Hålldatum för Piratpartiets vårmöte

Det börjar dra ihop sig till vårmötet, ett av Piratpartiets två årliga medlemsmöten. Mötet kommer som vanligt att ske i partiets forum. Redan nu finns det en del datum att hålla i huvudet. De kommer här: 

11 mars – Deadline för valberedning och revisorer att till presidiet inkomma med sitt material, deadline för styrelsen att inkomma med propositioner till presidiet.
 
18 mars – Kallelse skickas med möteshandlingar: dagordning, propositioner, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.
 
1 april – Deadline för motioner och nomineringar
 
2 april – Mötet startar (pågår i sex veckor) Motioner och nomineringar presenteras.
 
6-9 april – Påskhelgen
 
9 april – Sista dag att acceptera nominering
 
30 april – Voteringsveckorna inleds
 
13 maj – Mötet avslutas

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar