PRESSMEDDELANDE (14 aug): Piratpartiet presenterar kommersiell darknettjänst

- Det finns många legitima skäl till att vilja vara anonym på Internet, säger Rickard Falkvinge, ordförande för Piratpartiet. Om statsmakterna kan läsa allt som varje medborgare tycker, skriver och känner, så kan ingen medborgare längre granska statsmakten. Rätten att kommunicera privat är grundläggande för en fungerande demokrati. Utan att kunna kommunicera anonymt och bekvämt över Internet, så är den rätten tillintetgjord.

Fildelning av musik, filmer, och annan kultur är det område där övervakningen av Internet har fått mest uppmärksamhet. Underhållningsindustrin har varit väldigt aggressiv med att stämma internetanvändare för upphovsrättsintrång, inte minst internationellt. Både högskolestudenter och ensamstående föräldrar har drabbats urskillningslöst.

- Men det finns långt viktigare värden än upphovsrätt som står på spel, säger Rickard Falkvinge. Den nya tekniken har fört samhället till ett vägskäl. Det enda sättet att beivra brott mot dagens obalanserade upphovsrättslagar är att övervaka och avlyssna all privat kommunikation på Internet. Dagens upphovsrättslagstiftning kolliderar med det öppna samhället som garanterar rätten till privat kommunikation. Det är själva brevhemligheten och meddelarskyddet som står på spel.

- Fram till dess att vi ändrat lagarna för att säkra medborgarnas rätt till privatliv och privat kommunikation, så har vi en moralisk skyldighet att skydda dem från effekterna av dagens rutinmässiga övervakning, fortsätter Falkvinge. Det här är vårt sätt att göra det med tekniska medel.

Tjänsten tillhandahålls av det svenska högteknologiföretaget Relakks, som erbjuder en neutral IP-adress ovanpå en existerande internetuppkoppling genom en starkt krypterad VPN-förbindelse. Det ger användarna fördelen med en svensk IP-adress, oavsett var de bor i världen.

Tjänsten, som är gratis för alla som bor i Sverige fram till valet i höst, finns att beställa nu på www.relakks.com. För alla andra kostar tjänsten 5 euro per månad. En del av prenumerationsavgifterna går till Piratpartiets arbete för att ändra på lagarna om upphovsrätt och privatlivsskydd, i syfte att göra tjänsten överflödig.

 

Om Piratpartiet:
Piratpartiet är det största partiet utanför riksdagen. Partiet grundades den 1 januari i år och står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Man tar inte ställning i fördelningspolitik eller andra klassiska höger-vänsterfrågor.

Om Relakks:
Relakks erbjuder tjänster till privatpersoner som vill försäkra sig om integriteten och skyddet för sin privata information. Ansvarskänslan hos Relakks härstammar från den starka svenska entreprenörstraditionen att skydda personlig integritet och privat kommunikation.

Kommentarer

Ahoy Ahoy skrev

Jag förstår din poäng. Det vore dock helt förkastligt att inte göra en analys av det inträffade. Ett parti är trots allt inget utan sina väljare. Är det verkligen så att eventuella avhoppare missförstått, eller har man kommunicerat fel? Har man handlat korrekt eller har man gjort misstag? Det är lätt att skylla på den ena än den andre. Genom en analys och dialog kan man lära sig hur partiet bör driva sina frågor och vilken policy man bör ha i olika områden. Det bör ske i ett samförstånd mellan medlemmar och styrelse.

Därför är det viktigt att de som höjt sina röster i missnöje inte hoppar av utan istället fortsätter att diskutera och föra dialogen med styrelsen vidare.
Det är viktigt att alla hjälper till i kampen mot den lagvidriga framtid, Bodström och övriga partier ställer sig bakom.

Inget annat parti är bättre rustat att kämpa för upphovsrättsfrågan i Sverige. Sumpa inte möjligheten, se istället chansen!

Anonym skrev

Jag stödjer helt den här satsningen! De som hoppar av partiet nu hade troligen inte förstått partiets inriktning hur som helst.

Mitt barn skyddar jag själv!

Anonym skrev

Varför är inte källkoden Open-Source? TOR ( http://tor.eff.org/ ) är det och för det projektet fungerar det bra. Dessutom skulle det öka kravet på tillverkarna av koden att ha en säker kod utan spyware och det skulle öka tillförlitligheten mot slutanvändarna avsevärt eftersom målgruppen är ”paranoida” (åtminstonne mer än allmänheten).

// A

Ahoy Ahoy skrev

Det är rimligt att PPs styrelse och ledning funderar över den överväldigande kritiken. Likaledes bör
väl medlemmarna se detta som ett första steg av PP att prova sponsorkanaler. Alla partier behöver en budget. (citerar från tidigare inlägg)

Läxan PP kan lära sig är att ta bort sina händer från det operativa ”hands-on” arbetet på nätet, och istället ägna sig åt att driva den politiska frågan till 100 procent.
Det är inte heller bra om missnöjda medlemmar låter diskussionen gå över styr utan konkreta motförslag.
Det är genom medlemmarnas samarbete PP kan växa sig stadigt och stå enat mot rättshaverister som Bodström och giriga upphovsrättsivrare som springer amerikanska lobbyisters ärenden. Inget annat parti finns i Sverige som driver dessa frågor med kraft.

Förslagsvis låter PP sina sponsorer sköta erbjudanden i form av reklam. Det kanske inte sticker inte lika mycket i ögonen som ett pressmeddelande från partistyrelsen själv, även om ett öppet och uttalat samarbete med sponsorer finns.

Frågan om att stödja en typ av tjänst som egentligen inte borde behövas är mer intressant, men den debatten kanske kan vänta till efter valet.

C skrev

Det står det inget om på Relakks hemsida, vad jag hittills har hittat. Det vore bra om man lade upp utförligare teknisk information, såsom exakt vilken data som lagras och vad som kan lämnas ut från Relakks till myndigheterna. Vad händer t.ex. om myndigheterna kräver att få avlyssna pågående trafik? Kommer kunden att informeras? Innan? Efteråt?

Dessutom: mer information om företaget, vem som ligger bakom, ägande, styrelse, etc. skulle ge besökarna ett betydligt mer seriöst intryck av Relakks.

Hur vet man (inte jag, utan alla undrande som besöker sajten) att Relakks är seriösa och inte lämnar information vidare?
Ett argument är att om Relakks läcker så skulle de gå i konkurs p.g.a. att ingen skulle använda deras tjänst. Men det argumentet håller enbart om man är säker på att det inte är läckande av information som är själva ”affärsidén”. Eftersom målgruppen kan tänkas vara aningen mer ”paranoid” än snittet, så är nog detta vanliga funderingar.

I övrigt har jag inte någon direkt åsikt angående partiets initiativ att starta detta. Men att synas så mycket som möjligt innan valet är ju alltid bra.

Sorken skrev

Varför lansera en tjänst som redan finns när så många medlemmar är så starkt emot?

Tycker vi borde backa med detta, erkänna att det kanske inte var rätt och kanske vinna tillbaka medlemmarnas förtroende. Vi är väl för anonymitet snarare än bandbredd och då duger redan existerande tjänster.

Behöver partiet intäkter så illa att vi säljer medlemmar tycker jag att det skall frågas efter donationer i stället. Denna idé klangar väldigt likt en viss torrent site, som i sig självt inte är olaglig men används till olagliga aktiviteter, och risken finns att vissa kommer att gå efter tjänsten och då är det kanske partiet som råkar illa ut.

