Idag släpps boken Case For Copyright Reform

På tisdagen lanserades boken The Case for Copyright Reform av Christian Engström och Rick Falkvinge i Europaparlamentet.

Boken redogör för behovet av en genomgripande upphovsrättsreform och föreslår bland annat:

Upphovsmännens ideella/moraliska rätt till sina verk behålls oförändrad.

Icke-kommersiell fildelning legaliseras.

Upphovsrätten / det kommersiella monopolet begränsas till 20 år.

För att upphovsrätten skall gälla mer än fem år krävs registrering av de aktuella verken.

Fri rätt till sampling.

Förbud mot kopieringsskydd.

”Intresset för upphovsrättsfrågor är stort här i Europaparlamentet. Vi känner att det finns ett sug efter nya idéer och impulser. Då passar denna bok bra” säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Christian Engström.

”Vi har haft dagens upphovsrättspolitik i drygt 20 år, och den fungerar inte. Här pekar vi på ett modernt, rimligt och dessutom genomförbart alternativ” säger Piratpartiets grundare Rick Falkvinge.

De principer som lyfts fram i boken är inte bara Piratpartiets. I höstas antog Europaparlamentets gröna partigrupp också dessa åsikter som sin officiella plattform.

Boken kan hämtas hem som PDF, eBok med mera och även beställas i tryckt upplaga på www.copyrightreform.eu.

För mer information:

Christian Engström, 070-667 37 80
Rick Falkvinge, 0708-303 600

Kommentarer

Anonym skrev

Hade upphovsrätten varit teknikneutral skulle den ha varit densamma idag som den var på medeltiden. Med dåtidens upphovsrätt hade vi fortfarande tvingats gå till kyrkan för att läsa böcker.

Skulle upphovsrätten inte anpassats sig till internet så hade det än idag varit tillåtet att ladda hem musik och filmer från nätet (förbudet mot nedladdning kom så sent som juli 2005). Då hade fildelning funnits på bred front i över 5 år, kanske mer.

Anonym skrev

Riktiga terrorister kör 256-bit-kryptering…

…synd bara att alla andra (smarta) också kommer göra det nu!

Sven Tafvelin, professor i Internetteknik vid Chalmers sa:
Resultatet är ofrånkomligen att de som FRA verkligen vill komma åt, terrorister med flera, de har så klart kunskapen att skydda sin trafik med kryptering bland annat. Därför klarar de sig. Samtidigt som mängder med oskyldiga får sin privata epost läst av främmande ögon.

Som svar på att staten (medieföretagen) vill se vad jag gör och skriver på internet så lägger jag min korrenspondens i en röntgen- och inbrottssäker postbox. Så gott som i alla fall. Genom att använda Hachima så kan jag chatta och även använda diverse portaler och nätverk med 256 bitars kryptering. Mina första rader i Hachimas krypterade prompter bjuder jag på Antipiratbyrån och FRA, resten av allt struntprat och/eller/kanske kriminellt får ni dekryptera själva.

Anonym skrev

För varje stackare som åker dit på utpressning blir det sannolikt en röst på PP, för det finns nog få saker som får det att koka i blodet som när någon okänd ringer upp dig någon dag eller knackar på din dörr och säger ”jag har kollat på dig i hemlighet och jag vet vad du har för dig.”

http://lekplatsen.org/bevismaskinen/

Anonym skrev

sovjetunionen föll på en dag pga all korruption, avlyssning och ljusskygga avtal om övervakning och är det så här ni vill att sverige ska sluta till slut så varsågoda…….svedanja

Anonym skrev

Mycket bra bok! Upphovsrätten som den ser ut idag gynnar varken kreatörerna, konsumenterna eller allmänheten utan bara ett fåtal stora företag och dess mellanhänder. Utvecklingen av nya spännande digitala underhållstjänster hålls tillbaka pga att ett fåtal företag sitter på rättigheterna till musik, böcker och film och gör allt för att motarbeta uppstickare med nya ideer.

