Amelia Andersdotter tillträder som EU-parlamentariker

Amelia Andersdotter tillträdde den första december som EU-parlamentariker för Piratpartiet i och med att ett tilläggsprotokoll till Lissabonfördraget trädde i kraft. Därmed är en två och en halv år lång väntan över och Piratpartiet representas nu av två parlamentariker i Europaparlamentet.

Piratpartiet bjuder in Annie Lööf till samtal om upphovsrätten med Unni Drougge och Anna Troberg

Näringsminister Annie Lööf har vacklat fram och tillbaka i fildelningsfrågan. Det har uppmärksammats av upphovsrättsindustrins intressen. Lööf har bland annat träffat företrädare för STIM.. Hon har även träffat Alfons Karabuda som är ordförande för Skap, talesperson för Kulturskaparna och representant för en handfull andra lobbyorganisationer.

Piratgrundaren hedrad som internationell stortänkare

Rick Falkvinge, grundaren av det svenska och första Piratpartiet, har hedrats som en av världens 100 största tänkare av tidskriften Foreign Policy.

Tidskriften, som specialiserar sig på internationell högnivåpolitik, presenterar en lista varje år med de 100 tänkare vars ideer mest formar vår samtid. Andra på detta års lista är Wael Ghonim, Bill Gates och Jens Stoltenberg. Foreign Policy kommenterar Falkvinges gärningar så här (på plats 98 i listan):

Pirate Founder Honored As Top Global Thinker

Rick Falkvinge, the founder of the first Pirate Party, has been honored as a Top 100 Global Thinker by the magazine Foreign Policy.

The magazine, which specializes in international high-level politics, presents the award annually to the thinkers whose ideas shape our future the most. Other people on this year’s list include Wael Ghonim, Bill Gates, and Mikko Hypponen. Foreign Policy comments on Falkvinge’s accomplishments, in part, with these words (on place 98 in the list):

EU-domstolen: ”Upphovsrätten trumfar inte allt annat”

EU-domstolen har i dag offentliggjort sitt beslut i det uppmärksammade belgiska fallet mellan internetleverantören Scarlet Extended och upphovsrättslobbyn SABAM.

SABAM försökte genom EU-domstolen tvinga Scarlet Extended att bevaka sina användares internetanvändande för att på så sätt upptäcka upphovsrättsintrång. Domstolen beslutade dock att gå på internetleverantörens linje då man ansåg att integritetsintrång och risk för felaktiga blockeringar vägde tyngre än upphovsrättslobbyns särintresse.

Viktig delseger för kulturdelningen

EU-domstolens generaladvokat kom idag med ett förhandsutlåtande i det första svenska fallet med den så kallade Ipredlagen. Generaladvokaten gör klart att Internetleverantörer inte behöver lämna ut personuppgifter om de inte uttryckligen lagrats för att kunna ges till upphovsrättsindustrin.

- Det är föga troligt att någon internetleverantör kommer att spara känsliga personuppgifter med det uttryckliga syftet att tredje part ska kunna stämma deras kunder, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet.

PP kritiserar skarpt USAs censurförslag

Idag slocknar hundratals stora webbsajter i USA i protest mot ett planerat lagförslag, SOPA, som återinför officiell censur. Lagförslaget drivs på av upphovsrättsindustrin.

- Det står helt klart att upphovsrättsindustrin inte skyr några medel i sin jakt på fildelare, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Därför är det viktigt att lagstiftarna tar sitt ansvar och sätter tydliga gränser för dem. Det är inte rimligt att en industri av rent egenintresse ska få montera ner de grundläggande rättigheter som människor kämpat i århundraden för att få.