Personligen föredrar jag nog om partiet i sig inte tar någon aktiv handling på detta vis utan mer finns till för att argumentera, informera och på andra (mer passiva) sätt visa att vi inte är nöjda med hur saker och ting fungerar idag.


Sorken

Rickard Falkvinge skrev

Du blandar ihop äpplen och päron.

För en privatperson ska det inte vara straffbart att dela med sig av kultur, om det sker utan vinstsyfte.

Vad du blandar ihop det med är kommersiella tjänster som ERBJUDS TILL privatpersoner som vill dela med sig av kultur till varandra, fortfarande utan vinstsyfte. Sådana tjänster är en helt annan sak, och täcks inte av upphovsrätten över huvud taget. Därför är de inte relevanta.

Redan idag är ju t.ex. internetuppkoppling en sådan kommersiell tjänst för privatpersoner som vill dela med sig av kultur till varandra. Och jag kan tänka mig att man ordnade ett gammalt hederligt copyparty (sådana som man hade på 80-talet) som skulle kunna gå med vinst.

Varför du sedan blandar in källkod i det hela förstår jag inte alls. Det har inget med Piratpartiets plattform att göra?

Nisse skrev

Hej Rickard,

När jag klickar på sidan 2 och 3 så fungerar dessa inte. Kan du förklara det, du som är så haj på data?

Johan Nyström skrev

Tycker att detta är ett genidrag.

Vinst? Kommersiellt syfte? Många verkar haka upp sig på just detta. Men som tidigare sagts har piratpartiet aldrig sagt att deras ideologi är antikommersiell. Det som tillhandahålls är en tjänst som gör användarnas internetanvändning anonym, eftersom den ökade bristen på anonymitet är ett problem. Denna tjänst är attraktiv inte bara för fildelare, utan för alla som vill slippa övervakningen.

Men det viktigaste är att detta visar väldigt konkret vad lagstiftning leder till: en ny teknik som behöver lagstiftas mot. Och så går kapprustningen vidare. Det liknar ”designerdroger”, där en illegal drogs aktiva molekyl modifierats så att den går precis utanför lagens gränser. Denna kapprustning kan fortsätta i det oändliga, såvida inte lagen blir helt absurd och förbjuder även teknisk utveckling och innovation.

Dessa poänger kommer fram och görs tydliga för allmänheten på grund av att denna tjänst lanseras. Jag tror nog att många fler kommer att få ett sundare perspektiv i och med att detta släpps. Vem bryr sig om eventuell vinst? Det kan mycket väl gå med förlust, och partiet skulle ändå tjäna på mediaeffekten. Hyckleri? Som tidigare påpekats kostar tjänsten pengar att driva, och det är inte bara fildelare som kan tänkas använda den. Jag ser det här som en demonstration av en princip.

Rickard Falkvinge skrev

trafikuppgifter som finns lagrade måste lämnas ut. Det stämmer.

Därför lagrar Relakks inga trafikuppgifter.

Om någon kommer till Relakks och säger ”vi vill veta vem som hade IP 1.2.3.4 klockan si och så”, så har Relakks ingen aning. Det finns inget att lämna ut. Uppgifterna sparas inte.

Ahoy Ahoy skrev

För all del, men betänk vilket parti som besitter störta möjligheten för att ändra upphovsrättslagstifningen till din fördel. Ett litet parti eler ett större?

Ahoy Ahoy skrev

Min gode herre! Du blandar ihop äpplen och päron.
Texten du citerar handlar om spridning av kultur och kopiering av verk. Inte om internetanvänding eller surfning. Det har aldrig varit Piratpartiets intention att agera som ett antikommersiellt parti som i ren upphetsning skulle vräka ur sig att allt ska vara gratis. Men om du anser att bara gratis är gott, förät dig då på anarkistiska bjudkakor eller ICAs rabattkuponger medan du funderar på vad du konkret skulle kunna föreslå för att skapa en bättre värld.

Ahoy!

Jonas skrev

Var exakt detta jag tänkte på, snacka om att hyckla!

Hellre unika partiet för min del också…

Ahoy Ahoy skrev

[quote=Steffeman2006]…är inget skydd. Om åklagare eller polis begär ut IP-adresser måste dessa lämnas ut. Tyvärr är lagen sådan. Vägrar Ni blir Ni åtalade.[/quote]

Det är just därför ett parti som Piratpartiet är nödvändigt, just för att ändra på en så barock lagstifning. Lagar och regler som tillåter övervakning och polisiära tillgripanden på lösa grunder. ”Tyvärr” är ordet du fångar, också det som motiverar oss att kämpa vidare!

Anonym skrev

Och det är klart att det kostar pengar? Tror ni allt är gratis? Nån måste ju betala servarna som behövs för att gå ”dark” / Piraten

Anonym skrev

Det här går inte alls för polisen att spåra! du får en ny ip adress vid varje ny anslutning och sen skiftar programmet under tiden du surfar… inte ens företaget vet vem som är vem… Så är det i alla fall på dom andra ”darknet” program som tex steganos… Bör väl vara samma med detta? Men problemet är ju att det drar ner hastigheten rejält! Någon som vet om detta är snabbare? Om det kan hålla bra hastighet så är detta en kanon tjänst! /Piraten

Anonym skrev

[quote=Thomas]Jag är så trött på alla förbannade gnällyxor som inget annat har att göra än att leta något att lipa över.[/quote]

Amen to that!

Steffeman2006 skrev

…är inget skydd. Om åklagare eller polis begär ut IP-adresser måste dessa lämnas ut. Tyvärr är lagen sådan. Vägrar Ni blir Ni åtalade.

Hemlig beundrare skrev

Snyggt.
För er som hävdar att det är förkastligt då PP ”tjänar pengar” på detta läs artickeln igen.
Det är GRATIS fram till valet då det förhoppningsvis inte skall behövas längre.

Läs igen GRATIS!

Att erbjuda annonymitet är inte samma sak som anstifta till upphovsrättsbrott! PUNKT!

Jag röstar SJÄLVKLART på PP!

//Annonym medlem

Andreas Anonym skrev

Tyvärr kan jag inte se lanseringen av denna tjänst som något annat än hyckleri. Medan ni hävdar att det är rätt att upphovsrättsskyddat material sprids utan att uphovsmännen varken får ersättning för det eller har någon kontroll över det, anser ni uppenbarliugen att det är korrekt av er att lansera en tjänst där NI tjänar pengar på spridandet av detta material. Varför ska ni tjäna pengar på andras arbete? Läser man er hemsida finns följande att läsa:

[quote]Vi vill bejaka möjligheten i teknik för fildelning. Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras.

Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang, vilket ju också var det ursprungliga syftet med konceptet ”exklusiv distributionsrätt”. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv. [/quote]

”UTAN VINSTMOTIV”. Relakks har ett TYDLIGT vinstmotiv och går därmed till och med emot era egna principer! Visst finns användningsområden för darknet som inte är kopplade till illegal aktivitet, men en dylik tjänst i Sverige? Majoriteten av trafiken kommer med all säkerhet att vara just upphovsrättsskyddat material.

Ännu ett tecken på ert hyckleri är att ni valt att INTE släppa källkoden fri. Tydligen vill ni inte att ert arbete (kod) skall spridas utan att ni kan tjäna pengar på det. Varför? När det gäller MITT arbete är ni för att det sprids, utan att jag kan tjäna på det. Vari ligger skillnaden? Ja, mer än det uppenbara, att i det förstnämnda fallet förlorar NI på det.

