påstår idag att fördragstexten varit offentlig. Att den överhuvudtaget släpptes berodde inte på kommissionen utan var ett resultat av trycket från EU-parlamentet och genom aktivister – och på det oönskade faktum att delar av fördraget hade läckt ut på Internet, långt före offentliggörandet genom kommissionen. 
 
Fortfarande saknas liksom tidigare viktiga delar som behövs för att överhuvudtaget förstå omfattningen av avtalet. Detta är symptomatiskt för Acta-processen: Ingenting kommer att släppas frivilligt, någon demokratisk beslutsprocess eller beslutsfattande kommer inte på fråga. Denna ovärdiga procedur kulminerade i att Europaparlamentet fick sammanträda bakom stängda dörrar för att alls få diskutera ställningstagandet från parlamentets juridiska avdelning. Kan ett sådant avtal, som främst kommit till genom mygel bakom stängda dörrar accepteras av någon demokratisk parlamentariker? Acta är i grunden odemokratiskt. 
 
Europaparlamentet bör så som det föreslogs i en parlamentsstudie i juni 2011 åtminstone lämna in Acta till den Europeiska domstolen för granskning. Medlemmarna i Förbundsdagen och Europaparlamentet bör överhuvudtaget inte visa någon tilltro till Acta och bör helst skicka den dit den hör hemma: Direkt i papperskorgen. Detta därför att Acta är såväl fel, skadligt som odemokratiskt.
 
***
Text ursprungligen publicerad på Der Spiegel, översatt från tyska av Hans Johansson och återpublicerad med författaren Markus Beckedahls godkännande.

Kommentarer

Anonym skrev

Men alla som röstat socialdemokraterna eller moderat kan ju ej komma nu å gnälla om lagen då får man skylla sig själv ju

hade man röstat mer pirat i valet som var å inte komma efteråt å rösta då är det ju försent

eller så fyller ni i

http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet/?vl

å då skall erna röst bli hörd på EU Parlamentet å de

hoppas inte Eu parlametet fuskar eller nått så inte våra röster bli hörda ju

men vad gäller om någon kör vpn ??? blir det olagligt då? eller om inte att alla vpn måste lagra??? menar det kommer ju för alla göra att våra internet vi betalar för kommer att höjas ju eftersom lagring kostar ju för alla :(

Anonym skrev

Det kommer inte gynna någon alls. Alla kommer att förlora, även de som har drivit igenom detta avtalet. De tror att detta avtalet kommer skappa mer pengar åt dem, men det kommer bli tvärtom.
Det jag inte vet har jag inte ont av. Då innebär att jag inte kan göra något som skadar branchen, eftersom med all filtrering av trafiken, jag inte kommer veta vad som finns.

hghkjf skrev

I like all your post. I will keep visiting this blog very often. It is good to see you verbalize from the heart and your clarity on this important subject can be easily observed. make feed or fuel pellets

Anonym skrev

Idiotisk lag som kostar mer än det smakar och kommer inte gynna några av oss vanliga människor alls……..

dessa pengar kan användas till sjukvård skola mer jobb till undommar m.m

men om nu så många skall åka fast m.m hur lätt är det då för dom att få ett jobb??

släng skiten i papperskorgen asså

hedycheng skrev

Acta står för en helt missriktad förståelse av upphovsrätt, där varken användaren eller författarna står i centrum, utan istället rättsliga ”mäklare”, advokater och jurister från Hollywood, musikbranschen och andra. Den som vill ha Acta motsätter sig alla möjligheter till förändringar av upphovsrätten, vilken desperat är i behov av förändring. Acta är helt enkelt så fel. screw oil press machinery

Lämna kommentar