Anonym skrev

Att lagstiftningen har genomförts med en sådan fart och i sådan omfattning beror på att det hela är noga planerat och iscensatt. Och jublet från de som kunnat tjäna storkovan på att kunna ”Upphovsrättsskydda” sina alster, visar tydligt var den drivande kraften och resurserna finns, och vilken grundpelare den bygger på.
http://kizi-1.kizi2.com
http://friv-games.us

Anonym skrev

varsågod reinfeldt o co sätt nu dit de folk som ni är rädda för med fabricerade åtal med dina skurkaktiga avtal med USA, hoppas dina lättlurade väljare läser detta nu

Anonym skrev

Samma unkna fildelarpolitik som vanligt, skrivet på ett icke faktabaserat sätt med diverse lösa anklagelser av andra istället för att se till ansvar för egna handlingar.

Anonym skrev

Hur vi betalar för kultur i framtiden är en fråga som vi säkert kommer finna lösning på. Hur som helst kan vi inte låta enskilda brancher diktera lagar som förstör demokratiska friheter och medborgerliga rättigheter. Lika sjukt med dagens upphovsrättsförslag som om vi skulle låta resturanger ha anställda som sprang runt och anmälde folk som tjuv-lagade mat i hemmen.

Enskilda branchers rätt att tjäna pengar på precis de sätt de själva önskar – kontra folkets frihet att slippa värsta DDR-övervakningen.. Jag vet vad jag skulle välja… 7 dar i veckan.

Anonym skrev

Demokratiska friheter och medborgerliga rättigheter är teknikneutrala och långt mycket viktigare än upphovsrätten. Det är uppenbart att du inte kan se efter upphovsrätten utan att massövervaka – dvs intrång i demokratiska friheter och i medborgarrätten. Då får upphovsrätten vackert ta ett steg bakåt.

Demokratin ska skyddas och vara teknikneutral, därför är det antipiraterna och upphovsrättsbranchen problemet.

Anonym skrev

Ansvar för egna handlingar, ja det kanske antipiraterna och de etablerade politikerna borde få ta. En branchs möjlighet att tjäna pengar ska aldrig lagstiftas – om det dessutom går så långt att denna branch försöker hindra demokratiska friheter, ja då börjar det bli en medborgerlig plikt att bryta mot lagen.

Anonym skrev

Discuss the sightless major the sightless. Engstrom and Falkvinge’ve generally no monitor at all on trademark and how it performs. Legalize it non-commercial computer file giving, it will almost no more want to pay for films guides games and so on.known as for todayrtist Hillbillies.
remedios caseros para curar las hemorroides

Anonym skrev

England is about to embarrass himself as a country and recognizable as one of Europe’s complicated dictatorships now and what’s their next modify the large eliminating of government professionals and evaluate kati activists that ”pirates” as they are known as for todayrtist Hillbillies.
remedios caseros para curar las hemorroides

Anonym skrev

England håller på att skämma ut sig som land och stämplas som en av europas värsta diktaturer nu och vad är deras nästa drag massmord på politiska kritiker och demokatiaktivister dvs ”fildelare” som de kallas för idag

kom ihåg vad som hände under andra världskriget !!!!

Anonym skrev

Lite om mina funderingar och slutsatser se´n jag läste om UK’s högsta instans’ beslut om vad som skall blockeras.
Läste också om att behålla upphovsrätten si och så länge.

Nåväl, här är mina synpunkter. Nu tog jag inte upp ämnet politiska kompromisser, det kan vi återkomma till. Och jag instämmer väl inte HELT med vad P ordar om, men ordet och kommunikationsklimatet bör ju vara lika fritt som vi vill ha Internet.

Således, here it comes:

Nu är det dags att hala priatflaggan och hissa krigsflaggan!
Pirat Bay blockas nu av stora ISP i flera länder. De stora ISP:arna har ju avtal med mindre som givetvis är tvungna att gå hand i hand.

Lagstiftning, intressenter och hundägare
Att lagstiftningen har genomförts med en sådan fart och i sådan omfattning beror på att det hela är noga planerat och iscensatt. Och jublet från de som kunnat tjäna storkovan på att kunna ”Upphovsrättsskydda” sina alster, visar tydligt var den drivande kraften och resurserna finns, och vilken grundpelare den bygger på.
Att gång på gång driva igenom laq(vidriga) förslag, som i sin förlängning kommer att lamslå Internet; därtill krävs resurser. Och vem har det? Jo, egotrippade aktörer som har ETT ENDA SYFTE: att säkrar sina miljoner. Och de köpta hantlangarna trippar på tå får att få slicka husse i ansiktet. (se hundägare)

Piratpartiet och framförhållningen
Varför får vi alltid läsa att nu har….. istället för nu har P avslöjat att… är på planeringsstadiet. Då finns det tid att fokusera resurser och agera.