Och slutligen, vilket redan påpekats; Relakks är inte säkert. Inte alls. Även om det måhända stoppar utomstående från att ta del av känslig information, kan ni själva, utan att någon användare kan få reda på det, samla på er all information ni vill om ALL NÄTANVÄNDNING användarna har. I stället för att flera bolag sitter på varsin del av informationen, kommer ett enda bolag ha tillgång till ALL information om användarnas aktiviteter. Ett steg i rätt riktning? Och garantierna om att Relakks är en ”god” tjänst är inget värda, är det inte det vad google brukar säga (eller iaf att de inte är ”evil”)?

nepp, nu har ni nog halkat ner under ”Unika Partiet” på min lista över tänkbara partier att lägga min röst på.

/andreas

Anonym skrev

[quote=Ludvig Hoffman]Nästan alla negativa kommentarer är anonyma. Kan det vara för att det i många fall handlar om fega typer som aldrig varit piratpartister?[/quote]

”Det finns många legitima skäl till att vilja vara anonym på Internet, säger Rickard Falkvinge, ordförande för Piratpartiet.”

Jag är själv piratpartist, och vill värna om rätten att vara anonym på Internet. Kalla det feghet om du vill.

Anonym skrev

Makt över Internet är väldigt attraktivt. För att inte säga lukrativt. Därför finns det alltid de som vill ta kontrollen över nätet. För att göra det viftar man med något ”dåligt”. Vi kan ju inte låta pedofiler härja fritt. Vi måste ju förhindra virusspridning. Vi måste ju förbjuda pornografi (miljöpartiet har i sitt partiprogram att man ska ta ”krafttag mot kvinno- och mansförnedrande pornografi” – jag har en känsla av att det inte är bara sadomasochism man syftar på, vilket i.o.f.s. också hade varit illa nog). Vi måste ju tänka på ”unga killar och tjejer som gör musik” (d.v.s. mediebolagen, suck). Vi kan ju inte tillåta ”Anti-Social Behaviour” på nätet. Vi kan ju inte tillåta yttrandefrihet på nätet.

SimonRosenqvist skrev

Förlåt, men kolla på er själva. Det här är kanske den löjligaste och mest onödiga diskussionen hittills. Visserligen trevligt att sådant engagemang finns, trots trollen :-)

Extra roande med alla ”anonyma” som skriver likartade rättstavade inlägg varför de ska gå ur partiet. Någon har för mycket fritid. Vad folk INTE föstår är att det inte är speciellt negativt med avhopp från partiet, även om vi förlorar 500 (siffran nu ligger väl mer på 5-10 kan jag tänka mig) så är det bara positivt med förnyelse och debatt -> vi ökar som Rick säger netto ändå.

För min del är allt bara positivt så här långt, eventuella klagomål tar jag vid nästa årsmöte. Sluta nu kladda och gå tillbaks till valarbetet.

Ludvig Hoffman skrev

Nästan alla negativa kommentarer är anonyma. Kan det vara för att det i många fall handlar om fega typer som aldrig varit piratpartister?

Anonym skrev

alla de här inläggen som är skrivna på exakt samma sätt, om det moraliskt förkastliga i denna tjänst och jag skall gå ut piratpartiet är skrivna av samma person till sina flertaliga trollinlägg baccarat och pratar om den stora kritiken från era medlemmar.

Anonym skrev

Jag bedömer att en del av de inlägg som skrivit i själva verket kommer från APB eller motsvarande. Sedan kan ett par sådana personer skapa en fiktiv bild av att PPs medlemmar är missnöjda och vill hoppa av.

Alla ni som läser detta, fundera på om det som skrivits känns representativt för hur ”vanligt folk” tycker och tänker; inte sällan ser särintressen till att ge en medialt felaktig bild av ”folkviljan”.

Läser man kommentarer på t ex Computer Swedens artiklar ang upphovsrätt så är det för mig uppenbart att APB har ett par murvlar som låtsas vara vanliga Svenssons men skriver kommentarer fulla med STIM/RIAA/MPAA:s åsikter…

Anonym skrev

Hade Piratpartiet hetat något annat än just Piratpartiet som t.ex Antistorebrorspartiet(eller nått liknande) så hade jag inte sett det här som något negativt. Men nu heter det piratpartiet, och pirater ”stjäl”, och därför blir det här något oerhört negativt. Och sedan att ni ska tjäna pengar på detta, ja då ser ni varför folk reagerar.

Dock kommer jag själv ifrånse det här och se dem större och viktigare frågorna som piratpartier faktiskt har och fortsätta rösta på er.

Anonym skrev

GRYMT bra taktiskt initiativ, att släppa detta en månad före valet!

Om PP ska ha en chans att få några röster måste PP SYNAS! Endast den som syns i media, finns. Hur många förstasidesnyheter får sjukvårdspartiet, junilistan och FI tillsammans? Färre än PP! De kommer få färre röster än PP också, tillsammans. All PR är bra PR.

Varför är inte alla 8000 medlemmar ute och klistrar affischer?

The Jopp skrev

[quote=Anonym]
Piratpartiet är för integritet och försöker nu utanför lagens riktmärken att ordna det.[/quote]

(Blev fel)

Var god förklara för mig på vilket sätt denna tjänst erbjuder anonymitet utanför lagens riktmärken? Tjänsten är fullt laglig och ger ypperligt skydd mot regimkritiker i utsatta länder då deras IP adresser inte går att spåra tillbaka till ursprungslandet.

The Jopp skrev

[quote=Anonym]Jag förstår inte. Sossarna är emot att avveckla spelmonopolet och ägnar sig själv åt konkurrerande verksamhet mot Svenska Spel

Piratpartiet är för integritet och försöker nu utanför lagens riktmärken att ordna det.

Hur kan det andra vara hyckleri i relation till det första? Det är väl ett fantastiskt bra initativ att jobba på flera fronter. den politiska fronten, den ideologiska, den kommersiella. Allt för att värna om folks integritet![/quote]

Ahoy Ahoy skrev

Huruvida ett parti behöver kampanjpengar och stöd, är slöseri med tid och ett onödigt munhuggeri, eftersom alla vet att så är fallet.

Genom vilka kanaler ett parti anskaffar sig dessa stödpengar är naturligtvis ett rimligt diskussionsunderlag. Här har debatten gått överstyr, vi får se det här som ett första steg av PP att prova sponsorkanaler. Läxan PP kan lära sig är att ta bort sina händer från det operativa ”hands-on” arbetet på nätet, och istället ägna sig åt att driva den politiska frågan till 100 procent.
Förslagsvis låter PP sina sponsorer sköta erbjudanden i form av reklam. Det kanske inte sticker inte lika mycket i ögonen som ett pressmeddelande från partistyrelsen själv, även om ett öppet och uttalat samarbete finns.

Hoppas alla kritiker tar sitt förnuft till fånga och ser denna tid i Piratpartiets barndom som en uppbyggnadsfas för ett parti som kämpar på yttrandefrihetens sida. Se det som en spännande tid, en tid för reflektion för vad medlemmar och styrelse tycker är en fungerande form att driva partiet på. Ingen idé att stirra sig blind på detaljer utan att erbjuda konkreta motförslag. Det är genom medlemmarnas samarbete PP kan växa sig stadigt och stå enat mot rättshaverister som Bodström och giriga upphovsrättsivrare som springer amerikanska lobbyisters ärenden. Inget annat parti finns i Sverige som driver dessa frågor med kraft.

