ACTA

Vad är Acta?

Acta – Anti-Counterfeiting Trade Agreement – är ett handelsavtal mellan EU, USA och flera andra länder som är tänkt att stävja handeln med kopior av till exempel märkeskläder och väskor. I avtalet har man även bakat in diverse olika åtgärder för att stävja delning av upphovsrättsskyddat material på nätet.

Hur förhandlades Acta fram?

Hemliga förhandlingar
Acta har förhandlats fram i största hemlighet bakom stängda dörrar av byråkrater och upphovsrättslobbyister. Våra folkvalda EU-parlamentariker har aktivt hållits ovetande om förhandlingarna under arbetets gång, samtidigt som man tillåtit upphovsrättsindustrins representanter att sitta med vid förhandlingsbordet. Detta har bland annat lett till att EU-parlamentets ansvarige för Acta avsade sig uppgiften i ren protest.

Beställningsjobb åt upphovsrättsindustrin
Acta är odemokratiskt framarbetad repressiv lagstiftning förklädd till ett handelsavtal. Det demokratiska underskottet och bristen på transparens har lett till ett avtal som är ett rent beställningsjobb från upphovsrättsindustrin. Upphovsrättsindustrins intressen tas väl omhand, medan man inte tagit några hänsyn till enskilda medborgares intressen i form av rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati.

De rika har bestämt åt de fattiga
Avtalet kan också kritiseras för att det förhandlats fram av rika länder, men förväntas följas även av utvecklingsländer som inte fått några möjligheter att påverka avtalet.

Vad innebär Acta?

IPRED-lagen blir kvar
Vi kommer inte att kunna göra oss av med den rättsosäkra IPRED-lagen. Avtalstexten är dessutom utformad på ett sätt som kan bana väg för skärpningar av IPRED-lagen.

Tullen kan få kolla igenom all din lagringsmedia
Tullen får, om varje enskilt land inte specificerar något annat, möjlighet att leta igenom usb-pinnar, mp3-spelare och annan lagringsmedia på jakt på upphovsrättsskyddat material. Frågan om hur tullen ska veta om din usb-pinne innehåller cd-skivor du köpt eller laddat ned besvaras inte. Det gör inte heller frågan om hur den privata information som finns på olika formar av lagringsmedia ska behandlas på ett integritetssäkert sätt.

Polisen får jaga fildelare utan anmälan
Polisen kommer att få jaga fildelare på eget bevåg, även när det inte finns någon anmälan om upphovsrättsbrott. Böter och fängelse kommer att vara det straff man kan dömas till. Redan i dag finns det tre specialåklagare och en taskforce om ca 15 specialutbildade poliser som jagar fildelare. Det är rimligt att anta att det finns andra områden där polisens knappa resurser skulle vara till större nytta för samhället.

Allt kopiering kan räknas som "kommersiell" kopiering
Gränsen mellan kommersiell skala och privat bruk kommer att luckras upp. Representanter från upphovsrättsindustrin har flera gånger hävdat att även kopiering av en ynka cd är "kommersiell" kopiering. Med Actas luddiga formulering kommer all kopiering att kunna betraktas som kommersiell.

Olagligt att gå runt kopieringsskydd
Acta kommer inte bara att göra det olagligt att gå runt kopieringsskydd, utan även att tillhandahålla utrustning som gör det möjligt. Med tanke på att man kan använda en vanlig laptop för att gå runt DRM-skydd kommer denna del av Acta att öppna för en rad besvärliga tolkningsproblem.

Potentiellt mellanhandsansvar
Acta öppnar dessutom för att lägga ett mellanhandsansvar på internetleverantörerna. Det betyder i korthet att internetleverantörerna riskerar att bli nätpoliser som tvingas blockera sajter och stänga av användare utan en ordentlig rättslig prövning. Det är en uppgift som internetleverantörer varken vill eller ska ha. Det är som att göra Posten ansvarig för alla paket och brev som skickas.

Acta-kommitté
Man kommer att tillsätta en icke-vald "Acta-kommitté" med befogenhet att utveckla och göra tillägg i avtalet. Hur långt mandatet sträcker sig förtäljer inte historien och i och med det ges Acta-kommittén i princip obegränsade befogenheter att förändra Acta och regelverket kring avtalet efter eget huvud. Därmed är de demokratiska mekanismerna helt satta ur spel.

Vad tycker den svenska regeringen?

