Data-roaming i Europa är fortfarande på tok för dyrt!

”EU:s prisreglering av gränsöverskridande mobil datatrafik (roaming) är ett slag i luften. De nya priserna är minst tio gånger för höga, om man vill att vanliga människor och småföretag skall ha råd att använda mobilt internet på resa i Europa.”

Detta säger Piratpartiet, efter att Europaparlamentet i dag gett sitt godkännande till EU:s fortsatta reglering av roamingpriser för mobil teletrafik.

”2.000 kronor per Gigabite mobildata är helt enkelt inte realistiskt. Så trots att man reglerar priserna för mobil datatrafik i EU, så kommer den i praktiken inte att vara ekonomiskt tillgänglig för de flesta människor” säger Christian Engström, som är ledamot för Piratpartiet i Europaparlamentet.

”Om man menar något med fri rörlighet i EU, då måste människor kunna använda sina datorer, tablets och smartphones även när de är ute och reser. På samma sätt som man har monterat ner EU:s inre gränser för människor och handel måste man även montera ner de elektroniska gränserna” säger Amelia Andersdotter, som också hon är piratpartistisk ledamot av Europaparlamentet.

”Vi piratpartister har tillsammans med parlamentets gröna grupp drivit linjen att mobil datatrafik skall få kosta maximalt 200 kr per Gigabyte. Det vill säga en tiondel av vad som nu beslutats. Även det ger telebolagen god vinstmarginal, då produktionskostnaden är cirka 10 kr per Gigabyte. Jag vill även påpeka att många små och fria teleoperatörer stödjer vår linje. Det är de stora jättarna och de forna statliga telemonopolen som kämpar för att hålla priserna uppe” säger Christian Engström.

”I det uppkopplade samhället vill man kunna läsa sin mail, följa sina sociala nätverk, chatta, blogga och twittra även när man är på resa. Man vill kunna googla, läsa nyheter, lyssna på musik och arbeta var man än befinner sig. Det borde vara självklart. Men med höga priser för mobil datatrafik stängs människor av från informationssamhället bara för att de passerar en nationsgräns. På så sätt skapas en konstlad brist som går ut över människors möjlighet att fritt kommunicera” säger Amelia Andersotter.

Multimedia:

Christian Engströms inlägg i roaming-debatten i Europaparlamentets kammare: http://www.europarl.europa.eu/sed/speeches.do?sessionDate=201205s09

Kontakt:

Christian Engström: 070-663 37 80 eller +32 228 45368

Amelia Andersdotter: +32 228 45922

Kommentarer

Anonym skrev

We charlatan affair gains, 70-662 exam calm with its blooming groups pushed the band that adaptable abstracts cartage will accept to amount a best of $ 200 per Gigabyte. killtest 70-662 That is one tenth of what is now decided. While it gives buzz companies acceptable accumulation margin, 70-662 practice tests back assembly is about 10 per gigabyte. I would additionally point out that abounding baby and chargeless telecom supports our line. http://www.killtests.com/70-662.html They are the giants and the above accompaniment telecommunications monopolies that are disturbing to accumulate up prices, ”says Christian Engström. http://www.killtests.com/70-662.html

Anonym skrev

Probably the most well-liked self defense weapons is the self defense stun gun . We picture they are consequently cool.
After all, the stun gun flashlight . You might stun someone with it. You can beat the snot out of somebody by using it. And, many have flashlights built into all of them. Therefore, technology-not just just like a torch, and should somebody attempt to leap a person, take the particular rubbish out of all of them. Depart all of them on the ground while you maintain strolling.

Anonym skrev

The stun gun also interrupts the tiny neurological impulses that handle and immediate voluntary muscle movement. once the attacker’s neuromuscular program is overwhelmed and controlled through the stun gun he loses his balance. verify out all of our stun guns for sale. really should the attacker be touching you, the existing will NOT pass for your body!
You could make use from the do it yourself defense taser projectiles when there is much in in between you and also the attacker. having a basic click on from the trigger the coiled projectile wires is heading to get discharged. These wires will connect for the enemy and best aside discharge a continuing flow of one’s which gives concerning immobilization.

Lämna kommentar