Frågan om att stödja en typ av tjänst som egentligen inte borde behövas är mer känslig, men den debatten kanske kan vänta till efter valet.

Ahoy Ahoy skrev

Den typen av aktörer har redan utvecklade kanaler som fungerar i det fördolda.

Anonym skrev

De som har gjort sådant förut har denna nyhet knappast något värde för. Dessutom så arbetar inte polisen på det sättet enligt dom själva. De tittar på filmerna och försöker lokalisera var de kommer ifrån.

Frågan är snarare ska man kollektivt bestraffa och ta bort rättigheter för en stor del av befolkningen bara för att det kan finnas pedofiler och terrorister?

Anonym skrev

Ger inte den här tjänsten möjlighet för tex pedofiler, virusspridare osv att agera fritt på webben?

Anonym skrev

Jag förstår inte. Sossarna är emot att avveckla spelmonopolet och ägnar sig själv åt konkurrerande verksamhet mot Svenska Spel

Piratpartiet är för integritet och försöker nu utanför lagens riktmärken att ordna det.

Hur kan det andra vara hyckleri i relation till det första? Det är väl ett fantastiskt bra initativ att jobba på flera fronter. den politiska fronten, den ideologiska, den kommersiella. Allt för att värna om folks integritet!

Thomas skrev

Alltså, Svenskar är kända för att gnälla och gny, ni tar fanimej priset. Jag skäms att vara Svensk oftare och oftare nu för tiden. Jag fattar inte att ni gnykråkor ORKAR tjafsa om huruvida PP tjänar några spänn eller inte. Vafan är det med er, det är väl lysande att det finns en möjlighet att vara mer anonym om man vill. ”Nu ska jag inte rösta på PP…” vet ni hur mycket jag skiter i det? En hel container. Rösta på sossarna då för f_n, men sen gnäller ni väl över det också. Jag är så trött på alla förbannade gnällyxor som inget annat har att göra än att leta något att lipa över.

Vi seriösa medlemmar i PP klarar oss lätt utan er, ha det i minnet.

Rickard Falkvinge skrev

Relakks är inte tvungna enligt lag att lämna ut uppgifter om dig för brott som kan ge mindre än två års fängelse, vilket inkluderar alla (alla) upphovsrättsintrång.

Dessutom sparar de bara kundregistret (inte vilka IP som gjorde vad) och formulerar sig enligt ”det enda vi kan lämna ut är precis det du har skrivit in”. Ger användaren ganska stor frihet i att välja vad som kan lämnas ut och inte.

Anonym skrev

http://www.roseshoesoutlet2012.com
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-adizero-rose-10-c-2.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adizero-crazy-light-c-3.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-adizero-ghost-c-4.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-adizero-rose-20-c-7.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adizero-rose-dominate-c-8.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-crazy-8-c-9.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-gil-zero-c-10.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-adizero-ghost-c-4.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-pro-model-c-13.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-4-c-17.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-5-c-18.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-6-c-19.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-8-c-20.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-10-c-21.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-10-c-21.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-tmac-10-c-21.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-ts-beast-c-25.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-ts-beast-c-25.html
http://www.roseshoesoutlet2012.com/adidas-ts-twist-c-30.html

Anders 45 skrev

Jag var mycket posetiv till denna tjänst men…….Om jag nu uploadar en film och Anti-piratbyrån för tag på min nya ip adress från Relakk så kan ju polisen kräva att få reda på vem det är. Relakk är då tvugna enligt lag att lämna ut uppgifter om mig. Tex min riktiga IP eller mitt namn…..Då faller ju allting…Då är man ju inte anonym längre….eller?

Pelle33 skrev

Jag var mycket posetiv till denna tjänst men…….Om jag nu uploadar en film och Anti-piratbyrån för tag på min nya ip adress från Relakk så kan ju polisen kräva att få reda på vem det är. Relakk är då tvugna enligt lag att lämna ut uppgifter om mig. Tex min riktiga IP eller mitt namn…..Då faller ju allting…Då är man ju inte anonym längre….eller?

Anonym skrev

Löjligt med alla som dissar detta.

Användningsområdena är massor. Själv kommer jag bruka det för att ta mig runt myndigheter som vill hindra mig från att spela poker på utländska siter. Att det kostar pengar bryr inte jag personligen så mycket om. Tycker man det är för dyrt får man väl ge fan i att använda tjänsten. Skriv en egen gratis eller sluta klaga!

Anonym skrev

Kænns som om ni tacklar frågor från verkligen fel håll, istællet før att jobba mot de feta førlagen, jobbar ni før att gå runt dem.
Istællet før att få en balanserad marknad, jobbar ni før att skydda pedofiler och andra ljusskygga individer i større utstræckning æn att ni stødjer folket.

Anonym skrev

Jag tror du tänker på Johan Stael von Holstein.

Eller har du glömt att Birgerson drog igång den seriösa bredbandsrevolutionen i Sverige, när han startade Bredbandsbolaget?

Anonym skrev

Kænns som om ni tacklar frågor från verkligen fel håll, istællet før att jobba mot de feta førlagen, jobbar ni før att gå runt dem.
Istællet før att få en balanserad marknad, jobbar ni før att skydda pedofiler och andra ljusskygga individer i større utstræckning æn att ni stødjer folket.

Aewheros skrev

[quote=Magnus Adrian]Det jag är mest besviken över är att all denna energi läggs här! När vi har ett gigantiskt arbete att göra med att fylla förtidsröstningslokalerna![/quote]

Slösas det verkligen så mycket energi här? Är nog inget att oroa sig för…

Anonym skrev

Vilket inte gäller mig. Jag har övertygat ett antal personer att istället för att rösta blank att istället rösta på Piratpartiet. När de nu kom och undrade var Partiet håller på med när de såg denna nyhet fick jag stå där och skämmas. Jag kan inte på något sätt argumentera för att detta skulle vara något bra.

När Falkvinge sedan säger att medlemsantalet netto har ökat börjar man ju undra om han bara tycker att medlemmarna är statistik på ett papper. Vilket oerhört kallt sätt att se på vad som händer.

Är det så viktigt att få in mer pengar så kunde partiet ha gått till medlemmar och röstare och föklarat situationen och bett om stöd för att klara sig. Men att sätta sitt namn på en sådan här satsning klingar så falskt det bara kan. Vill företag sponsra partiet skall de referera till partiet från sitt håll, inte tvärt om.

Visst Socialdemokraterna och lotteriverksamheten är på något sätt jämförbart. Men logiken runt ”Kan de (göra något skumt) så kan vi (göra något skumt)” var något jag trodde man skulle slippa med det här partiet. Bara för att Sossarna gör det innebär det inte att det är bra eller okey att göra något liknande.

Richie skrev

Jag tänkte prova efter lunch och se om servern pallar det. Det har börjat lugna ner sig från Slahsdot-effekten nu.

– Rickard Olsson

Magnus Adrian skrev

Jag kan inte sluta undras över all den energi som verka finnas hos våra medlemmar genom att vrida och vända på all denna fakta och argumentera för och emot.
Gjort är gjort, personligen tycker jag det verkar vara en alldeles ypperlig lösning för att ev. kanske kunna få en extra slant i partikassan. Tycker man inte om det så ger man F*N i att använda tjänsten. Nog sagt!