The Pirate Bay
The Pirate Bay har genom sin existens visat oss vad som är den stora riskfaktorn på Internet, och i övrigt också. Vi tackar framför allt de 4 stackars killarna som gick i bräschen för detta. Lyckas vi vända denna skandal av frihetsberövande och övervakande ingrepp på Internet på olika sätt, så bör vi samla in och ersätta vad de grabbarna har förlorat, lidit och fråntagits.

Strategiskt tänkande
Om vi skärskådar alla argument för varför ngn överhuvudtaget skulle hindra andra från att ta del av ett alster,
så hamnar vi på ett lite högre debattplan än det monetära planets. Man förstår inte att högsta instansers beslutsfattande inte ens är i närheten av en realistisk analys och prognos utifrån sitt agerande. Vardagliga resonemang, ursäkter, undanflykter, omformuleringar och banala debatter räcker inte idag. Vi måste höja nivån och anamma ett mer analytiskt och strategiskt tänkande.

Upphovsrättsliga bevisbördan
Lite generaliserad analys med specialiserade detaljstudier kommer att verifiera att ensamrätten inte hör hemma i ett samhälle som bygger på ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap för en rikare framtid för oss alla. Detta kan utvecklas till en fullständig bevisföring för att upphovsrätt och liknande måste elimineras. ALL argumentation för denna förekomst av självintresse med hjälp av lagstiftning, kan lätt brytas ner och avslöja även andra oroväckande tendenser inom IT och vårt samhälle. Att polisiära insatser har gett resultat är ett argument som är lika besvärande att möta som: ”Har du rent mjöl i påsen, har du inget att frukta”.
Återigen, dessa argument kan man enkelt bryta ned, och tyvärr förlöjliga de som gjort uttalandet.
Inte i syfte att angripa person eller grupper. Men för att påvisa bristerna i resonemanget.

Och istället för etablerad lagstiftning och praxis då?
Om någon tror att jobb går förlorade, så är det faktiskt tvärtom; det blir fler jobb, bättre utveckling, snabbare resultat, en garanti för att inte nya ´produkter´hamnar BARA i fel händer. Fundera lite utanför nuvarande lagstiftningshinder, så ser man lätt att det kommer stimulera arbetsmarknaden, underlaget till nya satsningar ökar, intresset för ett ömsesidigt delande av innovationer ökar.

Kunskap är ett globalt och gemensamt arv
Något nytt som utvecklas eller upptäcks är ju egentligen allas rättighet att ta del av. Den som genererade idén har ju använt sig av vad mänskligheten historiskt har givit oss. Det var fri och gemensam kunskap..
Ska fundamentala självklarheter sopas under mattan, och i så fall; hur länge till?

Om vi patenterar det så…
– Skall en lite omstrukturerad idé, som egentligen tillhör oss alla, låsas upp i syfte att tjäna mycket pengar?
– Ska hinder resas för de som kanske kan bidra med ytterligare utveckling?
– Ska de som inte kan matcha skyddsmekanismens pris utestängas?
– Hur många negativa konsekvenser tror ni att vi kan räkna upp här?

Internet VÅR framtid?
Internet är en global företeelse och Globalt det främsta medium för kommunikation. Det är utvecklat av många, med hjälp av forskning och utveckling av resurser som historien har givit oss.
Internet är dagens samhälles kommunikationskanal. Det er oss kunskap, gemenskap, utbyte och mycket mer som bidrar till vårt samhälles struktur och uppbyggnad. Det är VÅR framtid.

Skrik, och ingen hör dig
Luften som förmedlar våra stämbands ljudvågor är fri.
Likaså skall INTENET VARA FRITT. DET ÄR INGENS EGENDOM.

