Svenskar i enkät ”positiva” till mer övervakning

Vi har dock sett enkäten i sin helhet, och det kan sägas att de långa och delvis krångliga frågorna med många kryssalternativ var svåra att bedöma. Bland annat beskrevs rätt komplexa situationer med stegvis ökande övervakning och integritetsintrång av olika slag i motsatsförhållande till kriminalitet, skattesmitning, eller bidragsfusk. Andra påståenden att gradera visste nog de flesta just inget om, t.ex. om myndigheternas nuvarande möjligheter till åtkomst eller samkörning av information om individer var ”tillräckliga” för givna situationer.

Att förenkla graderade svar på en mängd specialfrågor, av typ om man instämmer att kameraövervakning är bra för att fånga in fartsyndare, till en enkel siffra att ”97 procent vill införa kameraövervakning på allmänna platser” verkar vara väl hårt drivet.

Det spekulerades tidigare, när enkätutskicket blev känd, om detta var ett ”beställningsjobb” för att lättare i efterhand motivera bland annat nya buggningslagen. Tyvärr ser redovisningen hittills ut att bekräfta farhågorna.

Kommentarer

Stefan.larsson skrev

Jag vill använda mig av en fin paradox här…

90% of all statistics are made up…

Dock så är säkert sifrorna korrekta men det är lät att vända en enkät att ge resultat som man önskar

steelneck skrev

Det är nästan kul att formulera såna där skruvade frågor. Här kommer en i samma stil som sätter ”ändamålet helgar medlen” tänket på sin spets:

Tycker du att säkerhetspolisen skall kunna tillgripa så mycket våld som situationen kräver vid insamlade av information för att förhindra terrorism som hotar landets säkerhet?

Med frågor i den stilen skulle säkert en ”medborgarrättskommitté” komma upp med siffror som ger dem ”stöd” i hopp om att få politiker att legalisera… ja just det, tortyr. Låter man ändamålet helga medlen så skulle polisen antagligen också bli hjälpt i sin jakt på grova brottslingar om tortyr var tillåtet…

1984ärimorgon skrev

Hoppsan.
Jag glömde säga att de redan var på god väg att bygga klart sanningsministeriet förståss!
(Det är ju denna ”oberoende kommité” ett bra exempel på)

1984ärimorgon skrev

Integritetsskyddskommitén alltså.
Här är en lista på vad som kommer härnäst:

* Tankepolis
* Kärleksministerium (tortyrcentral)
* Sanningsministerium (lögnfabrik)
* Fredsministerium (krigsapparat)

Och sen kommer frihet och mänsklighet vara ett minne blott!

Anonym skrev

Försökte kommentera resultatat i tidningen VLT men det verkar som att det inte gick igenom censuren så jag skriver här.

Apropå undersökningen, har ni hört uttrycket lögn, förbannad lögn och statistik? Som man frågar får man svar och det bör man ta i beaktande när man läser undersökningar. Hur var frågorna ställda, vem beställde undersökningen, i vilket syfte, hur tolkade man resultatet, hur presenterade man det, hur presenterar media det för oss, hur tolkade vi det?. Dessutom så måste man alltid räkna med hur stort bortfallet var i undersökningen och när den handlar om övervakning och ”storebror” så är det väldigt sannolikt att de som är mest kritiska väljer att inte svara.

När dessutom VLT i inledningen slår fast att ”Övervakningen ska i första hand förhindra och utreda brott. Tycker du att övervakningen i samhället börjar bli för utbredd?” så låter det ju bra men det hade lika gärna kunnat stå att ”Övervakningen har nu lett till att din privata konversation med dina vänner granskas per automatik, brevhemligheten har avskaffats. Tycker du att övervakningen i samhället börjar bli för utbredd?” och då hade reaktionen blivit en annan.

Brevhemligheten har ansetts som en grundläggande rättighet och om någon skulle säga att vi vill läsa era pappersbrev så skulle det bli ett ramaskri och setts som något som endast diktaturer skulle göra men nu pratar vi om en för många abstrakt ide som kallas e-mail. Kommer ihåg för 10-15 år sedan när brevportot höjdes med 50 öre och det blev ett j-a liv i media. Har för mig att de fick backa om förslaget, betänk då vad som hänt om de hade sagt att de skulle läsa innehållet i breven.

Med den revolution som internet innebär så har vissa människor hamnat på efterkälken dvs. de som har personlig erfarenhet av vad staten är kapabel till så som tystnad och samarbete med nazister i andra världskriget och vår egna steriliserings/lobotomeringsprojekt. Staten är inte god eller ond, den är vi och har kapacitet att göra ont eller gott oavsett intentioner. Det var många som blev steriliserade som inte hade orent mjöl i påsen långt in på 70-talet (ofrivilligt skämt). Det var många som blev drabbade på 30-40 talet som inte hade orent mjöl i påsen. Det finns många som drabbades av IB-affären som inte hade orent mjöl i påsen. Vi har tappat många av dessa röster från de människor som har dessa kunskaper pga. den tekniska revolutionen som vi alla är en del av mer eller mindre, så det är upp till oss nu att inte skölja ut barnet med badvattnet.

Jag ber om ursäkt för att min kommentar blev lång men ibland så går det inte att få med det man vill ha säga i löpsedelsformat. Vidare så hoppas jag att mitt inlägg går igenom censuren (ge mig en strimma av hopp i dessa mörka tider VLT).

Avslutningsvis så vill jag citera Benjamin Franklin. ”Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither Liberty nor safety”.

Anonym skrev

Staten vill få igenom att tycker en del så…så kan väl XXX tycka likadant!!!

kallas opinionbildning!!!

Enthol skrev

Jag tvivlar starkt på att de där siffrorna återspeglar den almäna oppinionen. Jag skulle gärna se den här enkäten. Vad är det staten vill få igenom nu?

steelneck skrev

Beställaren är alltså Integritetsskyddskommittén, applicera nu det gamla talesättet som säger att; som man frågar får man svar. Nu vet vi alltså vad Integritetsskyddskommittén vill för någonting, och det verkar vara allt utom att skydda folks integritet. Frågar man hurvida det är OK med övervakning av alla för att komma åt grov brottslighet, då låter man ändamålet helga medlen. Man kan ta precis det tänket ett steg längre, låter man ändamålet helga medlen så skulle polisen antagligen också bli hjälpt i sin jakt på grova brottslingar om tortyr var tillåtet…

Anonym skrev

Jag undrar om människorna som svarat också går med på inopererade ”GPS-chip” redan vid födseln så man kan spåra dom så att dom inte är ute och ränner på fel ställen?

Perfekt för frugan som undrar varför inte maken kom hem i tid..moahahaha!

*suck*

Fredrik W skrev

Min åsikt att de politiker som är 100% för dessa integritetskränkande idéer bör placeras under allmänhetens ögon, webbkameror i deras hem, gps sändare i bilarna och ständigt uppdaterad information var de befinner sig någonstans så att vi alltid kan se vart våra ledare är.
Den dagen de lägger ut all den informationen så att alla kan få se den, då kan jag börja tänka mig att acceptera att bli övervakad själv.
Fram tills dess så accepterar jag inte statens totala ignorans av frågan.

Har hittills lyckats få ett par personer på mitt jobb att börja sympatisera med PP i dessa frågor och fler ska vi bli!

Anonym skrev

eller:
Tycker du att regeringen bör ha rätt att montera videokameror i ditt hus för att bekämpa terrorism och grov brottslighet…?

Anonym skrev

Jag tycker det skulle vara intressant att se hur resultaten skulle bli om de ställde frågorna lite mer personligt, i stil med ”Är du villig att bli övervakad [på olika ställen] för att begränsa [terrorism, grövre brott, snatteri, forkörning osv]?”

Får man en fråga som ”Är det ok att installera övervakningskameror [på olika ställen] för att begränsa [terrorism, grövre brott, snatteri, forkörning osv]?” så är det nog många (i alla fall jag) som lätt faller in i tänket att jag är ju varken brottsling, terrorist eller fortkörare så jag kommer inte att påverkas.

Bo Leuf skrev

I enkätens anda skulle din första fråga formulerats i stil med följande…

Markera med kryss i den ruta som stämmer bäst med din inställning för varje påstående. (instämmer – helt, mycket, delvis, lite, inte alls, vet ej)

Det är ok att installera övervakningskameror för att minska fortkörning och snatteri. (kryssrutor)

Det är rimligt för företag att installera dold kamera för att bevaka anställda på jobbet. (kryssrutor)

Övervakningskameror på gator och torg ökar säkerheten och minskar kriminalitet. (kryssrutor)

För att öka säkerheten i och omkring allmänna toaletter är det bra om övervakningskamera finns i och i anslutning till sådana utrymmen. (kryssrutor)

Polis ska kunna installera övervakningskamera hemma hos kända eller misstänkta brottslingar för att förhindra brott. (kryssrutor)

Effektivare brottsbekämpning erhålls om vanlig utrustning som mobiltelefon, webbkamera och dator kan fjärrstyras för övervakningsändamål. (kryssrutor)

(Utredares minnesnotering: Något svar på skalan över ”inte alls” räknas som ”positiv till övervakning med kamera och mikrofon”. Vid procenträkning bortses från eventuella ”vet ej”.)

Nej, detta är inte speciellt överdrivet alls. Frågorna var ungefär i denna blandade stil.

Ken Rabelius skrev

Skulle det vara okej att installera kameror och mikrofoner i almänna toaletter om det minskade brottsligheten?

eller….

Skulle det vara okej att tvångsinstallera tankeläsande data chip i folks hjärnor om det ledde till minskad brottslighet?

om frågorna var så riktade som det låter kanske dessa frågor skulle passat in.

Bo Leuf skrev

Kommentar av justitiekanslern Göran Lambertz klippt ur GPs artikel. DN hade som kontrast bara en extremt kort TT-notis om enkätresultatet.

Justitiekanslern Göran Lambertz är förvånad över de höga siffrorna i SCB-undersökningen.

— Jag är förvånad över att siffrorna är så höga. Jag vet sedan tidigare att det finns en positiv inställning till bland annat kameraövervakning, men jag har inte sett så här höga siffror tidigare.

— Jag tror det beror på att många upplever att det som övervakningen ska komma åt är så akut, viktigt och närliggande, medan integritetsskyddsaspekterna ligger längre bort. Det är tyvärr så att skyddet för privatlivet är något som man inte upptäcker förrän man blivit drabbad. Det ligger så att säga bortom hörnet, säger han.

Och så slutklämmen:

— De här siffrorna måste givetvis beaktas, men det är en plikt, både för lagstiftaren och för oss som arbetar med de här frågorna, att tänka lite längre, säger Göran Lambertz.

Anonym skrev

Aftonbladet.se idag (12-01-2007)

Fråga:
””Ska försvaret få avlyssna sms, telefonsamtal och epost till utlandet?”

Ställningen just nu:
Ja (20.4 %)
Nej (79.6 %)

Totalt har 20597 personer röstat.”

Det är ett annat resultat…

Bo Leuf skrev

Speciellt i detta fall, då den graderade skalan av ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” skulle tillämpas på allehanda påståenden som ofta omfattade flera delfrågor i samma mening, och den vertikala axeln av ytterligare påståenden om tilltagande intrång i samma ”sakfråga” handlade ofta om ting som inte var helt jämförbara.

Så visst, med dels rätta formuleringarna, dels rätta sammanfattningar av resultatet, kan man vinkla det ganska lätt i önskad riktning. Betänk att enkäten var en hel liten folder med, om jag minns rätt såhär på rak arm, minst 8 sidor tät text.

Anonym skrev

Ställer man ”rätt” frågor så kan man få folk att svara vad man vill. T.ex. att sverige borde införa dödstraff, höja skatten, övervaka alla som är i landet med rfid, att vi borde förbjuda internet och införa en statlig censur.

Lämna kommentar