Det jag är mest besviken över är att all denna energi läggs här! När vi har ett gigantiskt arbete att göra med att fylla förtidsröstningslokalerna!
Är det så illa att farhågorna från i februari håller på att besannas. Då pratades det om att vi alla bara var lata ungdomar som satt framför våra datorer hela dagarna och inte skulle klara av att ut och synas bland våra väljare.
Jag vill fortfarande tro att vi inte har fastnat vid denna stämpel.
Jag tror på fullaste allvar att vi kan använda detta engagemang till att verkligen göra nytta och få upp ögonen för våra frågor.

Stanna nu upp en sekund eller två och tänk efter. Istället för att älta frågan om huruvida vi skulle ställt oss bakom eller inte så kanske energin kan användas till att istället kolla den där personen som passar för just den förtidsröstningslokalen.
Vi kommer att klara det här, med eller utan ekonomisk hjälp av Relakks!

/Adrian

Martina skrev

Jag pallar inte diskutera huruvida kommersiellt är korrekt eller inte, för det har redan stötts och blötts mer än jag skulle kunna.

Däremot kan jag bara säga till alla avhoppare, att jag är gruvligt besviken på er.
Varför gick ni med om en fråga kan få er att hoppa av utan att ens försöka förändra den? Är vi inte ett parti för att vi har valt att kämpa för det vi tror på?
Det här partiet är för tillfället det enda med chans att komma in i riksdagen som verkligen jobbar med de här frågorna – och de flesta här inne är faktiskt intresserade av att lyssna på era åsikter. Det är tio gånger enklare att ordna upp den här härvan än det är att driva den här frågan på annat sätt. Det enda ni gör genom att hoppa av är att försvaga argumentationen kring er sida av saken.

Sluta gny och gnöla och börja arbeta för att förändra det ni inte gillar!

My two cents.

Klas skrev

Fixa länkarna så man kommer vidare i diskussionen (nästa går till pressreleasen, samma sak med huvudlänken från förstasidan).

Anonym skrev

Centern har inga tidningar kvar. Hela koncernen såldes för nåt år sen och gjorde centern till världens rikaste demokratiska parti.

Ignore 'em all skrev

För de personer som funderar kan jag avslöja att jag betvivlar å det grövsta att de kommentarer som representerar inlägg av karaktären ”Nu kommer inte jag rösta på Piratpartiet” utgörs av personer som redan innan inte tänker rösta på Piratpartiet.

Som ni kanske vet finns det en gigantisk stab både hos framförallt socialdemokraterna men även en grupp hos moderaterna som ägnar sig åt just att skriva i trådar, skicka insändare och skapa det som Linux användare kallar för FUD.

Det som hör till historien är att många partier har sidoverksamhet för att framföra sina syften. Exempelvis har Centern tidningsverksamhet, Socialdemokraterna har Spero (Ja, det totala hyckleriet, där man å ena sidan säger att vi ska ha spelmonopol, å andra sidan säljer lotter i multum såväl som exempelvis erbjuder nätpoker för att främja nätkassan.

Med hänsyn till ovanstående, hur fantastiskt är det inte då att ett parti faktiskt har en verksamhet som stämmer överrens med ambitionerna? Det är ju totala motsatsen till ex sossarna.

Anonym skrev

Jonas Birgersson, den största mytomannen och svindlaren i IT-historiens manna minne och denna person väljer ni att samarbeta med?

Ohh, jag hade förväntningar på att detta parti skulle vara öppet och mer direkt demokratiskt. Hur tänkte ni egentligen… Varför detta?

neo skrev

[quote=emma][quote=neo]Det borde vara svårare för obehöriga att avregistrera mitt medlemsskap.[/quote]
Jaaa… om du vill så kan JAG starta en tråd om det, så att inte viktiga synpunkter om detta förfaringssätt drunknar härinne? Annars får du gärna göra det som sagt, och framföra dina synpunkter i första hand, så kanske en bra lösning kan komma till stånd? [/quote]

Tack för ditt tips om att starta tråden (även) i rätt forum. Jag har följt ditt råd. Vi får hoppas att någon genomför en bra lösning på problemet.

emma skrev

[quote=neo]Det borde vara svårare för obehöriga att avregistrera mitt medlemsskap.[/quote]
Jaaa… om du vill så kan JAG starta en tråd om det, så att inte viktiga synpunkter om detta förfaringssätt drunknar härinne? Annars får du gärna göra det som sagt, och framföra dina synpunkter i första hand, så kanske en bra lösning kan komma till stånd?

neo skrev

[quote=emma][quote=Anonym]
[quote=neo]Det borde vara lika lätt att gå ur som att gå med.[/quote]
Dra iväg ett mail till din lokala funktionär med ditt namn och personnumer så blir du borttagen genast. Om du tycker att det är värt att ta upp till förslag, posta på forumet under ”Hemsida och Forum” och diskutera det där så kanske en bättre lösning kommer till stånd.[/quote]

Det borde vara svårare för obehöriga att avregistrera mitt medlemsskap.

emma skrev

[quote=Anonym]Rätta mig om jag har fel. Tjänar Piratpartiet pengar på att folk är rädda för att vara övervakade? Försvinner inte motivationen att ändra på lagarna om man tjänar pengar på att de är kvar?[/quote]
Detta är INTE PÅ NÅGOT VIS tänkt att vara en ”affärsidé” för att tjäna pengar i förlängningen. Det är två klara syften som tjänas här – dels uppmärksamheten till våra frågor, dels för att påvisa hur lätt det är att gå runt övervakningsinitiativ. Sen är vi extremt fattiga som parti, och vi har nog lite till mans fått lätta på lädret för att kunna genomföra olika aktiviteter. Kan man få in extra pengar utan att errodera principerna, är det inte en idé som ska förkastas helt lätt. Sen tror jag personligen att det största problemet varit att PPs medlemmar inte känt sig delaktiga i beslutet att göra det här. Lite svårt med överraskningsmomentet dock, om det varit helt offentlig diskussion i förkant – men en diskussion pågår just nu på forumet för att rätta upp eventuella fel som begåtts och så vidare.

[quote=neo]Det borde vara lika lätt att gå ur som att gå med.[/quote]
Dra iväg ett mail till din lokala funktionär med ditt namn och personnumer så blir du borttagen genast. Om du tycker att det är värt att ta upp till förslag, posta på forumet under ”Hemsida och Forum” och diskutera det där så kanske en bättre lösning kommer till stånd.

Anonym skrev

Rätta mig om jag har fel. Tjänar Piratpartiet pengar på att folk är rädda för att vara övervakade? Försvinner inte motivationen att ändra på lagarna om man tjänar pengar på att de är kvar?

