Pressmeddelande 2006-07-04: ”Bodströms utredning tjänar medieindustrin”.

Regeringen tillsätter en ensamutredare av handeln på Internet. Justitieminister Thomas Bodström uppger till Sveriges Radio att det är viktigare med en marknad för musik och film på Internet än att ändra lagstiftningen i fråga om fildelning.

– Syftet med utredningen är att bekämpa fildelning genom att främja betaltjänster. Thomas Bodström verkar helt oförmögen att förstå att fildelning också handlar om demokrati, att fritt kunna utbyta information för ideella syften, kommenterar Richard Falkvinge, partiledare för Piratpartiet.

Under ett år ska ensamutredaren se över regelverk och lagstiftning, samt diskutera med intresseorganisationer och bolag inom underhållningsbranschen. Direktiven inkluderar inte en utvärdering av möjligheterna med och effekterna av fri fildelning.

– Regeringen tjänar medieindustrins intressen, istället för folkets. Det är därför angeläget att få klarare besked från alla riksdagspartier om hur de ställer sig till att över en miljon svenska fildelare idag är kriminaliserade, samt vad de vill göra åt det, avlutar Richard Falkvinge.

Lagring av data vapen mot fildelning

Slaget om upphovsrätten pågår även i Bryssel. Mediebolagen har lobbat hårt för att få använda datalagring i kampen mot fildelare. Och nu lobbar de för att skriva om en ny upphovsrättslag.

Året då en miljon svenskar blev kriminella

Ett år med fildelningslagen. Den 31 maj slår ett sextiotal poliser till på olika håll i Sverige. Målet är hemsidan The Pirate Bay. Över en natt blir fildelning det hetaste ordet i den politiska debatten. Vad var det egentligen som hände? Sydsvenskan sammanfattar året som gått.

Piratpartiet i Almedalen

Piratpartiet kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Partiets ordförande Rickard Falkvinge och vice ordförande Christian Engström kommer till Visby måndagen den 3 juli, och åker hem igen måndagen den 10.

Kontaktuppgifter:

Rickard Falkvinge, partiledare
0733-555 293

Christian Engström, vice ordförande
070-663 37 80

Jakt på bloggare blir nästa steg

Efter debatten om olaglig nedladdning av musik och film blir nästa steg sannolikt jakt på upphovsrättsskyddade bilder som sprids på nätet, rapporterar Sveriges Radio.

Bildspridning är lika olagligt som film- och musikspridning utan upphovsrättsinnehavarens medgivande. Överåklagare Sven-Erik Alhem tror att nästa steg blir att stoppa stulna bilder på nätet.

– Det har börjat ifrågasättas detta med bildanvändning. Det finns rika spridningsmöjligheter när det gäller internet idag och jag tror att respekten för rätten till bilden, fotografiet, är rätt lite omfattat bland unga människor idag, säger överåklagare Sven-Erik Alhem.

– Någon borde ställa Ahlhem mot väggen och fråga honom hur han egentligen prioriterar, skriver Henrik Persson på bloggen Intrikat. Alla är väl överens om att detta INTE är ett allvarligt brott. Varför ska det då prioriteras och ses som ett nästa logiska steg efter att jaga andra sorters fildelare?

Skilj mellan äganderätt och immaterialrätt!

Yvonne Andersson från Kristdemokraterna är i farten igen. I en debattartikel i Hallandsposten skriver hon att upphovsrätten är en äganderätt som innebär en exklusiv rätt för upphovsmannen att själv förfoga över sitt verk.

Men upphovsrätt (eller annan immaterialrätt) inte samma sak som äganderätt, påpekar Floodis på bloggen Free the Mind.

– Upphovsrätten är ett tidsbegränsat monopol. Upphovsrätten är alltså snarare en inskräkning av äganderätten, då jag inte fritt får förfoga över min kopia av ett verk (upphovsrätten ger upphovsmannen en rätt att inskränka den äganderätten jag har på min kopia av verket).

– Vad som är mest skrämmande är att Yvonne Andersson, med den totala avsaknaden av kunskap i ämnet, sitter med i rikdagens lagutskott, som bland annat hanterar frågorna om just immaterialrätt!