Den svenska regeringen tycker att Acta är fina fisken och Sverige var ett av de länder som deltog i det symboliska undertecknandet av avtalet i Tokyo den  26 januari 2012. Nu ska Acta ratificeras av alla EUs medlemsländer. I nuläget tyder allt på att Sverige kommer att ratificera avtalet.

Vad gör vi nu?

Stoppa Acta
Här är det idel opinionsbildning som gäller. Berätta för dina vänner och bekanta om Acta. Kontakta dina folkvalda representanter (mailadresser). Skriv på namninsamlingen. Skriv ut och dela ut flyers (pdf). Skriv insändare (instruktionsfilm). Delta i demonstrationer. Bli medlem i Piratpartiet! Värva fler medlemmar!

Förbättra beslutsprocesserna
Internationella avtal av den här typen ska förhandlas fram av folkvalda representanter, inte av tjänstemän och lobbyister.

Släng ut lobbyisterna
Privata intressen ska inte ges möjlighet att beställa avtal och lagstiftning över huvudet på folkvalda representanter.

Förbättra transparensen
Öppenhet föder ärlighet. Det är svårt att fulspela inför öppen ridå.

Värna det fria nätet
Skapa lagstiftning som skyddar det fria nätet och leder till bättre rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati.

Informationsfilm om ACTA

Mer information

"Vad gör ACTA så kontroversiellt och varför behöver EU-parlamentariker bry sig?"
(Information från EDRi, Acess Now och TACD översatt av Piratpartiet, original här.)

"Internet drowns in inaccurate anti-ACTA arguments"
(ArsTechnica reder ut begreppen.)

"Piratpartiet protesterar mot svensk Acta-underskrift"
(SVT)

Kommentarer

Anonym skrev

Ja du har läst hela framställan ser jag ;p

Tror nog att ungdomar och vuxna i dag inte är så lättlurade att de inte läser texten vi hade i skolan en lärare som, som tryckte upp denna som ett litet häfte vi läste igenom och det visade sig att de vill stoppa så mycket mer en Rolex kopior som du vill påvisa.. Personlig integritet TACK och vem jobbar du för är du Lobbyist..

/Pupils

Anonym skrev

Så att ha VPN när ACTA kommer är också skämmselproppaganda ……menar låter helt sjukt har du vpn kan du åka dit å få hembesök

man vill väll skydda sig när man är på banken och sånt ju

har hört forum och facebook säga vpn är olagligt när acta kommer m.m

stämmer inte va……fast kanske om någon rik skulle ha miljoner å använda vpn klara han sig

men låter mest som sagt som skrämmselproppaganda och dom vill få fler sluta ha vpn å då sätta dit fler som ej gör rätt här i världen enligt dom …….så fattar jag det som

fast ioförsig har vpn varit olaglit i USA 20år har jag hört ju

Anonym skrev

Electronic Frontier Foundation (som knappast är kontrollerat av PPs ledning) håller inte riktigt med dig där.

https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/we-have-every-right-be-furious-about-acta

Jag tänker inte plocka in hela texten, men det här är bra läsning:

”Negotiated in secret, ACTA bypassed checks and balances of existing international IP norm-setting bodies, without any meaningful input from national parliaments, policymakers, or their citizens. Worse still, the agreement creates a new global institution, an ”ACTA Committee” to oversee its implementation and interpretation that will be made up of unelected members with no legal obligation to be transparent in their proceedings. Both in substance and in process, ACTA embodies an outdated top-down, arbitrary approach to government that is out of step with modern notions of participatory democracy.”

La Quadrature du Net – som inte heller styrs av PPs ledning är inne på samma spår som EFF och skriver om de lögner från Kommissionen som du har gått på här: http://www.laquadrature.net/en/debunking-the-eu-commissions-lies-about-acta

”On its website, the EU Commission pretends that ACTA “is not SOPA”. This is correct. In some important ways, ACTA is worse than SOPA. ACTA is the global blueprint for repressive laws such as SOPA:”

Citat skrev

Självklart.
Dock undrar jag varför exakt det som står i den där meningen som du skrev står i acta?
Alltså meningen som inleder ”desiring to promote…”
;)

Nejtillpirater skrev

Varför skulle det INTE vara önskvärt? Tycker du inte att upphovsmannens rättigheter är värda något? Majoriteten av den musik och den film som är mest åtråvärd är skapad med dessa rättigheter som förutsättning.

Nejtillpirater skrev

Vet du? Och spelar det någon roll? Det som verkligen spelar roll är ju vad som står nu, det som varit under förhandling är ju bara ett arbetsmaterial.