Anonym skrev

Det nuvarande systemet är inte perfekt. Att ge en ytterst liten elit av kulturskapare möjlighet att ge ut sitt skapande för betalning är inte det system vi ska ha till historiens ände. Det är en aspekt alla etablerade gammelpolitiker och gammeltidningar glömmer som är helt avgörande för framtidens kulturella utbud. Det är att kulturen inte ska eller bör begränsas av pass4sure 646-656varken skivbolag, filmbolag eller etablerade gammelmedia varken vad det gäller vad som ska ges ut eller vem som ska göra det. Det låter som om de enda som producerar kultur idag är de som ingår i de stora oligopolisternas skivbolagspass4sure 650-251 och bokförlags skapare av kultur. Eller de författare som accepterats och fått kontrakt på ett förlag eller de anställda journalisterna på traditionellt mediabolag.Tryckpressen innebar att friheten för det skrivna ordet kunde börja införas. I Frankrike förbjöds tryckpressen för att katolska kyrkans världsbild inte skulle få konkurrens
pass4sure NS0-153. 2009 har Frankrike infört en lag som kan blockera Internet för vem som helst i frankrike om man gör något som anses inkorrekt (blir anklagad 3 ggr för upphovsrättsbrott), idag fildelning imorgon vem vet vad. I England då tryckpressen var ny tilläts vissa bolag trycka allt de pass4sure 646-046ville och kunde bara det inte var pro-katolskt och i samma stund kunde allt annat ”neutralt” också tryckas och man lade grunden för den vetenskapliga revolutionen och i förlängningen den moderna demokratin. Tryckerikonsten för författare innebar en frihet utan dess like eller kanske till och med yrket författare uppstod i och med denna tekniska landvinning? Jag är inte professor i kulturhistoria tyvärr. Hoppas att någon insatt kan belysa denna del av detta ämne för det är oerhört intressant hur historien upprepar sig på grund av att pass4sure NS0-163 människans natur är den samma genom historien.Tryckerierna har en kostnad för papper, tryckeriet, distributionen och för den tid författaren ägnar sig åt skrivande. Om man ger ut på e-böcker har man plastbitarna istället. Om man distribuerar verkligt digitalt kostar det inga träd, ingen transport av ton och åter ton av böcker. Idag finns inget betalningssystem för de digitala versionerna. Det behövs. Detta är en snäv ekonomisk och miljömässig aspekt som är underordnad den riktigt stora frågan. Frihet för kulturskaparna.

bruce skrev

Well,Piratpartiet is aiming at becoming a part of the next Swedish government and work for a removal of many of the current strict copyright and patent laws of the Swedish society.

—————————————-

bruce

perth dating

geopolitiskt intresserad skrev

För den som blivit mordhotad efter emailintercept med politiskt innehåll är alla anonymiseringstjänster välkomna.

Anonym skrev

Oj oj oj! vad jobbigt allt blev… nu är klockan mkt… jag som bara skulle ladda ner en subtitle och hamnade på den här sidan… har läst allting och vet inte vad jag ska säga… Har nån skapat något, lagt ner tid och pengar på något så ska den personen få profitera på sin produkt utan att någon annan tjänar pengar på den! Exempelvis en tavla. Det borde vara okej om en vän köpt tavlan och du tar ett kort på den och förstorar upp o vice versa, men när man kopierar tavlan och SÄLJER den så är det fel. Så tycker iaf jag…

Ursäktar min formulering… klockan är mycket för folk med skitjobb som börjar tidigt
God natt

Jo tack skrev

Det är uppenbart att PP börjar bli desperata nu när de känner att valet närmar sig runt kröken, och de tvingas ta till mer eller mindre desperata åtgärder för att hinna med och skaffa likvida medel till sin verksamhet. Sorgligt nog (för dem) resulterar det i ett snedsteg som får dem att visa sitt rätta ansikte. Kan bara instämma med tidigare språkare som inser att partiet står för hyckleri av grövsta sort. Ni andra kan ju fortsätta vara naiva och lägga er röst på PP.

Personligen ser jag längre än till tangentbordet och skärmen och inser att det finns en värld utanför Internet. Därför kommer jag precis som i förra valet lägga min röst på ett mångsidigt och etablerat parti som vet hur man för sin politik och har en mer mångsidig agenda.

Hypn0 skrev

PiratPartiet är inte störst utanför riksdagen… Det är Sverigedemokraterna, däremot kanske de har flest medlemmar av partierna utanför riksdagen… Ha gärna korrekt information i pressmeddelandena…

Anonym skrev

[quote=Rickard Falkvinge]

Idag sjösätter Piratpartiet en ny Internettjänst som låter vem som helst skicka och ta emot filer över Internet utan att behöva vara orolig för att upptäckas eller spåras. I tekniska termer, så kallas en sådan tjänst för ett ”darknet”. Tjänsten ger varje användare en ospårbar adress på nätverket, där de inte kan identifieras personligen.

- Det finns många legitima skäl till att vilja vara anonym på Internet, säger Rickard Falkvinge, ordförande för Piratpartiet. Om statsmakterna kan läsa allt som varje medborgare tycker, skriver och känner, så kan ingen medborgare längre granska statsmakten. Rätten att kommunicera privat är grundläggande för en fungerande demokrati. Utan att kunna kommunicera anonymt och bekvämt över Internet, så är den rätten tillintetgjord.

Fildelning av musik, filmer, och annan kultur är det område där övervakningen av Internet har fått mest uppmärksamhet. Underhållningsindustrin har varit väldigt aggressiv med att stämma internetanvändare för upphovsrättsintrång, inte minst internationellt. Både högskolestudenter och ensamstående föräldrar har drabbats urskillningslöst.

- Men det finns långt viktigare värden än upphovsrätt som står på spel, säger Rickard Falkvinge. Den nya tekniken har fört samhället till ett vägskäl. Det enda sättet att beivra brott mot dagens obalanserade upphovsrättslagar är att övervaka och avlyssna all privat kommunikation på Internet. Dagens upphovsrättslagstiftning kolliderar med det öppna samhället som garanterar rätten till privat kommunikation. Det är själva brevhemligheten och meddelarskyddet som står på spel.

- Fram till dess att vi ändrat lagarna för att säkra medborgarnas rätt till privatliv och privat kommunikation, så har vi en moralisk skyldighet att skydda dem från effekterna av dagens rutinmässiga övervakning, fortsätter Falkvinge. Det här är vårt sätt att göra det med tekniska medel.

Tjänsten tillhandahålls av det svenska högteknologiföretaget Relakks, som erbjuder en neutral IP-adress ovanpå en existerande internetuppkoppling genom en starkt krypterad VPN-förbindelse. Det ger användarna fördelen med en svensk IP-adress, oavsett var de bor i världen.

Tjänsten, som är gratis för alla som bor i Sverige fram till valet i höst, finns att beställa nu på http://www.relakks.com. För alla andra kostar tjänsten 5 euro per månad. En del av prenumerationsavgifterna går till Piratpartiets arbete för att ändra på lagarna om upphovsrätt och privatlivsskydd, i syfte att göra tjänsten överflödig.

 

Om Piratpartiet:

Piratpartiet är det största partiet utanför riksdagen. Partiet grundades den 1 januari i år och står för ett öppet informationssamhälle: delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Man tar inte ställning i fördelningspolitik eller andra klassiska höger-vänsterfrågor.

Om Relakks:

Relakks erbjuder tjänster till privatpersoner som vill försäkra sig om integriteten och skyddet för sin privata information. Ansvarskänslan hos Relakks härstammar från den starka svenska entreprenörstraditionen att skydda personlig integritet och privat kommunikation.


Säker surf

[/quote]

Här sågas Relakks jäms med fotknölarna.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200608/21/20060821141017_Realtid039/20060821141017_Realtid039.dbp.asp

Detta måste vara dålig PR för Piratpartiet. Det verkar som om allt är fel – inget fungerar och inget kommer att fungera. Allt är enbart ett PR-jippo för Jonas Birgersson. Det finns inget företag som heter Relakks AB, om det är någon som tror det.