Historien upprepar sig
Historiskt kan vi alla ta del av många misstag som begåtts med ödesdigra konsekvenser. Vi står nu framför ett eskalerande av blockeringar, avlyssningar och andra metoder som kränker vår integritet. Detta är redan så långt framskridet och kontrolleras av speciella ’intressegrupperingar’. Den s.k. ’dialektiska’ utvecklingen; tes-antites-syntes, som filosofen Hegel hjälpte oss att förstå, gäller även idag. Men man undrar; hur långt kan beredskapshorisonten utvidgas. Har vi inte kommit längre? Var ligger de största hindren?

Läget?
Om vi inte samlar oss nu och hissar krigsflaggan, är det snart slut med friheten. Att vi är i underläge nu är klart. Men jag hoppas att vi alla kan se en bättre framtid, och att vi är beredda att UTMANA de destruktiva krafterna. Det är inte på lika villkor, men vi kommer att vinna:

Brott och straff
Det goda, det gemensamma, det självklara, det öppna, det vi genom tidens gång har åstadkommit skall vara oss alla tillgängligt. Sanningen om det rovgiriga kapitalintresset och dess krafter, kommer att vara oss tillgängligt och en källa till att inte hamna i samma fälla igen.

Att fundera över
Alla kan ju fundera över hur den första ’patenträtten kom till och etablerades.

Och att prata är en sak – att pirata, är en annan.

Nu är det dags att hala priatflaggan och hissa krigsflaggan!
Pirat Bay blockas nu av stora ISP i flera länder. De stora ISP:arna har ju avtal med mindre som givetvis är tvungna att gå hand i hand.

Lagstiftning, intressenter och hundägare
Att lagstiftningen har genomförts med en sådan fart och i sådan omfattning beror på att det hela är noga planerat och iscensatt. Och jublet från de som kunnat tjäna storkovan på att kunna ”Upphovsrättsskydda” sina alster, visar tydligt var den drivande kraften och resurserna finns, och vilken grundpelare den bygger på.
Att gång på gång driva igenom laq(vidriga) förslag, som i sin förlängning kommer att lamslå Internet; därtill krävs resurser. Och vem har det? Jo, egotrippade aktörer som har ETT ENDA SYFTE: att säkrar sina miljoner. Och de köpta hantlangarna trippar på tå får att få slicka husse i ansiktet. (se hundägare)

Piratpartiet och framförhållningen
Varför får vi alltid läsa att nu har….. istället för nu har P avslöjat att… är på planeringsstadiet. Då finns det tid att fokusera resurser och agera.

The Pirate Bay
The Pirate Bay har genom sin existens visat oss vad som är den stora riskfaktorn på Internet, och i övrigt också. Vi tackar framför allt de 4 stackars killarna som gick i bräschen för detta. Lyckas vi vända denna skandal av frihetsberövande och övervakande ingrepp på Internet på olika sätt, så bör vi samla in och ersätta vad de grabbarna har förlorat, lidit och fråntagits.

Strategiskt tänkande
Om vi skärskådar alla argument för varför ngn överhuvudtaget skulle hindra andra från att ta del av ett alster,
så hamnar vi på ett lite högre debattplan än det monetära planets. Man förstår inte att högsta instansers beslutsfattande inte ens är i närheten av en realistisk analys och prognos utifrån sitt agerande. Vardagliga resonemang, ursäkter, undanflykter, omformuleringar och banala debatter räcker inte idag. Vi måste höja nivån och anamma ett mer analytiskt och strategiskt tänkande.

Upphovsrättsliga bevisbördan
Lite generaliserad analys med specialiserade detaljstudier kommer att verifiera att ensamrätten inte hör hemma i ett samhälle som bygger på ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap för en rikare framtid för oss alla. Detta kan utvecklas till en fullständig bevisföring för att upphovsrätt och liknande måste elimineras. ALL argumentation för denna förekomst av självintresse med hjälp av lagstiftning, kan lätt brytas ner och avslöja även andra oroväckande tendenser inom IT och vårt samhälle. Att polisiära insatser har gett resultat är ett argument som är lika besvärande att möta som: ”Har du rent mjöl i påsen, har du inget att frukta”.
Återigen, dessa argument kan man enkelt bryta ned, och tyvärr förlöjliga de som gjort uttalandet.
Inte i syfte att angripa person eller grupper. Men för att påvisa bristerna i resonemanget.

