Välj integritetsmärkt!

Internetoperatören Bahnhof är sedan tidigare uttalade motståndare till Bodströms förslag om datalagring. De är bland annat ansvariga för den satiriska framtidsvisionen Bodström Backup. Nu presenterar de den nya integritetsmärkningen ”Integrity”.

Tanken är att den nya märkningen ska vara en garanti för användarnas yttrandefrihet. En Integrity-stämpel innebär därför att företaget förbinder sig att följa fem regler:

1. Aldrig stänga av en hemsida, ta bort eller ändra information så länge innehållet inte strider mot svensk lag.

2. Aldrig lämna ut information om kunder till tredje part.

3. Aldrig vidta andra åtgärder för övervakning eller informationslagring än vad som krävs av svensk lag.

4. Värna kundens lagstadgade rätt till sina åsikter och rätten att uttrycka dem offentligt – även på Internet.

5. Endast lämna ut kunduppgifter på officiell begäran av polis eller åklagare, och då endast om operatören enligt lag är skyldig att lämna ut dessa.

Läs mer om initiativet på integrity.st

Kommentarer

Per Sjöberg skrev

Va trevligt att man har bahnhof som internetleverantör. Att de dessutom precis sänkte priset på internet med 70 kr denna månad är ju inte heller fel. Tjohooooooooo

Ken Rabelius skrev

och be de att antar märkningen, och vänta inte! gör det nu idag, på minuten! :P

Har själv tagit kontakt med min leverantör (som sedan tidigare är känd att ha varit motspänstig till dessa nya lagar så jag hoppas de lyssnar.

Anonym skrev

Internetoperatören Bahnhof är sedan tidigare uttalade motståndare till Bodströms förslag om datalagring. De är bland annat ansvariga för den satiriska framtidsvisionen Bodström Backup. Nu presenterar de den nya integritetsmärkningen ”Integrity”.

Iraqi Dinar

Lämna kommentar