Allt är bara ruffel och båg – och inget annat.

Anonym skrev

Har inte hängt med i hela debatten, men i princip så tycker jag att piratpartiet har rätt. Kopiering av digital data kan aldrig bli stöld. Angående musikutbudet har det exploderat, tvärt emot vad en föregående skribent försöker hävda, till skillnad mot från det sorgliga 90-talet. Den som inte har märkt det sitter förmodligen fortfarande framför ett kommerciellt likritat MTV och har inte upptäckt internets fördelar. Kör hårt piratpartiet!

Daniel N skrev

Är det någon som låtit bli att läsa vad PP egentligen handlar om? Piratpartiet är inte en version av Robin Hood, förespråkare för Open Source eller anti-kommersiell. Om ni som klagar trodde det kanske ni bör läsa manifestet ett par gånger. PP för mig handlar om integritet, något som ätits upp med eskalerande hastighet senaste åren. Förhoppningen är ju att PP skall kunna göra något åt det som händer i maktens korridorer, t.ex. motverka statlig övervakning av personlig elektronisk trafik, bodströms kontroll-samhälle, den kapitalistiska svängningen mot företag som kontrollerar staten MOT individen etc..

Vill ni ha ett parti som kämpar för Open Source får ni väl starta ett.

sebastian_x skrev

alla de här inläggen som är skrivna på exakt samma sätt, om det moraliskt förkastliga i denna tjänst och ”jag skall gå ut piratpartiet” är skrivna av samma person

lustigt sedan att denna ensamma person försöker hänvisa till sina flertaliga trollinlägg och pratar om ”den stora kritiken från era medlemmar”

mata inte trollet

stolt prat skrev

det verkar ju vara en jätte bra grej ju jag håller på piratpartiet till max ni är bäst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PiratPartist ffs! skrev

”Keep it Real” – Som Ali G en gång sa =)

Tycker det är underhållande men mycket tröttsamt o se folk försöka skriva konstruktiva inlägg med totalt ogenomtänkt kritik.

Några säger ”ni vill inte att Vi ska tjäna pengar men NI i PP ska göra det?”
Mitt svar är: …har du ens tänkt igenom det du skriver?
Vi börjar med Relakks: Behövet och intresset är STORT med stora bokstäver vilket betyder att det kostar mycket pengar med lina, servrar, utvecklare, underhåll, support etc. Om du tror att dom blir miljonärer på det lr ens tjänar någon märkvärd summa pengar kan jag säga er att äga ett pensionat för hamstrar är mer lönsamt.
Och nu till PP: pengarna dom får in går först och främst till medlemmarna och att värva nya. Om ni fortf är tveksamma så ring skatteverket o beställ hem Rick Falkvinges årsdeklaration så kan ni se för er själva hur mycket han tjänar på detta.
Han och dom andra lägger ner mycket stor tid på frågor folk vill förändra, så dom är Allt annat än själviska. Skulle du göra samma sak för något Du tror på?

Du borde hylla och inte rata!

hahaha skrev

lol, det är så roligt att läs antipiraternas komments..
Jag tror inte att en person som röstar på pp kallar fildelning för ”Stöld”.

Eftersom PP behöver inkomster och vi är ett online parti så passar detta oss perfekt… Vi lever i en digital-tid och nu visade vi det =)

Anonym skrev

[quote=Rickard Falkvinge]Piratpartiet har en bit över 8000 medlemmar, jag vet inte hur många Unika Partiet har. Men jag bedömer att våra möjligheter att ändra upphovsrättslagstiftningen är större än deras.
[/quote]

Precis min åsikt.
det gäller att hålla hatten på huvudet, även när det blåser.

/Ahoy

Ahoy Ahoy skrev

Precis min åsikt.
Det gäller att hålla hatten på huvudet, även när det blåser lite…

/Ahoy

Anonym skrev

Det blir nog svårt att göra det gratis eftersom en VPN-tunnel sätts upp från slutanvändare till den server där Relakks körs och du där släpps ut på nätet. Med en massa abonnenter behövs en förbannad massa bandbredd och helst egen peering med operatörerna förstås. Folk går ju in till Relakks och vänder så att säga.

Anonym skrev

”För de personer som funderar kan jag avslöja att jag betvivlar å det grövsta att de kommentarer som representerar inlägg av karaktären ”Nu kommer inte jag rösta på Piratpartiet” utgörs av personer som redan innan inte tänker rösta på Piratpartiet.

Som ni kanske vet finns det en gigantisk stab både hos framförallt socialdemokraterna men även en grupp hos moderaterna som ägnar sig åt just att skriva i trådar, skicka insändare och skapa det som Linux användare kallar för FUD.

Det som hör till historien är att många partier har sidoverksamhet för att framföra sina syften. Exempelvis har Centern tidningsverksamhet, Socialdemokraterna har Spero (Ja, det totala hyckleriet, där man å ena sidan säger att vi ska ha spelmonopol, å andra sidan säljer lotter i multum såväl som exempelvis erbjuder nätpoker för att främja nätkassan.

Med hänsyn till ovanstående, hur fantastiskt är det inte då att ett parti faktiskt har en verksamhet som stämmer överrens med ambitionerna? Det är ju totala motsatsen till ex sossarna.”

Viktigt att komma ihåg.

Veritas, Aequitas et Libertas.

Anonym skrev

Det är inget skumt. Dom erbjuder en efterfrågad och NÖDVÄNDIG tjänst, istället för att, som andra partier, få pengar från ”skumma” håll.

Henry skrev

Bra om det finns ett enkelt sätt att använda tjänsten med Linux.
Iofs, så finns TOR.
Vill bara prova på när det är GRATIS. (LOL)

Det är riktigt att Partiet bokstavligen hjälper till att främja personlig integritet och motverka Bodströmsamhället.

Anonym skrev

Förmodligen är källkoden redan öppen.
Jag slår vad om att de kör PoPToP.

Och anledningen till att det kostar pengar är nog för att det kostar pengar att köra tjänsten, lina, processorkraft till krypteringen, samt att ha en crew och kund-support.

Rickard Falkvinge skrev

Att ha källkoden som Open Source skulle absolut inte hjälpa för något av det du efterlyser.

Läs ”Reflections on Trusting Trust” av Ken Thompson (en av de två upphovsmännen till Unix).

Rickard Falkvinge skrev

Piratpartiet har en bit över 8000 medlemmar, jag vet inte hur många Unika Partiet har. Men jag bedömer att våra möjligheter att ändra upphovsrättslagstiftningen är större än deras.

Anonym skrev

Det finns inga ”alla avhoppare” Dom 10 kan vi hädanefter kalla ”De tio avhoppare”

Mkay?

V, A et L

Anonym skrev

ÅTERIGEN… deras syfte är inte att skydda pedofiler.

Lika lite som BILARS syfte är att möjliggöra transporter för pedofiler.

Klickar det snart?

Men jag vet ju att du tar upp det igen, APB, för att det kanske kan få någon tekniksenil farmor som råkat förvirra sig in hit att helt tappa tråden och skygga från PP bara för att du spottade ur dig ordet pedofil.
Tyvärr lär det inte påverka någon av dagens ungdomar, framtidens röstare.

Veritas, Aequitas et Libertas.

Anonym skrev

AAAAAAAAAAAAAAAAAAH MEN FÖR I H-VETE. Datorer ger pedofiler möjligheter, BILAR.. telefoner!!!!

