Engström, Hallén och Fjeldmose i GP: ”Ett brott att skriva på ACTA-avtalet”

Christian Engström (pp), Jacob Hallén (pp) och Grith Fjeldmose (v) skriver i dag om ACTA i Göteborgsposten. Läs hela debattartikeln här.

Kommentarer

Christer Svensson, kristianstad skrev

vem skulle sakna Carl Bildt om han nu skulle råka ut för en liten ”olycka” inte jag iallafall

vem skulle sakna en högförrädare som reinfeldt och bildt

Anonym skrev

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde

Anonym skrev

I alla länder finns det individer som är beredd att förråda sitt land men dessa individer och de organisationer de är medlemmar i väljer helst det första alternativet då de i grund och botten har tappat sin moraliska kompass

Lämna kommentar