Nyhetsbrev 2011-03-09 – Tema: Datalagringsdirektivet

Nu har ni vant er vid att nyhetsbreven ska se ut på ett visst sätt och det kommer de att göra även i fortsättningen, men då och då kommer jag att sticka emellan med ett temanyhetsbrev som ser lite annorlunda ut. I dag är det premiär för det och temat är datalagringsdirektivet. 

Sex filmer om dig och datalagringsdirektivet


Nästa vecka kommer datalagringsdirektivet att tas upp i riksdagen. Det ser just nu ut som om det kan bli en minoritetsbordläggning av frågan. Men det betyder inte att vi slipper direktivet. Det betyder bara att vi får ett år till på oss att försöka stoppa det. Därför är det viktigt att vi redan nu gör allt vi kan för att stoppa det. Anna Troberg har gjort sex korta videofilmer där hon berättar om datalagringsdirektivet, hur det påverkar dig och om vad du kan göra för att hjälpa till att stoppa det.

Mer info, hjälp och länkar textform hittar du här:
1. Inledning
2. Vad innebär datalagringsdirektivet?
3. Varför vill man införa datalagringsdirektivet?
4. Datalagringsdirektivet är kontroversiellt
5. Argument mot datalagringsdirektivet
6. Hur kan du hjälpa till?
 

Trådlösa tjänster missgynnas av stora företags lobbying i EU-parlamentet

Medan Sveriges IT-minister funderar på hur en digitala agendan ska användas inom den svenska internet-strategin sker i Europa viktiga diskussioner kring nya, trådlösa teknologier.

-TV-bolag är ovilliga att släppa frekvensband till mobila nätverk för att de vill bevara sin produktion, säger Amelia Andersdotter, Bryssel-baserad pirat. Telekombolagen är inte bara ovilliga att släppa sina licenser utan köper medvetet upp frekvenslicenser för att hindra vidareutveckling av fristående tjänster.

Avsnitt 2 av Then Piratska podcast

Piratska Podcast

Andra avsnittet av Then Piratska podcast består av intervjuer med kandidaterna till ordförandeposten i Ung Pirat, aktuellt i och med förbundskongressen som hålls om några veckor.  

I panelen: Rickard Wahlander, Mattias Dahlberg, Nicholas Miles 

Intervjuade: David Bergström, Hanna Dönsberg, Max Gnipping  och Gustav Nipe

Hela avsnittet kan laddas ned här.

Nyhetsbrev 2011-03-01

Detta nyhetsbrev innehåller:

  • Information om vad partiledningen gör
  • Styrelsen: Per capsulam-beslut om omvalen
  • Datalagringsdirektivet
  • Matnyttiga länkar
  • Gästskribenten: Rickard Wahlander: “Min framtid som pirat”

Anna Troberg: Piratpartiets medlemsantal

Jag har varit med på Ekot och pratat om Piratpartiets medlemssiffror. Det kan ni lyssna på här. DN hakade snabbt på och skrev om Piratpartiets tappade medlemmar. Det kan ju verka alarmerande, men det finns naturliga orsaker till det och är knappast oväntat.

Nyhetsbrev 2011-02-22

Detta nyhetsbrev innehåller:

  • Information om vad ledningen gör
  • Styrelsen
  • Omval i Örebro och Västra Götaland
  • Norrlandsparley i Skellefteå 12-13 mars
  • Matnyttiga länkar
  • Gästskribenten: Styrelsens sekreterare, Leif Ershag, berättar om styrelsearbetet

Anna Troberg om public service i Aftonbladet

Kulturdepartementet förbereder nya direktiv för public service. SVT:s vd, Eva Hamilton, lyfter fram de förändringar som hon vill se.  Anna Troberg kommenterar detta på Aftonbladet Debatt.