USA internetleverantör tar ställning mot nätspionaget

Företaget deklarerar öppet att man avser fullt ut följa eventuella direktiv och rannsakansorder, och på uppmaning från federal myndighet (NSA) hålla dessa hemliga i enlighet med gällande lagar.

Företagets smarta strategi bygger på ”kanarifågel” koncept. Man skickar regelbundet ut digitalt signerade meddelande till sina kunder om att upp till den aktuella tidpunkten har inga rannsakansorder mottagits, inga sökningar beordrats, och inga databeslag gjorts. I det signerade meddelandet läggs ett aktuellt nyhetsklipp för att genom oberoende källa validera datumstämpel. Meddelandet publiceras även öppet på webben som en notis.

På detta vis kringgår man kravet att inte (aktivt) meddela om att hemlig rannsakan inletts. Man får förmoda att det är en intern hemlighet vem som ansvarar för allt-väl signering och äger nyckelparet. Kunder som inte längre får uppdaterade allt-väl meddelande råds dra sina egna slutsatser och agera därefter.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar