Datalagring förstärker utanförskap och leder till fler brott

2008 röstade Sveriges riksdag trots protester igenom FRA-lagen. I dag valde man att rösta för en implementering av en FRA-lag på stereoider: EU:s datalagringsdirektiv. Därmed läggs ännu en tung övervakningsfilt över människor och deras vardag.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg, är upprörd:

Nyhetsbrev: Tema – Datalagringsdirektivet

Onsdagen den 21/3 röstar riksdagen om huruvida EU:s datalagringsdirektiv ska implementeras i Sverige eller ej. Lägg den 21/3 på minnet. Det är ett datum som kommer att skrivas in i historieböckerna. Det finns två möjliga rubriker:

"21 mars 2012 – Dagen då Sverige valde respekt och frihet."
"21 mars 2012 – Dagen då Sverige valde övervakning och kontroll."

Fildelare i Östersund döms till villkorlig dom och 40 dagsböter

En 41-åring i Östersund har dömts till villkorlig dom och 40 dagsböter för brott mot upphovsrättslagen. Mannen har tillgängliggjort 3 900 låtar med hjälp av fildelningsprogrammet Direct Connect.

Den dömde förnekade att utdelningen av låtarna skulle ha varit uppsåtligt eller ha skett av grov oaktsamhet, men tingsrätten valde att gå på åklagarens linje.