Upphovsrätten som incitament

En inkomstanalys av kreativa yrken

I en kandidatuppsats i företagsekonomi som Ulf Pettersson nyligen lade fram vid Uppsala Universitet undersöker han de inkomster och incitament som den ekonomiska upphovsrätten ger för enskilda kreativa skapare: musiker, författare och konstnärer.

Slutsatsen är att för typiska kreatörer är inkomsterna från upphovsrätten små. Det beror på att den genomsnittlige kreatören får det mesta av sina inkomster från andra källor än kreativt arbete; att kreativa inkomster från källor som är oberoende av upphovsrätt är stora och på att fördelningen av de upphovsrättsliga inkomsterna är mycket skev.

Resultaten pekar mot att klara samhällsekonomiska vinster är möjliga om upphovsrätten reduceras eller tas bort.

Uppsatsen är den första studien av upphovsrättsinkomster som även berör författare och konstnärer; tidigare studier från andra länder har koncentrerat sig på musiker. Resultaten stämmer överens med nyare teori på området och med tidigare inkomststudier.

Läs rapporten Upphovsrätten som incitament (pdf 464 kb)

Pressmeddelande: Skrämmande om Bodströmsamhället

PRESSMEDDELANDE från Piratpartiet
29 juni 2006
För omedelbar publicering

Skrämmande om Bodströmsamhället

”Marschen mot Bodströmsamhället: Hur justitieministerns dubbelspel hotar våra grundlagsfästa fri- och rättigheter”. Så heter den rapport som skribenten och samhällsdebattören Oscar Swartz presenterade på en pressfrukost igår hos Timbro.

Där beskrivs hur justitieminister Thomas Bodström varit drivande inom EU för att få igenom en omfattande övervakning av människors kommunikation, samtidigt som han fört den svenska riksdagen bakom ljuset om saken.

– Rapporten är skrämmande läsning, säger Piratpartiets ledare Rickard Falkvinge. Vi är på väg mot ett samhälle där polisen har obegränsade befogenheter att övervaka alla och ingripa mot vem de vill. Det är dags att dra i nödbromsen.

– Redan genom att tänja på existerande lagstiftning kunde Thomas Bodström göra som USA begärde, och tysta det politiska opinionsbildande arbete som Piratbyrån bedrev. Nu driver han på för ytterligare befogenheter som vida överstiger vad vi någonsin sett i Sverige.

Piratpartiet nämns i rapporten som ett exempel på en organisation som mycket väl kan komma att utsättas för politiskt motiverad övervakning med den nya lagstiftningen som täckmantel.

– Kan vi som har regelbundna samtal med Rick Falkvinge bli övervakade och avlyssnade? frågar författaren i rapporten. Att ge makten långtgående befogenheter att i hemlighet övervaka, avlyssna, registrera, notera allt vi gör öppnar för missbruk av makten.

Länk:
Marschen mot Bodströmsamhället av Oscar Swartz (ISBN: 9175666227)

Ny rapport: Marschen mot Bodströmsamhället

Hur justitieministerns dubbelspel hotar våra grundlagsfästa fri- och rättigheter

Regeringen håller på att skapa ett samhälle som i sin extrema form får framtidsdystopin i 1984 att blekna. Trots detta har debatten inte riktigt tagit fart. Thomas Bodström har skickligt satt bilden av att de förslag han lägger uteslutande drabbar grovt kriminella personer. Som den här rapporten visar är det en felaktig bild.

Oscar Swartz koncentrerar sig på de förslag som har att göra med lagring och övervakning av människors kommunikation, främst via Internet och telefoni. Han kräver t ex KU-granskning av Bodströms agerande för att få igenom lagring av internettrafikdata i EU.

Läs rapporten Marschen mot Bodströmsamhället (pdf 59 sidor)

SAS passagerare får visa fingret

Måste lämna fingeravtryck på inrikesflyget i höst. SAS blir det första flygbolaget i Sverige att kräva fingeravtryck av inrikespassagerare.