Citat skrev

@nejtillpirater

Vet du till exempel bakgrunden till varför texten i acta är utformad precis som den du skrev? ;)

Citat skrev

@Nejtillpirater.
En kort fråga. Varför står den där exakta meningen med över huvud taget? Alltså meningen som inleder ”desiring to promote…”

Nejtillpirater skrev

Ni som tänker demonsterera, har ni en aning om varför?

ACTA påverkar i princip inget alls vad gäller svenskarnas internetanvändning, det som de ledande piraterna pekar på är våldsamma överdrifter, dvs sedvanlig skrämseltaktik för att de ska kunna behålla medlemmar och högavlönade platser i EU-parlamentet.

Läs vad experter från justitiedepartementet säger, den enda lagändring som behövs i Sverige är kopplad till varumärkeslagen, alltså förfalskade produkter som Rolex-klockor och det har inte med fildelningen att göra.

http://www.dn.se/nyheter/politik/sverige-skrev-under-acta-avtalet

Var nu lite kritiska och gå inte på allt som partiledningen vill lura på er!

Jag kan ta något ur högen:

”Potentiellt mellanhandsansvar
Acta öppnar dessutom för att lägga ett mellanhandsansvar på internetleverantörerna. Det betyder i korthet att internetleverantörerna riskerar att bli nätpoliser som tvingas blockera sajter och stänga av användare utan en ordentlig rättslig prövning.”

Öppnar upp… ACTA ställer inga som helst krav på detta, det handlar om ren skrämseltaktik.

Vad som de facto står är bl.a.:

”Desiring to promote cooperation between service providers and right holders to address relevant infringements in the digital environment;”

Vilket alltså betyder att man välkomnar ett samarbete mellan internetleverantörer och upphovsmännen, ett helt frivilligt sådant alltså.

pankajpal skrev

A good informative post that you have shared and appreciate your work for sharing the information. Got some interesting information and would like to give it a try. Appreciate your work and keep sharing your information.Book of ra

pankajpal skrev

A good informative post that you have shared and appreciate your work for sharing the information. Got some interesting information and would like to give it a try. Appreciate your work and keep sharing your information.Book of ra

Anonym skrev

Varför skulle det INTE vara önskvärt? Tycker du inte att upphovsmannens rättigheter är värda något? Majoriteten av den musik och den blur som är mest åtråvärd är skapad med dessa rättigheter som förutsättning. essays term papers

PER MOLLIN skrev

Fundera på varför skivindustrin såg till att strypa skivaffärer, med skyhöga priser på skivor. Och du vet väl, att har du köpt en skiva och den sedan går sönder, du kan visa upp den trasiga skivan samt kvitto för skivbolaget, då har du rätt till den musiken gratis, du ska wndast betala för cdskivan du har jöpt din rättighet till just de låtarna på den skivan livet ut. Det är lagen. Samma med spotify, du betalar för de låtarna vid ett specifikt tillfälle och köper därmed rättigheter tiil alla de låtar som fanns vid det datum som du betalade. Därigenom har du livslång rätt att gratis lyssna kopiera handskas hur du vill med just den musiken livet ut.

PER MOLLIN skrev

Fundera på varför skivindustrin såg till att strypa skivaffärer, med skyhöga priser på skivor. Och du vet väl, att har du köpt en skiva och den sedan går sönder, du kan visa upp den trasiga skivan samt kvitto för skivbolaget, då har du rätt till den musiken gratis, du ska wndast betala för cdskivan du har jöpt din rättighet till just de låtarna på den skivan livet ut. Det är lagen. Samma med spotify, du betalar för de låtarna vid ett specifikt tillfälle och köper därmed rättigheter tiil alla de låtar som fanns vid det datum som du betalade. Därigenom har du livslång rätt att gratis lyssna kopiera handskas hur du vill med just den musiken livet ut.

PER MOLLIN skrev

Det som spelar roll är att avtalet du förespråkar kommer att rivas upp då det förhandlats fram på olagligt sätt, lika med ej giltigt. Det kommer snart att bli en ny process när makthavarnas jurister iner detta…så detta bollande om åsikter vi för här är menlöst då det gäller ett olagligt avtal.

