Kort info om datalagringsdirektivet och om vad du kan göra för att stoppa det

Kommentarer

Mathias skrev

Mobil kommunikation bygger på att terminalen ifråga alltid kommunicerar med de master som finns i närheten. Ingen kommunicering = ingen täckning.

Mikael Nordfeldth skrev

Det är inte särskilt ofta mobilen kommunicerar med nätet, så _hela_ tiden gäller ju inte. Då hade du inte haft någon batteritid kvar .)

Men ja, absolut tillräckligt ofta för att följa ens fotspår!

Mathias skrev

Detta kommer att tas upp för votering i riksdagen någon gång under våren (tidigast 17/3 2012). Om det sedan röstas igenom, så kommer det att införas i Svensk lagstiftning fr o m 1/7 2012

En majoritet i sveriges riksdag är i dagsläget för datalagringsdirektivet. Det skulle egentligen redan införts den 1/7 2011, men bordlades (ett år) enligt 2 kap 22 § regeringsformen, då Miljöpatriet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade nej i mars 2011. En sådan bordläggning (uppskjutning) är endast möjlig en gång, så om det röstas igenom 17/3 2012 så kommer detta direktiv att vara verklighet i Sverige fr o m 1/7 2012

Bör vara värt att tillägga att det finns flera andra EU-länder som inte infört detta, bl a Tyskland. En konstitutionsdomstol (grundlagsdomtol) i Tyskland har kommit fram till att datalagringsdirektivet inte kan implementeras (införas) i tysk lagstiftning, då det på flera punkter bryter mot grundlagen.

Vår grundlag i Sverige är också väldigt hårt reglerad vad det yttrandefrihet och tryckfrihet, samtifigt som vi har en telesekretess lag som reglera vad som får lagras i digital kommunikation, något som alltså kan gå stick i stäv med datalagringsdirektivet. Än så länge finns det hopp, men det måste skapas mer debatt kring detta, då många i Sverige inte är medvetna om vad som väntar med detta direktiv.

Mathias skrev

Vill förtydliga att Lagen om elektronisk kommunikation är mkt tydlig om vad som i Sverige får lagras i elektronisk överföring. Följande står via:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030389.htm

”5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande, om de inte får sparas för sådan behandling som anges i 6 eller 13 §.”

Såsom lagen är är utformad, bryter datalagringsdirektivet mot denna lag och bör därför inte kunna tillämpas i Svensk lagstiftning, då man inte kan införa en lag som bryter mot en annan. Detta påminner mycket om införandet i Tyskland, där den också bröt mot flera tyska lagar och slutligen ogiltigförklarades av tysk domstol.

Anonym skrev

vi behöver mer info. När kommer detta tas upp i riksdagen? vilka har visat stöd/opposition?
etc.

Humme skrev

Detta kommer att resultera att det måste bli förbjudet att sälja
oregistrerade abonnemang som t.ex kontankort du stoppar direkt i mobilen och funkar, för då ringer du anonymt och infot blir värdelöst för datalagrings direktivet’
Såvida du inte avslöjar dig för mycket vem du är.

Så ska polisen få fast nån som terroriserar folk men polisen får bara fram
ett anonymt Telia start kontantabonnemang

Lämna kommentar