Get over det där usla meningslösa tantfjant argumentet någon gång.

Sorry om jag flippar, men jag är så trött på att läsa det. Ska behärska mig jag lovar :P

Veritas, Aequitas et Libertas.

Anonym skrev

Good boy. Även om det inte alls är något ”oerhört negativt” utan snarare progressivt. Förhoppningsvis kommer fler att introducera tjänsten.

Veritas, Aequitas et Libertas

Anonym skrev

Allt? Har du missat helt vad det handlar om? Är det möjligt?

Veritas, Aequitas et Libertas.

Anonym skrev

”Tyvärr kan jag inte se lanseringen av denna tjänst som något annat än hyckleri. Medan ni hävdar att det är rätt att upphovsrättsskyddat material sprids utan att uphovsmännen varken får ersättning för det eller har någon kontroll över det, anser ni uppenbarliugen att det är korrekt av er att lansera en tjänst där NI tjänar pengar på spridandet av detta material. Varför ska ni tjäna pengar på andras arbete? Läser man er hemsida finns följande att läsa:”

Tjänsten har ingen relevans till användandet. Den bara möjliggör det hela. Relakks är inte fildelare bara för att några av deras kunder KANSKE är det. Kapisch? Du är inte kriminell bara för att du skjutsar en polare som fildelat någon gång osv.. Du är inte alltid guilty-by-association. (och i det här fallet loggas ingen trafik, sålunda ingen kännedom). Givetvis kan jag inte hävda att du bara kan begå kriminella handlingar om du är medveten om dom, eller om dom är aktiva, men jag tror du listar ut det hela någon gång.

””UTAN VINSTMOTIV”. Relakks har ett TYDLIGT vinstmotiv och går därmed till och med emot era egna principer! Visst finns användningsområden för darknet som inte är kopplade till illegal aktivitet, men en dylik tjänst i Sverige? Majoriteten av trafiken kommer med all säkerhet att vara just upphovsrättsskyddat material.”

Emot era egna principer? Och på dig låter det som om darknet är bra, BARA det inte finns i sverige? Och vem anser att du är bäst på att leka Saida? Spår du ofta framtiden? För övrigt, om tjänsten funkar, kommer vi aldrig få reda på vilka som använder den – vilket gör ditt ”framtidssiande” obevisbart och meningslöst.

LÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄS DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄR!
BILAR möjliggör saker som bankrån, värdetransportrån!!!!!! (vilka vi har skitmånga av i sverige) så jag tycker det är dags att stoppa bilar här. Vem är hycklaren? Vi eller du?

”Ännu ett tecken på ert hyckleri är att ni valt att INTE släppa källkoden fri. Tydligen vill ni inte att ert arbete (kod) skall spridas utan att ni kan tjäna pengar på det. Varför? När det gäller MITT arbete är ni för att det sprids, utan att jag kan tjäna på det. Vari ligger skillnaden? Ja, mer än det uppenbara, att i det förstnämnda fallet förlorar NI på det.”

Kanske. Återigen, om tjänsten hade anordnats av någon annan hade det varit okay? I så fall kan piratpartiet genast skicka över all information till mig så ska jag personligen överta arbetet och skriva in i aktiebolagets stadgar att all eventuell vinst ska doneras till PP, men att Relakks är helt orelaterat till PP. Det verkar som det är det är praktiska SMÅDETALJER som stör dig. Eventuell vinst som IDAG går till partiet går ju faktiskt i förlängning till alla medlemmars intressen.

””Och slutligen, vilket redan påpekats; Relakks är inte säkert. Inte alls. Även om det måhända stoppar utomstående från att ta del av känslig information, kan ni själva, utan att någon användare kan få reda på det, samla på er all information ni vill om ALL NÄTANVÄNDNING användarna har. I stället för att flera bolag sitter på varsin del av informationen, kommer ett enda bolag ha tillgång till ALL information om användarnas aktiviteter. Ett steg i rätt riktning? Och garantierna om att Relakks är en ”god” tjänst är inget värda, är det inte det vad google brukar säga (eller iaf att de inte är ”evil”)?””

Inga loggar… inga loggar… inga loggar….

”nepp, nu har ni nog halkat ner under ”Unika Partiet” på min lista över tänkbara partier att lägga min röst på.”

Nice try Bodström, antipiratbyrån osv. Gissar att det kommer mycket sånt här dissande ;Å

/andreas[/quote]

Veritas, Aequitas et Libertas.

Kör hårt PP. 100% bakom er.

Anonym skrev

Det du skrev är naivt och försöker bara skapa misstro och missnöje.

”Dessutom så kostar tjänsten” SKITLITE! ”pengar” Passa på nu!

449 spänn är mindre än 1 månads bredband för mig :P

Anonym skrev

Samma gamla teknik grabbs :)

När det inte är förlöjligande och lögner så är det misstros-spridning. Ge upp, rulla runt och dö already :P Om dinosaurierna kunde – så kan ni!

Libertas, Aequitas et Libertas.

Skitbra satsning piratpartiet :D

Anonym skrev

Tror du verkligen att APB sitter och klottrar i detta forum?
Vad skulle de vinna på det?

Anonym skrev

Jag är tyvärr inte en så ”politisk” person så att jag försöker övertyga andra alltför mycket. Men jag är glad att det äntligen finns ett parti som jag kan rösta på.

Anonym skrev

Poängen med källkod skulle snarare vara att verifiera hur systemet funkar. Som det är nu kan de göra precis vad som helst och ingen vet vad. Microsoft har mer info om hur deras system funkar och det säger en del…

Nicklas W Bjurman skrev

Självklart finns det saker att lära sig av detta. Om inte det fanns med denna oerhörd stora reaktion internt i partiet skulle jag bli rädd att vi förvandlats till zombies. Jag är säker på att vi kommer ta upp hur sådana här beslut ska genomföras i framtiden i kommande möten.

Anonym skrev

Haha nej vi verkar inte för att allt ska vara fritt… vad jag vet har vi ingen open source policy heller.

Sätt upp samma tjänst du, din ISP blir nog jätteglad, och du kommer verkligen känna att du är en rikltig filantrop när du (helt ideellt) sitter och försöker mota bort Thomas Bodström och hans lakejer 24 timmar om dygnet.

Anonym skrev

Skitsnack! I så fall kan man lika gärna låta bli att debattera fildelning för att det är viktigare med miljön… eller svälten… eller vad det nu kan vara. PP/Relakks kan nog få tyst på de flesta här genom att köra med lite öppna kort, NÅGOT SOM DE SKULLE GJORT FRÅN BÖRJAN!

Ditt försök att tysta ner kritiken genom att bagatellisera frågan är lågt, mycket lågt. Om det är något PP lärt oss så är det att säga ifrån när något är fel!

Lars skrev

Ni verkar väl för att allt ska vara fritt! släpp källkoden till Relakks så ska jag sätta upp samma tjänst fast gratis.

Ahoy Ahoy skrev

Det stämmer säkert i detalj.
Men en pressrelease istället för reklam är väl precis det är väl det som irriterat ett antal medlemmar.
Många anser inte att en utvald specifik tjänst ska (för att använda dina egna ord) ”göras till politik”. Anser du att det finns något som PP kan lära av dessa reaktioner? Och i så fall vad?

/Ahoy

Nicklas W Bjurman skrev

Vad jag vet så är det labs2 som sköter det operativa vi har bara gjort politik av det hela också.

Lämna kommentar