PER MOLLIN skrev

Oavsett så har det förhandlats fram utan demokratiska regler. Det har ej gjorts på rätt sätt, där är felet. Gör o. gör det rätt enligt demokratins regler, att gå runt eus regler är FEL och det acceperar du? Om utfallet av acta blivit samma då så hade vi inte protesterat utan accepterat en demokratisk process. Nu tilläts aktörer från privatmarknaden bakom låsta dörrar och i hemlighet ihop med vissa av eus invalda närvara. DET ÄR FEL!!!!!!!

hghkjf skrev

The good news is you don’t have to water the veggies with all the rain and for a few days afterwards too. I do hope you are able to store some of it at least for when drier times arrive.
oil mill machinery

Anonym skrev

Sluta var dum i huvudet nu och säg NO to acta. Gör vi inte det blir det som att rösta på Euro då, kolla vad som händer. No to ACTA!

Wartznyx skrev

Upphovsrättsmännens rättigheter är förstås värda något, om de har skapat verket. Faktum är ju dock att artister och filmbolag tjänar pengar, att producera en bra film eller bra musik är ju knappast något som är en förlustaffär. Sen må det vara så hänt att du inte tjänar flera miljarder i vinst på att skriva en låt, men det gör jag inte om jag jobbar som lärare eller pilot heller.

Det handlar inte om upphovsrättsinnehavarens rättigheter, det handlar om att det är rent ut sagt förjävligt att våra politiker riskerar att rösta igenom lagar som är såpass fula som ACTA. Det går inte att låta åklagaren döma den åtalade i en rättegång, utan du måste dömas av en domstol, eftersom olika argument och synsätt måste tas med i beräkningen. På samma sätt går det inte att låta filmindustrin, bokindustrin eller musikindustrin bestämma hur lagarna för upphovsrätt ska se ut, de kan ge sin syn på saken, men inte stifta lagen. Personligen tror jag att film- och musikindustrin tjänar pengar på den olagliga spridningen av klipp, filmer, spel, trailers och liknande, det är ju gratis reklam! Och faktum är att branschen går med vinst, inte med förlust som man själva försöker få det att framstå som.

Kanske finns det lite viktigare saker att syssla med än att springa mediamaffians ärenden? Lösa den finansiella krisen kanske? Rädda bilindustrin (som drar in mer pengar)?

Sluta springa andras ärenden och gör ert jobb istället!

Anonym skrev

Coach Outlet Store Online are now very popular all over the word. Because of the Coach Outlet , Coach’s products have around the world. Along with the development of the Internet, people can buy all kinds of things they want, this help a lof of people save the time and the energy. If you are Coach’s fans, I suggest you that think about buying Coach from the Internet. In Coach Outlet Store Online, you can see all kinds of Coach Outlet products. All the products are from Coach Outlet Online Store,. Coach Outlet Online Store will provided a right price to the seller on Internet, and the seller will provided a right price to customers. Coach Outlet Store Online has a professional customer service personnel will communication with you, for example: If you want to buy some authentic coach outlet, but you don’t know the size and the material of the handbags, you can ask them, they will tell you. So if today you want to buy some authentic coach outlet products but you also don’t want to go out, why don’s you try buy it from Coach Outlet Store Online?

seseliagil skrev

There are attested rare bolgs which are pestering to cater this sorry of opportune accumulation, your leger is the unexcelled of all. i appriciate your fondness.
love quotes

Kalle Johansson skrev

Det jag är nyfiken på är att om vi säger att tex. Olle har laddat ner sammanlagt 20filmer under några års tid och han slutar innan acta avtalet börjar gälla, kommer han då att löpa stor risk att åka dit för fildelning om han även har tagit bort alla filmer? En till fundering är att kommer alla billiga varumärken som euroshopper och eldorado torska pga att det finns rikare företag som bär samma namn på produkterna?

Kalle Johansson skrev

Det jag är nyfiken på är att om vi säger att tex. Olle har laddat ner sammanlagt 20filmer under några års tid och han slutar innan acta avtalet börjar gälla, kommer han då att löpa stor risk att åka dit för fildelning om han även har tagit bort alla filmer? En till fundering är att kommer alla billiga varumärken som euroshopper och eldorado torska pga att det finns rikare företag som bär samma namn på produkterna?

Kalle Johansson skrev

Det jag är nyfiken på är att om vi säger att tex. Olle har laddat ner sammanlagt 20filmer under några års tid och han slutar innan acta avtalet börjar gälla, kommer han då att löpa stor risk att åka dit för fildelning om han även har tagit bort alla filmer? En till fundering är att kommer alla billiga varumärken som euroshopper och eldorado torska pga att det finns rikare företag som bär samma namn på produkterna?

Lämna kommentar