RIAAs nya mål: amerikanska studenter

RIAA (Recording Industry Association of America) och MPAA (Motion Picture Association of America) har tillsammans skickat ut brev till fyrtio olika universitet i tjugofem olika delstater där man informerar om illegal fildelning som påstås förekomma på skolornas nätverk. Man ber också om att universiteten omedelbart ska stoppa detta.

Organisationerna hävdar att studenterna i allt större utsträckning använder fildelningsprogram som Direct Connect (DC++), Mytunes och Ourtunes för att byta musik och film över skolornas interna nätverk. På så vis slipper de skicka och ta emot filer över internet.

Enligt Gayle Osterberg på MPAA har fildelning på universitetsnätverken uppmärksammats tidigare och organisationerna har varit i kontakt med lärosätenas ledning för att nå ut med information till studenterna. Problemet har dock blivit större och därför uppmanar man till kraftigare övervakning av nätverken och de överföringar som äger rum där.

Från RIAAs sida fortsätter man som vanligt med att dra folk inför rätta, men man har även utvecklat en teknik som ska göra det enklare att stänga av fildelares nätverkskonton.

Kring år 2000 skickades ett liknande brev ut från musikindustrin om fildelningsprogrammet Napster. Det fick dock inte önskvärd effekt eftersom problemet idag, sju år senare, är större än någonsin. Detta sade Fred von Lohmann på EFF (Electronic Frontier Foundation).

Von Lohmann menar på att MPAA och RIAA borde utveckla ett system tillsammans med universiteten där skolorna betalar licensavgifter för att ”studenterna ska få göra det som de kommer att göra i vilket fall”.

Kommentarer

Christian Engström skrev

Några artiklar från Slashdot om hur RIAA tidigare har valt att behandla kundgruppen amerikanska studenter:

RIAA Seeks Estimated $97.8 Billion From MTU Student
RIAA Grabs Student’s Life’s Savings
New RIAA File-swapping Suits Target Students

Trevliga killar, helt enkelt.

Skulle kanske den här typen av marknadsföring kunna vara en bidragande orsak till att skivförsäljningen går ner? Kan det vara så att folk inte tycker det är lika roligt att köpa skivor när de vet att pengarna går oavkortat till bolag som beter sig så här mot sina kunder och mot allmänheten?

Lämna kommentar