Och istället för etablerad lagstiftning och praxis då?
Om någon tror att jobb går förlorade, så är det faktiskt tvärtom; det blir fler jobb, bättre utveckling, snabbare resultat, en garanti för att inte nya ´produkter´hamnar BARA i fel händer. Fundera lite utanför nuvarande lagstiftningshinder, så ser man lätt att det kommer stimulera arbetsmarknaden, underlaget till nya satsningar ökar, intresset för ett ömsesidigt delande av innovationer ökar.

Kunskap är ett globalt och gemensamt arv
Något nytt som utvecklas eller upptäcks är ju egentligen allas rättighet att ta del av. Den som genererade idén har ju använt sig av vad mänskligheten historiskt har givit oss. Det var fri och gemensam kunskap..
Ska fundamentala självklarheter sopas under mattan, och i så fall; hur länge till?

Om vi patenterar det så…
– Skall en lite omstrukturerad idé, som egentligen tillhör oss alla, låsas upp i syfte att tjäna mycket pengar?
– Ska hinder resas för de som kanske kan bidra med ytterligare utveckling?
– Ska de som inte kan matcha skyddsmekanismens pris utestängas?
– Hur många negativa konsekvenser tror ni att vi kan räkna upp här?

Internet VÅR framtid?
Internet är en global företeelse och Globalt det främsta medium för kommunikation. Det är utvecklat av många, med hjälp av forskning och utveckling av resurser som historien har givit oss.
Internet är dagens samhälles kommunikationskanal. Det er oss kunskap, gemenskap, utbyte och mycket mer som bidrar till vårt samhälles struktur och uppbyggnad. Det är VÅR framtid.

Skrik, och ingen hör dig
Luften som förmedlar våra stämbands ljudvågor är fri.
Likaså skall INTENET VARA FRITT. DET ÄR INGENS EGENDOM.

Historien upprepar sig
Historiskt kan vi alla ta del av många misstag som begåtts med ödesdigra konsekvenser. Vi står nu framför ett eskalerande av blockeringar, avlyssningar och andra metoder som kränker vår integritet. Detta är redan så långt framskridet och kontrolleras av speciella ’intressegrupperingar’. Den s.k. ’dialektiska’ utvecklingen; tes-antites-syntes, som filosofen Hegel hjälpte oss att förstå, gäller även idag. Men man undrar; hur långt kan beredskapshorisonten utvidgas. Har vi inte kommit längre? Var ligger de största hindren?

Läget?
Om vi inte samlar oss nu och hissar krigsflaggan, är det snart slut med friheten. Att vi är i underläge nu är klart. Men jag hoppas att vi alla kan se en bättre framtid, och att vi är beredda att UTMANA de destruktiva krafterna. Det är inte på lika villkor, men vi kommer att vinna:

Brott och straff
Det goda, det gemensamma, det självklara, det öppna, det vi genom tidens gång har åstadkommit skall vara oss alla tillgängligt. Sanningen om det rovgiriga kapitalintresset och dess krafter, kommer att vara oss tillgängligt och en källa till att inte hamna i samma fälla igen.

Att fundera över
Alla kan ju fundera över hur den första ’patenträtten kom till och etablerades.

Och att prata är en sak – att pirata, är en annan.

Anonym skrev

Jag är mycket glad att den här boken hade kommit ut. Detta kommer att fungera som en av de guider människor som vill upphovsrätten sina verk, särskilt i uppfinningar och forskning.
review site for genf20 plus

Anonym skrev

Snacka om att blinda leder de blinda. Engström och Falkvinge har ju i princip ingen koll alls på upphovsrätt och hur den fungerar. Legaliserar man ickekommersiell fildelning så kommer ju nästan ingen längre vilja betala för filmer böcker spel etcetera.

Anonym skrev

The stun gun also interrupts the tiny neurological impulses that handle and immediate voluntary muscle movement. once the attacker’s neuromuscular program is overwhelmed and controlled through the stun gun he loses his balance. verify out all of our stun guns for sale. really should the attacker be touching you, the existing will NOT pass for your body!
You could make use from the do it yourself defense taser projectiles when there is much in in between you and also the attacker. having a basic click on from the trigger the coiled projectile wires is heading to get discharged. These wires will connect for the enemy and best aside discharge a continuing flow of one’s which gives concerning immobilization.

Lämna kommentar